česky

Prvouka

V prvouce objevujeme svět kolem nás a rozvíjíme toto objevování. Vycházíme z vlastních zkušeností dětí. Pravidelně pořádáme exkurze, navštěvujeme muzea a výstavy.

Základní výuku prvouky jsme rozšířili o "vědu a pokusy". Jde o jednu hodinu týdně, kde poznáváme přírodní zákonitosti zábavnou formou.

Startovali jsme například i raketu a dělali další zajímavé technické  pokusy. Velmi to zajímá všechny kluky i holčičky.

Pro ilustraci - v projektu objevování vesmíru jsme použili i takovéto video.

Zpět - Co a jak se v naší škole učí

footer_logos