česky

Školaonline

Škola on line je webový portál, který škola používá ke komunikaci s rodiči a k vedení školní administrativy. Rodiče a zákonní zástupci dětí základní školy mají do portálu přístup na základě přihlašovacích údajů a hesla přiděleného administátorem školy, které se dozvíte na požádání na skola@prorodinu.cz a nebo skrze svého třídního učitele. Heslo je možno v aplikaci změnit.

Vstup do systému najdete zde: http://portal.skolaonline.cz/

Jak využít tento systém a do čeho všeho můžete nahlédnout:

1. Žákovská knížka  - Informace o hodnocení dítěte (slovní hodnocení pokroku dítěte) vyplňují učitelé jednou měsíčně za hlavní předměty a jednou za čtvrtletí za předměty vedlejší.

2. Informace a přípomínky k akcím třídy a školy (tyto informace také najdete na těchto webových stránkách výše v sekci školní vzdělávací program)

3. Skze tuto aplikaci žáky ve škole omlouváte. Pochopitelně v den, kdy je žák nově nepřítomný, omlouváte žáky prostřednictvím sms - do dvou dnů však prosíme o omluvenku na aplikaci škola on line.

4. Skze tuto aplikaci s Vámi může komunikovat učitel Vašich dětí, ale velmi často využíváme systém, kdy vzkazy pošleme z aplikace přímo na Vaši elektoronickou adresu.

5. Kontola platby školného - připravujeme.

6. Můžete nahlížet do třídní knihy a mít informace o průběhu vyučování a jeho obsahu, probírané látce v  jednotlivých předmětech, docházce a aktuálním rozvrhu.

V mateřské školce používáme stejný systém administrace Správa mateřských škol. Tento systém však nemá aplikaci pro rodiče.

Podmínky užívání aplikace Škola online ZDE

 

Krátké video pro zaregistrování rodičovských účtů a jejich první přihlášení ve Škole online: ZDE

 

A

 

footer_logos