česky | english

Co a jak se v naší škole učí

Představujeme vám jednotlivé předměty a způsob jejich výuky v ZŠ Heřmánek.

 • Čtení a psaní, matematika a anglický jazyk

  Čtení a psaní, matematika a anglický jazyk

  Český jazyk V první třídě máme mnoho pomůcek, kterými se přibližujeme k písmenkům. Naší velkou motivací je i program ČT od Andulky po Žížalu. Seznamujeme se s písmenky také pomocí různých pís...

 • Dramatická, hudební, výtvarná a tělesná výchova

  Dramatická, hudební, výtvarná a tělesná výchova

  Naše škola má velmi dobré zázemí odborníků na různé tvořivé činnosti. V dramatické výchově v naší základní škole se děti učí dobře komunikovat, dobře dýchat, správně držet tělo, ovládat prostor....

 • Prvouka

  Prvouka

  V prvouce objevujeme svět kolem nás a rozvíjíme toto objevování. Vycházíme z vlastních zkušeností dětí. Pravidelně pořádáme exkurze, navštěvujeme muzea a výstavy. Základní výuku prvouky jsme rozš...

 • Etická nebo biblická výchova

  Etická nebo biblická výchova

  Děti se ve škole dle volby rodičů učí základní etické principy nebo biblické příběhy, které podporují formování jejich charakteru. Etická  výchova je zároveň propojena s objevováním světa kolem ...

 • Rozvoj žáků školy

  Rozvoj žáků školy

  Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na dal...

  Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Pr...

footer_logos