česky

Jarní příměstské tábory

Vážení rodiče, školní volno během školního roku v Heřmánek Praha. Školní táborový klub je však klubem i pro rodiče jiných škol.

Vážení rodiče, připravujeme zdrarma zajímavý program pro Vaše děti od 1. do 5. třídy, během jarních prázdnin.

Prázdniny se odehrávají v prostorách Heřmánek Praha, základní školy, pod vedením pracovníků školní družiny a školy.

Prosím vyplňte tuto předběžnou přihlášku:

5. 2. - 11. 2. 2018 - Příměstský tábor  1. - Jarní prázdniny 1

12. 2. - 18. 2. 2018 - Příměstský tábor 2 - -  Jarní prázdiny 2 -

7. - 11. 5. 2018 - Květnové prázdniny

Prosíme Vás o přihlášení a  vyplnění elektronické přihlášky na tábory  během škoního roku 2017/18 ZDE

Až vyplníte tuto přihlášku, budeme Vás kontaktovat.

(pro rodiče Heřmánek Praha i pro rodiče ostatních škol).

Dokumenty k příměstskému táboru, které budete překlát - pokud chcete mít tyto aktivity zdarma.

1. Přihláška

2. Potvrzení o zaměstnanosti

3. Žádost pro OSVČ

4. Prohlášení o zdravotní způsobilosti

5. Prohlášení bezinfečnosti

Na tábor se můžou přihlásit i děti, které nenavštěvují ZŠ Heřmánek a kterých rodiče jsou cílovou skupinou projektu. Příměstský tábor je bezplatný (resp. hradí se pouze strava) pro rodiče z cílové skupiny splňující následující podmínky:

1. jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace;

2. přihlášené dítě je mladšího školního věku, tj. první až pátá třída ZŠ či obdobný stupeň víceletých gymnázií

Co vše je potřeba pro účast na táboře vyplnit:

1. Přihlášku na tábor – do hlavičky vyplnit vybraný tábor (v případě více táborů o letních prázdninách stačí 1 přihláška, kde uvedete všechny vybrané tábory)

2. Aktuální potvrzení o zaměstnání či jiném postavení na trhu práce – potvrzený formulář nebo potvrzení od ČSSZ – za oba rodiče v případě, že žijí ve společné domácnosti

3. Monitorovací list podpořené osoby (pouze pro rodiče nově zapojené do projektu)

4. Podepsání smlouvy o zapojení do projektu

5. Podmínkou konání tábora je min. 10 přihlášených dětí

 

 

footer_logos