Přestupy do naší školy

Přestupy do naší školy

Vypisujeme výběrová řízení na volná místa - pro školní rok 2019/20

do 3. třídy 

do 5. třídy 

do 8. třídy 

A otevíráme výběrové řízení pro přestupy do 6. třídy pro školní rok 2020/21

 

Jak se můžete na takový výběr přihlásit? 

1. Pokud uvažujujete o přestupu Vašeho dítěte - první možnost je telefonický rozhovor. Pokud zavoláte na telefon školy  +420 724 692 084 a zanecháte  vzkaz, že máte zájem o rozhovor  týkající se přestupu. Zodpovědná osoba Vám zavolá a po telefonu Vám zodpoví Vaše otázky. Můžete také přímo kontaktovat +420 606 416 930 - Ing. Černá - zástupkyně ředitele školy pověřená přestupy a zápisy do ZŠ Heřmánek zastupce.reditele@prorodinu.cz

2. Pokud po telefonickém rozhovoru dojdete k přesvědčení, že přestup Vašeho dítěte je pro Vás i Vaše dítě možný, dobrý a že půjdete do změny. Prosím vyplňte přihlášku, která se nachází níže na této stránce, a bude Vám nabídnut termín osobního rozhovoru a Vašemu dítěti 1 - 3 zkušební dny ve škole. Tyto zkušební dny jsou důležité. V těchto dnech probíhá zařazení Vašeho dítěte do života třídy a probíhá také pozorování toho, jak dítě ve škole pracuje a zapojuje se, probíhá pozorování prvních vztahů ve třídě a jako závěrečný výstup je hodnocení třídního učitele, učitelů a žáků (v případě opravdu nejmenších žáků se zde také jedná o pozorování). Cílem školy je přijmout do tříd žáky a celé rodiny, kteří budou ve škole spokojení a jimž styl práce školy bude prospívat. Pochopitelně stejná pozorování probíhají i ze strany Vaší a budoucího žáka.  

Vstup a návštěva žáka ve škole je náročná i pro dítě, které je u nás na návštěvě, i pro naše běžné žáky. Proto prosíme o to, aby tato návštěva byla určena již pro velmi vážné zájemce, kteří jsou rozhodnutí k přestupu a jsou domluvení se svým dítětem o přestupu. 

Při odchodu ze zkušebního dne je velmi často naplánovaná schůzka s rodičem a jsme Vám k dispozici pro všechny Vaše otázky. 

4. Pokud je přestup do školy potvrzen ze strany školy, následuje podpis smlouvy mezi rodičem a školou, platba školného a informace rodičů o provozu školy, komunikaci školy, školnímu řádu. (Informace probíhají v měsíci červnu pro všechny žáky nastupující v září a nebo individuálně). 

5. Do školy nastupují žáci od počátku nového školního roku, ale také je možé a běžné, že žáci přestupují i během školního roku. 

6. Co rozhoduje o přijetí 

a) 1.  - 3. třída - má hlavní slovo třídní učitel, výchovný poradce a vedoucí prvního trojročí

b) při přestupu do 4. - 8. třídy rozhoduje vedoucí trojročí, výchovný poradce, ale i žáci také.

Jde o týmovou práci žáků a tak je potřeba, aby bylo dobré spolupracovat. 

 

Jaké jsou časté důvodů přestupu na naši základní školu: 

1. Rodičům a dětem se líbí práce školy a nestačili nás zaregistrovat při výběru základní školy. 

2. Při výběru základní školy se ukázalo, že přestavy rodiče a žáka nesplňují to, co od školy očekáváli (nedostatek vztahů, nedostatek úrovně v komunikaci, či cokoliv dalšího).

3. Rodičům a žákům nevyhovuje známkování a volí raději slovní hodnocení.

4. Žáci se rodiče se stěhují.

5. Cosi na naší škole je lákavé - dobrá úroveň anglického jazyka, dobrá uroveň komunikace, individuální a vztahový přístup, trpělivost s dyslektiky, podporující pohled na nadané děti, zaměření na přírodu, prvky Montessori, dramatická či etická výchova, komunikace školy s rodiči či cokoliv dalšího... například i to, že škola začíná v 9 hodin :-)

 

 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí