Domácí vzdělávání

Spolupracujeme s rodiči, kteří vyučují domácí vzdělávání od 1. do 9. třídy. Pozitivně hodnotíme situaci, kdy je vzdělavatel sebevědomým a zodpovědným člověkem. Zajímají nás vize a strategie rodičů a pokud jsou vize a strategie. Podorujeme komunity domácích vzdělavatelů či komunitní školy učitelů, se kterými známe, a kterým jako učitelům důvěřujeme.

Spolupráce rodičů a školy Heřmánek

Rodič pracuje s žákem doma a je pravidelně informován i o akcích školy, který se může účastnit.

Rodič si může požádat o metodickou podporu.

Rodič přichází na přezkoušení, které se odbývá jednou za pololetí v první polovině ledna a v první polovině června. 

Rodič si osobně vyzvedne vysvědčení v kaneláři školy. 

Pokud máte zájem být naší školou regisrováni, prosím vyplňte přihlášku, na této stránce a také nás můžete nás telefonicky či mailem - viz kontakty.

S formálními otázkami Vám poradí v kanceláři či v zástupce ředitele Olga Cajchanová.

Co nabízíme domácím vzdělávatelům? 

1. Dobrou a spolehlivou administraci dle zákona

2. Kvalitní metodickou podporu od začátku až do konce podle přání a potřeb vzdělavatele

3. Možnost účastnit se akcí školy (výletů, návštěv muzeí a dalšího programu školy)

4. Škola vznikla na základě domácího vzdělávání, a tak i v současnosti může nabídnout domácím vzdělavatelům dobré zázemí

5. Přezkoušení v řádných termínech a snadné přihlášení skrze přihlašovací systém

6. Možnost slovního hodnocení či hodnocení pomocí známek

7. Racionální a sebevědomou spolupráci se školou, která je schopna ocenit pedagogické nadání rodičů vzdělávatelů.

Filozofie domácího vzdělávání Heřmánek Praha

Respektujeme domácího vzdělavatele a pomáháme mu při domácím vzdělávání nést vlastní zodpovědnost. Neochraňujeme domácí vzdělavatele před realitou světa, ale nabízíme opravdovou zodpovědnost pro rodiče a možnost vytvoření zodpovědnosti a sociálního pochopení pro žáky. 

Zároveň považujeme domácí vzdělavatele za svoje kolegy a jsme často inspirováni jejich pedagogickým umem a tvořivostí a rádi. 

 

Přihláška na individuální vzdělávání
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)
Položky označené tučně jsou povinné.

Vypisujeme možnost do individuálního vzdělávání

Poporujeme přestupy především do 2. a 4. třídy naší školy i během školního roku. 

Máme volná místa pro domácí vzdělavatele. 

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví Školský zákon § 41Individuální vzdělávání

Domácí - individuální vzdělávání - historie a současnost

Historie

Domácí vzdělávání vychází z nejpřirozenější výuky v rámci rodinné komunity. Domácí vzdělávání bylo již v současnoti běžné na celém světě (například Japonsko, USA, Velká Británie atp.).

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí