česky | english

Individuální vzdělávání na 2. stupni

Doposud legislativní úprava umožňovala individuální vzdělávání pouze na 1. stupni ZŠ. V květnu 2007 schválilo MŠMT na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Vyhlášení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy“ (č. j. MSMT-9587/2007-22). Pokusné ověřování bylo několikrát prodlouženo a jednou rozšířeno.

Na základě schválení novely Školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.), kterou bylo úpravou § 41 Školského zákona umožněno individuální (domácí) vzdělávání na 2. stupni ZŠ od 1. září 2016 ve všech základních školách, MŠMT ukončuje program „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“ k 31. srpnu 2016.

MŠMT upozorňuje, že na základě ukončení uvedeného pokusného ověřování a účinnosti novely školského zákona od 1.9. 2016 je nutné, aby zákonní zástupci žáků zařazených do pokusného ověřování požádali o povolení individuálního vzdělávání, a to na základě § 41 Školského zákona, pokud v této formě vzdělávání chtějí pokračovat.

Heřmánek Praha, jako ostatní školy, může registrovat také žáky domácího vzdělávání. V našem případě pro školní rok 2016/17 žáky 6. třídy a pro školní rok 2017/18 žáky 6. a 7. třídy.

 

footer_logos