česky | english

Družina

Školní družina (Her centrum) - Kyselova 1185/2, Praha 8 

Kontakt:
telefon: 735 172 154
email: druzina@prorodinu.cz

 

Během měsíce září, května a června budeme s družinou převážně na školním hřišti, při nepřízni počasí a během dalších měsíců budeme v Her centru.

 

Blíží se další příměstský tábor, který proběhne 10. - 13.4.2017. Bližší informace naleznete zde.

Na chodbě v Her centru je nástěnka pro rodiče, kde naleznete všechny důležité informace, které jsou Vám zasílány i emailem.

 

Informace o školní družině a dětském klubu, který na družinu navazuje v rámci projektu Podpory rodičů:

Školní družina i dětský klub začínají v plném rozsahu od 5. 9. 2016., dne 2. 9. 2016 je pouze odpolední družina.

Ranní dětstký klub probíhá od 7.00 do 8.00 v prostorech Mateřské školy a pro účastníky projektu Podpory rodičů je zdarma, ostatním zájemcům není určen.

Školní družina probíhá od 8.00 do 9.00 v prostorech Předškolní třídy, v 8.45 se děti předávají do svých kmenových tříd. Příchod dětí do ranní družiny je možný do 8.30.

Obědová družina je pro všechny děti zdarma.

Odpolední družina probíhá od konce vyučování do 16.00. V září, květnu a červnu probíhá zejména venku, při nepřízni počasí a v ostatních měsících v Her centru (Kyselova 2, Praha 8)

Odpolední dětský klub probíhá od 16.00 do 18.00 v prostorách Her centra (Kyselova 2, Praha 8). Pro účastníky projektu Podpory rodičů je zdarma.

 

Na co se můžete těšit:

pondělí PRÁCE SE DŘEVEM – práce se dřevem a jinými materiály

úterý ZOO KROUŽEK – návštěva ZOO, besedy, povídání o zvířatech

středa KERAMIKA

čtvrtek CVIČENÍ  A  MÍČOVÉ HRY

pátek DRAMATICKÉ HRY


Kudy do Her centra:

