česky

Čtení a psaní, matematika a anglický jazyk

Český jazyk

V první třídě máme mnoho pomůcek, kterými se přibližujeme k písmenkům. Naší velkou motivací je i program ČT od Andulky po Žížalu. Seznamujeme se s písmenky také pomocí různých písmenkových her. Čteme Slabikář, který doplňujeme texty prvotního čtení, především z oblasti prvouky, přírodovědy a vědy. Tyto knihy mají 25 stránek a na každé stránce je velký ilustrační obrázek a několik vět. V době, kdy už děti umí všechna písmenka, čteme celý text a obrázky mám hodně pomáha jí. Děti mají radost z úspěchu, když za hodinu čtení přečtou celou jednu knihu a seznámí se s něčím zajímavým, například jak se rodí žáby nebo jak je důležité v našem životě Slunce.

Jak se písmenka učíme číst, tak si je píšeme také na psací tabulky. Nejdříve se zabýváme tiskacími písmenky, později pomalu začínáme psát psací písmenka. Nespěcháme. Snažíme se o to, aby text byl pro děti co nejvíce srozumitelný a účelný. Děti brzo samy umí napsat slova podle svého sluchu. Velkou zábavu působí příběhy psané pomocí tiskátek.

V dalších třídách používáme různé pomůcky, které hledáme u různých kvalitních českých pedagogů či vytváříme vlastní. Snažíme se zjednodušit a znázornit výuku gramatiky.

Matematika

Matematiku vyučujeme tvořivým způsobem podle konstruktivistického pojetí. K výuce matematiky používáme tří systémů ve vzájemné kombinaci – metodiku matematického týmu prof. Hejného, matematiku nakladatelství Association Christian School International a pomůcky a matematické přístupy systému Montessori. Matematika v našich školách je zábavná a děti si vytvářejí matematické představy, kterým rozumí. Nejedná se přitom jen o svět abstraktní. Na čísla si děti mohou sáhnout, a tak porozumět základním matematickým operacím. Nevyhýbáme se ale ani mechanickým matematickým nácvikům.

Anglický jazyk

Anglický jazyk vyučujeme už od první třídy. V první třídě se vyučují 2 hodiny anglického jazyka týdně, ve druhé třídě 3 hodiny anglického jazyka týdně. Dále probíhá výuka anglického jazyka i v předmětech jako je matematika. Klademe více důraz na konverzaci, naše výuka vede k praktické schopnosti komunikovat.

Malá školo do toho! - ukázka a video z výuky - učíme děti spolupracovat.

Bylo to v pátek odpoledne. Na programu byl český jazyk. Hodina začala nenápadně. Jejím cílem bylo vyluštit pořádnou osmisměrku. Osmisměrka je tajenka v osmi směrech. A naše děti z první třídy hledaly slova. Slova, ze kterých písmenka už z velké části znaly, ovšem některá písmenka jen tušily. Ale hledaly statečně. Jen tak očkem po sobě pokukovaly a snažily se zjistit, kdo našel jaké slovo. V naší škole je ale možno spolupracovat. Ne sice vždycky, ale často je spolupráce velmi vítaná. A tak jsme se s dětmi dohodli, že upravíme stoly tak, aby mohly snadno spolupracovat. Nejdříve ve dvojicích a pak jsme začali spolupracovat všichni.

Děti se cítily jako ve velké kanceláři. Vašík "vynalezl" kopírku a osmisměrku několikrát zkopíroval. Beky řídila provoz kanceláře velmi zdatně. Oba Kryštofové jsou dobří v hledání, a tak hledali. Jeden z Kryštofů s velkým zápalem, protože hledání mu velmi jde.

A nakonec jsme vyluštili celou osmisměrku. Nevím koho to napadlo, ale na oslavu děti vymyslely slavnostní pokřik: "Malá školo do toho!"

 

Zpět - Co a jak se v naší škole učí

footer_logos