česky | english

3. třída - Rybičky

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

první měsíc ve škole mají Rybičky úspěšně za sebou!

V českém jazyce jsme si zopakovali loňské učivo. Připomněli jsme si rozdíl mezi obecnými a vlastními jmény, trénovali, v jakých slovech se píše „je“ a v jakých „e“. Nejvíce starostí přinesly tvrdé a měkké souhlásky, ale i s těmi se nakonec všichni žáci úspěšně poprali. Od října se mohou naplno pustit do učiva třetího ročníku.

Také v matematice jsme především opakovali učivo druhého ročníku. Měli jsme k dispozici spoustu pomůcek, díky kterým bylo opakování mnohem zábavnější. Tento měsíc jsme se naučili sčítat a odčítat do 1000 a na konci měsíce jsme se začali učit sčítat a odčítat pod sebou.

V hodinách prvovědy jsme se bavili o škole, rodině, domově a pečlivě jsme prozkoumali okolí školy. Také jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací o vzduchu, který je pro nás nejvýznamnější složkou na Zemi. Vzduch jsme neprobírali pouze teoreticky, ale také prakticky, kdy jsme si udělali pár zajímavých pokusů, které žáky velice bavily.

V hodinách anglického jazyka se děti naučily slovní zásobu na téma oblečení, barvy a názvy různých živočichů žijících v moři -zejména ryb. Ty dokonce vyobrazili v podobě plakátu, který nám teď zkrášluje třídu. Velice je zaujala hodina, kdy si s paní učitelkou kreslili hennou různé obrazce na své ruce.

V hudební výchově se žáci seznámili s houslemi a naučili se dvě nové písničky. Jednu dokonce i s tanečním číslem.

Také jsme zužitkovali plody šípkového keře. S dětmi jsme je otrhali a pak zavařili. Takže jste mohli ochutnat, určitě vynikající, šípkový kompot. Zbytek šípků sušíme a těšíme se, až si uděláme šípkový čaj.

Žáky také velice nadchla výuka dramatické výchovy, kde hráli seznamovací hry a v dalších několika hodinách dělali perníkovou chaloupku, kde se učili dělat živé obrazy, vstupovat do různých rolí a pracovat s představivostí a orientací v prostoru.

Všichni se už určitě těšíme, co nás bude čekat v měsíci říjnu.

Mgr. et Mgr. Kristýna Pretschová

 


footer_logos