Vážení rodiče,
v rámci odpoledních aktivit je možné přihlásit se v naší škole do těchto kroužků:
Hudební kroužky, které vede pan Pavel Pernica, budou probíhat od října a hlásit se na ně budete přímo jemu.
Pěvecký sbor Mateřídouška pro mladší žáky
Termín: čtvrtek 14:25 - 15:10 hod.
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: 1200 Kč (pro děti zapsané do Orchestru 900 Kč)
Budeme zpívat pěkné písničky (jako v loňském roce) v jednohlase s doprovodem kláves, možná se pokusíme i o jednoduchý dvojhlas.
Pěvecký sbor pro rodiče a přátele školy
Termín: středa 18:00 – 20:00 hod.
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: zdarma
Budeme zpívat duchovní písně na způsob spirituálů i lidovky v jednohlase i vícehlase (podle složení účastníků), s doprovodem kláves i acapella.
Orchestr pro žáky ZŠ
Termín: čtvrtek 16:25 - 17:10 hod.
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: 1100 Kč (pro děti zapsané do sboru 900 Kč)
Budeme hrát jednoduché úpravy písní a skladeb na různé hudební nástroje. Hráči si mohou přinést své nástroje, ale pokud neumí hrát na žádný nástroj, mohou se zapojit na jednoduše ovladatelné nástroje z Orffovského instrumentáře nebo boomwhackery, které budou k dispozici ve škole.
Práce s hudebním software pro žáky ZŠ
Termín: čtvrtek 17:30 - 18:15 hod.
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: 900 Kč
Budeme upravovat zvuky a skládat hudbu v programu FL Studio. Budeme také zapisovat hudbu prostřednictvím notačního programu. Žáci musí mít vlastní notebook, kam si nainstalují příslušný software (notační programy jsou zdarma, cena FL Studia se pohybuje mezi 2000 -  3000 Kč - vše budeme konzultovat v úvodních hodinách).
Individuální výuka hry na klávesy (omezená kapacita)
Termín: dle individuální dohody
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: 3800 Kč
Výuka hry na klávesy z důrazem na výuku hry podle akordových značek a improvizace
Kroužek IT vede pan Šimon Plašil a přihlašovat se budete také jemu, kroužek bude probíhat rovněž od října. Informace o konkrétníh termínech a platbách Vám poskytne rovněž on.
V kroužku se naučíme rozumět počítači jak po hardwarové stránce, tak po sotwarové. Ukážeme si funkci jednotlivých počítačových komponentů (součástí) a naučíme se orientovat v operačním systému. Budeme pracovat se základními programy, mezi které patří internetový prohlížeč, Malování, Word, Excel či PowerPoint. Naučíme se udržovat systém počítače v bezpečí pomocí systémových nástrojů a nastavení, dále správně vyhledávat kvalitní informace, psát e-maily a pracovat se soubory. Samozřejmě si ukážeme i různé tipy a triky při běžné uživatelské práci. Pokročilejší studenti si osvojí i základy psaní HTML stránek, tvorbu her v internetovém výukovém prostředí Scratch! či základy programování obecně. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí, zvláště pak nadšení studenti!  Bližší informace naleznete na http://krouzek-pc.kvalitne.cz
….........................................................................................................................
Zároveň můžete využít třikrát týdně v rámci projektu Podpory rodičů doprovázení dětí na kroužky v okolí (mimo školní budovu). V tomto případě se na kroužek musíte přihlásit přímo u provozovatelů kroužků, s tím, že nám donesete potvrzení. Můžete si vybrat kroužek, jaký chcete, v časové dostupnosti 20 minut od naší školy. Zájem o konkrétní kroužky, můžete během měsíce září doplnit do Zápisního lístku, který je uložen u hlavní vychovatelky Veroniky Markové. Doprovázející osoby pak zajišťuje naše škola, s ohledem na efektivitu přesunů. Pro bližší informace pište na e-mail: druzina@prorodinu.cz.
Vážení rodiče,
zde jsou souhrnné informace o školní družině a školním klubu, který na družinu navazuje v rámci projektu Podpory rodičů:
Školní družina i školní klub začínají v plném rozsahu od 5. 9. 2016.
Školní klub probíhá od 7.00 do 8.00 v prostoru Mateřské školy a pro účastníky projektu Podpory rodičů je zdarma, ostatním zájemcům není určen.
Školní družina probíhá od 8.00 do 9.00 v prostoru Předškolní třídy, v 8.45 se děti předávají do svých kmenových tříd. Příchod dětí do ranní družiny je možný do 8.30.
Obědová družina je pro všechny děti zdarma.
Odpolední družina probíhá od konce vyučování do 16.00. V září, květnu a červnu probíhá zejména venku, při nepřízni počasí a v ostatních měsících v Her centru (Kyselova 2, P raha 8)
Odpolední klub probíhá od 16.00 do 18.00 v prostoru Her centra (Kyselova 2, Praha 8). Pro účastníky projektu Podpory rodičů je zdarma. Na co se můžete těšit?
Aktivity odpoledního školního klubu budou tyto:
pondělí – PRÁCE S PAPÍREM – vyrábění, origami, skládání,...
úterý – ZOO KROUŽEK – návštěva ZOO, besedy, povídání o zvířatech,...
středa – KERAMIKA
čtvrtek – JÓGA A MEDITACE – cvičení jógy, mandaly,...
pátek – DRAMATICKÉ HRY
Vzhledem k tomu, že budeme dělat různé aktivity, bylo by vhodné zvážit vyzvedávání dětí dříve než v 17.45, kvůli narušování našich činností.
V rámci odpoledního klubu bude možné i odvádění na kroužky (viz. kroužky)
Pro příjemce projektu Podpory rodičů budou připraveny příměstské tábory během prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, hlavní – letní). O jejich přesných termínech, náplni a přihlašování na ně budete včas informováni.
Pokud si nejste jistí, zda splňujete podmínky pro příjemce projektu Podpory rodičů, kontaktujte prosím Mgr. Radoslavu Bajtošovou (skolni.psycholog@prorodinu.cz), ta Vám rovněž sdělí možnosti, jakým způsobem můžete dokládat potvrzení.
Pro bližší informace ohledně školní družiny kontaktujte prosím vedoucí vychovatelku Veroniku Markovou (druzina@prorodinu.cz). Na tomto e-mailu je rovněž možné omlouvat absence dětí v odpolední školní družině.
Informace ohledně družiny naleznete rovněž na webových stránkách školy v záložce DRUŽINA (http://www.prorodinu.cz/druzina).
Telefon na školní družinu: 735 172 154.Vážení rodiče,

