Vítejte

Čím je naše škola inovativní?

Pokud by naše škola byla ve Skotsku či Finsku, byli bychom stejná škola jako všechny kolem. Naše práce je poctivá pedagogika, a pokud si přečtete celý článek poznáte, čím se lišíme. 

Většina návštěvníků v naší škole cítí uvolněnou a přátelskou atmosféru. Většina žáků a učitelů se v takové atmosféře běžně pohybuje a bereme jí za zcela normální. A tak často, když pracujeme v českém jazyce, se na konci druhé hodiny někdo zeptá: To končí první hodina? 

Cesta do 1. třídy naší školy je otevřena...

Otevíráme vzájemné výběrové řízení žáků a rodičů a naší školy do 1. třídy. Hledáme rodiče se zájmem o školu a o vzdělání svých dětí.  Hledáme děti, které budeme rádi vést a provádět na jejich cestě za vzděláním a zráním. A zdali hledáte Vy nás,  můžete prověřit v lednu na akcích, která škola pro rodiče a děti pořádá. 

Další informace najdete zde v článku. 

Slovní hodnocení do deváté třídy

Vnitřní motivace je největší motor, kterým může být každý  z nás vybaven. Může vědět proč a k vnitřnímu proč se přidává jiná energie, než k plnění vnějších důvodů. 

Jsme přesvědčeni, že bez rodičovské podpory, práce celé naší školy, pravidelného setkávání mezi rodiči, žáky a učiteli, by slovní hodnocení a vnitřní motivace nefungovaly tak úspěšně, jak nyní na naší škole funguje. 

Seznamování se školou Heřmánek

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování, prožitků a vlastních objevů.

Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení na prvním stupni následuje vývojové fáze žáků a je více motivační. V 5., ale rozhodně 6. třídě hodnocení přechází více do formativního charakteru. Jedná se tedy se dva druhy slovního hodnocení. Předměty jako matematika, český jazyk a anglický jazyk jsou hodnoceny měsíčně. Všechny předměty slovně čtvrletně - 2 x v systému Edupage, 2 x v systému písemného hodnocení a 2 x ročně na tripartitní třídní schůzce mezi rodičem, žákem a učitelem. V systému hodnocení probíhá hodnocení učitele, sebehodnocení žáka a do hodnocení někteří učitelé také mohou přizvat rodiče. 

Přestupy žáků - uvolněná místa

Naše škola umožňuje přestupy i během školního roku, pokud se ve třídě uvolní místo.  V článku popisujeme postup přestupu, ale i jeho obvyklé důvody. Každé dítě v přestupu zažije tak měsíc aklimatizace na náš školní systém, ve kterém mu pomáháme. Zvláště musí každé dítě zjisti, že se učí pro sebe. Často děti zažijí pocit úlevy a s překvapením zjistí, že jsou vlastně šikovné, 

V současné době máme 2 volná místa ve 4. třídě, 1 volné místo v 6. třídě od září 2020 a 1 volné místo ve 3. třídě. Dále jsou volná místa v 8. třídě.

Zápis do 1. třídy

Organizujeme několik typů předzápisových akcí - na všechny akce se můžete přihlásit již nyní zde

Skupina

Blog

Otevřené vyučování


Přihlašování -leden 

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí