česky

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání administruje škola Heřmánek Praha, základní škola

 

Zveme ke spolupráci rodiče domácího vzdělávání, kteří mají zájem vyučovat 1.- 9. třídy základní školy.

Chceme podpořit klasickou formu domácího vzdělávání, kdy je vzdělavatel sebevědomým a zodpovědným člověkem a jako takového ho vnímáme.

Zajímají nás vize a strategie rodičů a pokud jsou vize a strategie promyšlené a zodpovědné, jsme ochotni administrovat i různé alternativní formy vzdělávání

jako jsou intuitivní pedagogika či undschooling, ale i příznivce klasických či kombinovaných metod.

Rodič pracuje s žákem doma a je pravidelně informován i o akcích školy, který se může účastnit.

Rodič si může požádat o metodickou podporu.

Rodič přichází na přezkoušení, které se odbývá jednou za pololetí v první polovině ledna a v první polovině června.

Přezkoušení od 1. do 3. třídy probíhá klasickou porfoliovou formou.

Od 3. do 9. třídy rodič předem dokládá aktivity výtvarné výchovy, pracovní výchovy, dramatické výchovy, tělesné a hudební výchovy (fotografie,audio, video a text).

Provověda a objevitelské předměty D, Z, Př, F-Ch jsou přeloženy pomocí porfolia aktivit.

Český jazyk a matematika si rodiče a žáci od 3. ročníku mohou vybrat formu přezkoušení - klasické přezkoušení formou porfolia či Scio testy z domova.

Anglický jazyk (od 3.) a I. T. (od 5. třídy) se zkoušejí prakticky.

Naše škola v současné době administruje přes 50 žáků na domácím vzdělávání podle § 41 školského zákona a děti z deseti rodin, které pobývají v zahraničí dle § 39 školského zákona.

 

Pokud máte zájem být naší školou regisrováni, prosím vyplňte přihlášku, v sekci domácí vzdělávání. Můžete nás kontaktovat mailem.

Pokud chcete poradit s formou a pedagogickou situací domácího vzdělávání - obraťte se na paní ředitelku - reditelka@prorodinu.cz

S formálními otázkami Vám poradí v kanceláři či v zástupce ředitele Olga Cajchanová.

Co nabízíme domácím vzdělavatelům?

1. Dobrou a spolehlivou administraci dle zákona

2. Kvalitní metodickou podporu od začátku až do konce podle přání a potřeb vzdělavatele

3. Možnost účastnit se akcí školy (výletů, návštěv muzeí a dalšího programu školy)

4. Škola vznikla na základě domácího vzdělávání, a tak i v současnosti může nabídnout domácím vzdělavatelům dobré zázemí

5. Přezkoušení v řádných termínech a snadné přihlášení skrze přihlašovací systém

6. Možnost slovního hodnocení či hodnocení pomocí známek

7. Racionální a sebevědomou spolupráci se školou, která je schopna ocenit pedagogické nadání rodičů vzdělávatelů.

footer_logos