 

LISTOPAD A PROSINEC V DRUŽINĚ

S příchodem zimy jsme se začali těšit na Vánoce. Udělali jsme si krásnou Vánoční výzdobu v oknech a vybarvili řadu adventních omalovánek, rébusů a doplňovaček. Společeně jsme si četli nejen z knihy Devatero pohádek, jako každý měsíc, ale také jsme se seznamovali s adventními tradicemi a legendou o Ježíškovi. Nechyběl adventní kalendář, který měl podobu vánočního stromečku a adventní věnec, který jsme si vyrobili na dětském klubu.

Máme rádi přírodu a vše živé, proto s radostí pozorujeme její proměny. V družině máme také nového kamaráda - křečka syrsko-zlatého, jemuž jsme dali jméno Chloupek. Také jsme si povídali o zimním spánku zvířat, o tom, proč ptáci odlétají a někteří zase přilétají a sledovali přímý přenost z krmítka v záchranné stanici Makov.

Využívali jsme i tělocvičnu k protažení těla a různým hrám.

O tom, jak jsme se měli krásně se můžete sami přesvědčit, když nahlédnete do našich fotogalerií na Google+ komunitě Heřmánku.

Prosinec v družině - foto, adventní kalendář - foto, listopad v družině - foto.

 

PRVNÍ ČTVRTLETÍ V DRUŽINĚ

Ani jsme se nenadáli a je tu za námi první čtvrt rok. Co se dělo v družině? Skoro celé září jsme využívali krásného teplého slunečného počasí a trávili většinu času na školní zahradě. Hráli jsme si v týpí, využívali herní prvky, stejně tak jako pískoviště. V říjnu se již odchladilo a přesunuli jsme se do Her centra. Tam nás čekalo velké množství her, nejraději si hrajeme s Kaplou, Legem, velbloudy a kuchyňkou, využíváme rovněž možnosti  nakopírovaných omalovánek, pracovních listů, které obsahují rébusy a různé doplňovačky. Společně jsme si četli, vyráběli na Halloween, povídali si o dušičkách, pozorovali měnící se podzimní přírodu. Víme, jaká zvířata a proč spí zimním spánkem a nyní nás čeká, povídání si o stěhovavých ptácích. Fotografie z našeho družinového dobrodružství naleznete na google + komunitě Heřmánek.

Říjen v družině a dětském klubu - foto.

Od října rovněž funguje naplno dětský klub, včetně doprovázení dětí na kroužky a z kroužků. V pondělí vyrábíme ze dřeva, papíru a dalších věcí, v úterý jsme jezdili do ZOO a nyní si povídáme o zvířátkách a se zvířátky v Her centru, ve středu vyrábíme z keramiky, ve čtvrtek využíváme tělocvičnu k pohybovým hrám a v pátek si společně čteme a hrajeme dramatické hry.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní sborový zpěv Heřmánek pro mladší děti - Pavel Pernica
Termín: čtvrtek 15:15 - 16:00 hod.
Cena: 1200 Kč (pro děti zapsané do Orchestru 900 Kč)
Budeme zpívat pěkné písničky (jako v loňském roce) v jednohlase s doprovodem kláves, možná se pokusíme i o jednoduchý dvojhlas.

