česky | english

Příměstské tábory

Vážení rodiče,

v letních měsících - čevenec a srpen - pořádáme příměstské tábory nejen pro žáky/žákyně naší školy, ale i pro děti, jejichž rodiče chtějí vyřešit problém s nedostatkem času na  "hlídání" a smysluplně  využít času během letních prázdnin.

Tábory se konají v rámci projektu „Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně“, CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000444 financovaného ESF a MPSV s cílem podpory zaměstnanosti rodičů.

Plánované termíny táborů:

Letní příměstský tábor v červenci - sportovní       10. – 14. července 2017

Letní příměstský tábor v červenci - přídovoědní    17. 21. července 2017

Letní příměstský tábor v srpnu                             7. – 11. srpna 2017

Sportovní tábor                                                   14. – 18. srpna 2017

Anglický tábor                                                    21. – 25. srpna 2017

Hudební tábor Mateřídouška s Pavlem Pernicou   28. srpna – 1. září 2017

Podmínkou konání tábora je min. 10 přihlášených dětí - Váš zájem nám prosím sdělte vyplněním elektronické přihlášky ZDE.

Dokumenty k příměstskému táboru

1. Přihláška

2. Potvrzení o zaměstnanosti

3. Žádost pro OSVČ

4. Prohlášení o zdravotní způsobilosti

5. Prohlášení bezinfečnosti

Na tábor se můžou přihlásit i děti, které nenavštěvují ZŠ Heřmánek a kterých rodiče jsou cílovou skupinou projektu. Příměstský tábor je bezplatný (resp. hradí se pouze strava) pro rodiče z cílové skupiny splňující následující podmínky:

1. jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace;

2. přihlášené dítě je mladšího školního věku, tj. první až pátá třída ZŠ či obdobný stupeň víceletých gymnázií

Co vše je potřeba pro účast na táboře vyplnit:

1. Přihlášku na tábor – do hlavičky vyplnit vybraný tábor (v případě více táborů o letních prázdninách stačí 1 přihláška, kde uvedete všechny vybrané tábory)

2. Aktuální potvrzení o zaměstnání či jiném postavení na trhu práce – potvrzený formulář nebo potvrzení od ČSSZ – za oba rodiče v případě, že žijí ve společné domácnosti

3. Monitorovací list podpořené osoby (pouze pro rodiče nově zapojené do projektu)

4. Podepsání smlouvy o zapojení do projektu

 

Prosíme zájemce o příměstké tábory o vyplnění přihlášky - ZDE.

footer_logos