česky

Etická nebo biblická výchova

Děti se ve škole dle volby rodičů učí základní etické principy nebo biblické příběhy, které podporují formování jejich charakteru. Etická  výchova je zároveň propojena s objevováním světa kolem nás a praktickou aplikací pro každodenní život dětí.

Jelikož základy naší kultury, etické a morální principy vycházejí z Bible, je tento volitelný předmět součástí školního vzdělávacího programu naší školy. Výuka je zábavná a příběhy jsou velmi zajímavé. Naše škola je napojena na mezinárodní organizace, které v Evropě i na celém světě realizují křesťanské vzdělávání. Tyto školy patří mezi nejlepší ve svých oborech.

Celý náš výchovný systém je založen na respektování osobnosti dítěte. Naším základním přístupem je respekt vůči rodičům a jejich vedení vlastních dětí, a to také v oblasti křesťanského vzdělávání a výchovy.

Mnoho rodičů se ptá, zdali jsme tedy škola křesťanská, katolická či jiná. Jsme škola a vždy jsme byli škola soukromá, která vznikla jako škola s křesťanským obsahem, ale otevřela svoje dveře šířeji. Jste vítáni. Nefinancuje náš žádná církev a také žádná církev nemá možnost ovlivnit vyučování našich předmětů. Ti, kdo mají možnost předmět ovlivnit jsou rodiče a děti, naši žáci.  Pro rodiče je tento předmět možná špatně uchopitelný, ale děti takový předmět velmi baví a mají ho velmi rády. Když odpadne, dožadují se toho, aby předmět byl nahrazen. Vlastně je to takové vyprávění napínavých a dobrodružných příběhů, zajímavých, poučných i zábavných.

Nebojte se prosím na toto téma zeptat, rádi odpovíme.

vít

Zpět - Co a jak se v naší škole učí

 

 

 

footer_logos