Termín: čtvrtek 14:25 - 15:10 hod.
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: 1200 Kč (pro děti zapsané do Orchestru 900 Kč)
Budeme zpívat pěkné písničky (jako v loňském roce) v jednohlase s doprovodem kláves, možná se pokusíme i o jednoduchý dvojhlasTermín: čtvrtek 14:25 - 15:10 hod.
Místo: ZŠ Rajmonova
Cena: 1200 Kč (pro děti zapsané do Orchestru 900 Kč)
Budeme zpívat pěkné písničky (jako v loňském roce) v jednohlase s doprovodem kláves, možná se pokusíme i o jednoduchý dvojhlas..

Orchestr pro žáky ZŠ - Pavel Pernica
Termín: čtvrtek 16:25 - 17:10 hod.
Cena: 1100 Kč (pro děti zapsané do sboru 900 Kč)
Budeme hrát jednoduché úpravy písní a skladeb na různé hudební nástroje. Hráči si mohou přinést své nástroje, ale pokud neumí hrát na žádný nástroj, mohou se zapojit na jednoduše ovladatelné nástroje z Orffovského instrumentáře nebo boomwhackery, které budou k dispozici ve škole.

Práce s hudebním software - Pavel Pernica
Termín: čtvrtek 17:30 - 18:15 hod.
Cena: 900 Kč
Budeme upravovat zvuky a skládat hudbu v programu FL Studio. Budeme také zapisovat hudbu prostřednictvím notačního programu. Žáci musí mít vlastní notebook, kam si nainstalují příslušný software (notační programy jsou zdarma, cena FL Studia se pohybuje mezi 2000 - 3000 Kč - vše budeme konzultovat v úvodních hodinách).

IT kroužek - Šimon Plašil
čas: středa 13:30-14:15 (mladší děti/začátečníci), 14:45-15:30 (starší děti/pokročilí)
V kroužku se naučíme rozumět počítači jak po hardwarové stránce, tak po sotwarové. Ukážeme si funkci jednotlivých počítačových komponentů (součástí) a naučíme se orientovat v operačním systému. Budeme pracovat se základními programy, mezi které patří internetový prohlížeč, Malování, Word, Excel či PowerPoint. Naučíme se udržovat systém počítače v bezpečí pomocí systémových nástrojů a nastavení, dále správně vyhledávat kvalitní informace, psát e-maily a pracovat se soubory. Samozřejmě si ukážeme i různé tipy a triky při běžné uživatelské práci. Pokročilejší studenti si osvojí i základy psaní HTML stránek, tvorbu her v internetovém výukovém prostředí Scratch! či základy programování obecně. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí, zvláště pak nadšení studenti! Bližší informace naleznete na http://krouzek-pc.kvalitne.cz

Individuální výuka hry na klávesy (omezená kapacita) - Pavel Pernica
Termín: dle individuální dohody
Cena: 3800 Kč
Výuka hry na klávesy z důrazem na výuku hry podle akordových značek a improvizace

středa - pro žáky školy od 3. třídy je k dispozici školní knihovna (v kanceláři)

není určeno  - zájemci o keramiku mimo projekt můžete se hlásit v kanceláři, pokud bude zájemců 8 kroužek bude otevřen

- připravujeme kroužek tenisu ve spolupráci s tenisovou školou, bude probíhat v pondělí od 16:00 do 17:00 v tenisové škole ESO, začátek 7.11.

- máme nabídku organizovat kroužek škola nás baví - zájemci se mohou hlásit v kanceláři

V rámci odpoledního klubu bude možné i odvádění na kroužky (viz. kroužky)

Rodiče, kteří nejsou příjemci projektu budou moci za poplatek využít příměstské tábory a otevřeme některé další kroužky. Cílem práce školy je, aby činnost školy byla tak pestrá, aby volnočasové aktivity, jako doplněk rozvoje Vašich dětí nepotřebovala.

