Ze života školy

Cizí jazyky v Heřmánku komunikace

V Heřmánku probíhá rozšířené vyučování cizího jazyka od 1. třídy. Žáci jsou vzděláváni různými metodami a pedagogy. Základem výuky je anglický jazyk veden metodou Play way to Englisch, ve kterém škola využívá všech prostředků celého systému výuky anglického jazyka. Na druhém stupni následuje výuka podle systému v kombinaci s výukou na počítačích a s výukou pomocí časopisů. 

Etická výchova

V etické výchově je kladen důraz především na prožitek a nikoliv na výsledek. Jeho účelem je zlepšení chápání mezilidských vztahů a tím i větší možnosti navazování spolupráce.

Český jazyk v Heřmánku

Průběh výuky českého jazyka od 3. do 9. třídy probíhá kombinací metod Montessori v oblasti výuky gramatiky, množstvím Montessori pomůcek (ale i vlastních pomůcek školy a daších pomůcek), 1 hodinou týdně výuky dramatické výuky, výukou tvořívého čtení a psaní. V atmosféře samostatnosti, zodpovědnosti žáka a spolupráce školy a rodiny. 

Sport v Heřmánku

Sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy jsou V ZŠ Heřmánek zajištěny tak, aby dětem bylo poskytnuto komplexní vyžití.

Domácí úkoly

Školní demokracie, vztah k zodpovědnosti a svoboda v praxi

Povídání o matematice.

V naší škole velmi efektivně vyučujeme matematiku metodou profesora Hejného. Dnes touto metodou vyučují pedagogové na 750 školách po celé republice. Využívá ji mnoho alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. V některých evropských státech a v Kanadě se již pilotují učební materiály pro výuku této metody. A taktéž se s její podobou setkávají studenti programů učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzity v Ostravě.

 

 

Zprávy ze školy.

Facebook

Sociální sítě

Kalendář
Celý výpis akcí