česky

Dramatická, hudební, výtvarná a tělesná výchova

Naše škola má velmi dobré zázemí odborníků na různé tvořivé činnosti. V dramatické výchově v naší základní škole se děti učí dobře komunikovat, dobře dýchat, správně držet tělo, ovládat prostor. Součástí výuky dramatické výchovy je také rytmus, tvořivá hra a improvizace. Cílem naší dramatické výchovy je zbavit děti ostychu z vystupování a naučit je dobře komunikovat. Máme již zkušenosti s tím, že nejstarší děti vedené paní učitelkou tyto dovednosti získaly.

Hudební výchovu učí Mgr. Pavel Pernica, varhaník a učitel hudební výchovy. Jeho profesionální přístup k hudbě vede děti k tomu, aby se v nich rozvíjela radost ze zpěvu, ale také odborné techniky zpěvu. Pan učitel má zkušenosti s vedením sborového zpěvu a výukou na ZUŠ.

Součástí tělesné výchovy je výuka plavání.

Ve výtvarné výchově malujeme a kreslíme i na velké formáty a tvoříme z nejrůznějších materiálů.

Tvořivá práce v hodině výtvarné výchovy

 

Zpět - Co a jak se v naší škole učí

footer_logos