česky | english

Tábory

Vážení rodiče, školní volno během školního roku v Heřmánek Praha. Školní táborový klub je však klubem i pro rodiče jiných škol.

v pátek 20. 10. připravujeme ředitelské volno a pro rodiče je možné využít celodenní program pro rodiče, v rámci školního klubu

 

během školního volna a prázdnin budeme opět pořádat příměstké tábory, budeme rádi, když se přihlásíte již nyní i na další tábory, abychom měli jasno

v počtu žáků. Přihlášky na 20. 10. přijímáme do středy 18. 10. do 14. 00. Na pozdějí přihlášky nedokážeme z organizačních důvodů brát zřetel.

29. 9. a 20. 10.  a 26. a 27. 10. Školní podzimní  táborový klub

12. 2. - 18. 2. 2018 Jarní prázdniny -  Jarní táborový klub

26.. až 30. 3. 2018 Školní velikonoční tábor (po - st - v odpoledních hodinách po vyučování)

7. - 11. 5. 2018 - Květnový školní  táborový klub

Prosíme Vás o přihlášení a  vyplnění elektronické přihlášky na tábory  během škoního roku 2017/18 ZDE

(pro rodiče Heřmánek Praha i pro rodiče ostatních škol).

Dokumenty k příměstskému táboru, které budete překlát - pokud chcete mít tyto aktivity zdarma.

1. Přihláška

2. Potvrzení o zaměstnanosti

3. Žádost pro OSVČ

4. Prohlášení o zdravotní způsobilosti

5. Prohlášení bezinfečnosti

Na tábor se můžou přihlásit i děti, které nenavštěvují ZŠ Heřmánek a kterých rodiče jsou cílovou skupinou projektu. Příměstský tábor je bezplatný (resp. hradí se pouze strava) pro rodiče z cílové skupiny splňující následující podmínky:

1. jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace;

2. přihlášené dítě je mladšího školního věku, tj. první až pátá třída ZŠ či obdobný stupeň víceletých gymnázií

Co vše je potřeba pro účast na táboře vyplnit:

1. Přihlášku na tábor – do hlavičky vyplnit vybraný tábor (v případě více táborů o letních prázdninách stačí 1 přihláška, kde uvedete všechny vybrané tábory)

2. Aktuální potvrzení o zaměstnání či jiném postavení na trhu práce – potvrzený formulář nebo potvrzení od ČSSZ – za oba rodiče v případě, že žijí ve společné domácnosti

3. Monitorovací list podpořené osoby (pouze pro rodiče nově zapojené do projektu)

4. Podepsání smlouvy o zapojení do projektu

5. Podmínkou konání tábora je min. 10 přihlášených dětí

 

 

footer_logos