 

Pro příjemce projektu Podpory rodičů budou připraveny příměstské tábory během prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, hlavní – letní). O jejich přesných termínech, náplni a přihlašování na ně budete včas informováni.

Pro bližší informace ohledně školní družiny kontaktujte prosím vedoucí vychovatelku Veroniku Markovou (druzina@prorodinu.cz). Na tomto e-mailu je rovněž možné omlouvat absence dětí v odpolední školní družině.

 

Celoroční tématický plán pro školní rok 2016/2017

 

DEVATERO POHÁDEK

 

Celý školní rok nás bude provázet knížka bratří Čapků, ze které si budeme společně číst. Na každý měsíc připadá jedna pohádka, která nás bude inspirovat v našich činnostech.

 

Září – Velká kočičí pohádka

 • seznamujeme se s pravidly ŠD, školního hřiště

 • hrajeme seznamovací hry

 • společně si čteme z knihy Devatero pohádek

 • jak ošetřit rozbité koleno (základy první pomoci)

 • povídáme si zajímavosti o kočkách

 • hrajeme pohybové hry

 • chodíme ven

 

Říjen – Psí pohádka

 • společně si čteme z knihy Devatero pohádek a Dášeňkai

 • tančíme tanec psích rusalek

 • skládáme origami

 • hrajeme pohybové hry

 • chodíme ven

 • využíváme tělocvičnu

 

Listopad – První loupežnická

 • společně si čteme

 • výtváříme z přírodnin

 • poznáváme stromy a lesní zvířata

 • povídáme si o zimním spánku

 • vyrábíme adventní kalendář/ betlém

 • hrajeme pohybové hry

 • využíváme tělocvičnu

 

Prosinec – Pohádka ptačí

 • společně si čteme

 • vyrábíme krmítko

 • pozorujeme chování ptáků v zimě

 • povídáme si o stěhovavých ptácích

 • beseda s Ornitou

 • pohybové hry s ptačí tématikou

 • adventní vyrábění

 • využíváme tělocvičnu

   

Leden – Pohádka vodnická

 • společně si čteme

 • děláme pokusy s vodou

 • hrajeme si s češtinou

 • poznáváme ryby českých řek

 • návštěva vodárny

 • hrajeme pohybové hry

 • využíváme tělocvičnu

 

Únor – Druhá loupežnická pohádka

 • společně si čteme

 • loupežnický karneval

 • povídáme si o tradičních řemeslech

 • hrajeme pohybové hry

 • využíváme tělocvičnu

 

Březen – Tulácká pohádka

 • společně si čteme

 • učíme se druhy hub, vyrábíme si atlas jedlých a nejedlých

 • stavíme chýše (domečky) z přírodnin

 • připravujeme se na Velikonoce

 • hrajeme pohybové hry

 • chodíme na toulky/vycházky

 • využíváme tělocvičnu

 

Duben – Velká policejní pohádka

 • společně si čteme

 • šijeme lesní víly

 • pálení čarodějnic

 • hrajeme pohybové hry

 • chodíme ven

 • využíváme tělocvičnu

 

Květen – Pošťácká pohádka

 • společně si čteme

 • návštěva pošty

 • píšeme dopis maminkám k svátku matek

 • hrajeme hru „Tajný ctitel“

 • malujem poštovní skřítky

 • hrajeme pohybové hry

 • chodíme ven

 • využíváme tělocvičnu

 

Červen – Velká pohádka doktorská

 • společně si čteme

 • povídáme si o tom, kam pojedeme na prázdniny

 • tančíme břišní tance

 • hrajeme pohybové hry

 • chodíme ven

 • využíváme tělocvičnu

 

 

 

 

 

 

 

 

footer_logos