česky

Historie,inspirace a vize základní školy Heřmánek

Historie školy

V roce 2001 bylo jako občanské sdružení založeno Centrum pro rodinu Heřmánek, jehož cílem byla podpora domácího vzdělávání a podpora vzniku základní školy. První aktivitou Centra pro rodinu Heřmánek byl vznik Komunitního centra Satalice, které mimo  jiné organizovalo výtvarné a dramatické kluby pro domácí vzdělavání.  Zakládajícími členy občanského sdružení patří Ing. Silva Šípková, Ing. Olga Cajchanová, Martin Jaroš, Věra Adamcová a manželé - podnikatel a ekologický konzultant Ing. Petr Adamec a Mgr. Miroslava Adamcová, současná ředitelka ZŠ Heřmánek. V prvních letech aktivit pro domácí vzdělávání byla již součástí týmu Mgr. Soňa Motyčková jako učitelka dramatické výchovy, dále Věra Eliášová - Štrosová jako učitelka výtvarné výchovy a Mgr. Monika Michalíková jako vedoucí videoklubu. Mimo další aktivity organizovalo Centrum pro rodinu Heřmánek také Dny tvořivosti v Satalicích.

V roce 2004 si Centrum pro rodinu pronajalo budovu bývalé mateřské školy na Černém Mostě, kde provozovalo 7 let velmi úspěšně jesle a mateřskou školu, tehdy již řízenou Mgr. Miroslavou Adamcovou s provozním řízením Petry Jelínkové. Provoz této aktivity byl ukončen po ukončení nájemní smlouvy a jejím neprodloužení radnicí Prahy14, motivovaném politickými důvody. V průběhu sedmi let byla budova městské části zrekonstruována pomocí grantů EU a velkého nasazení týmu školy. Jsme opravdu rádi za tuto dobu úspěšné práce na Černém Mostě, kde vynikla především hlavní učitelka jeslí a mateřské školy Petra Jelínková jako obětavá a mateřská osoba. Velkým úspěchem této fáze byla také úspěšná spolupráce  se Společností přátel lidí s Downovým syndromem, které  jsme část budovy pronajímali. A velkým politickým úspěchem bylo také dojednání toho, že přes ukončení pronájmu Společnost v prostorech zůstane (jednalo se o návyk dospělých osob s Downovým syndromem samostatně po Praze docházet do prostor centra).

V průběhu let jsme se snažili založit základní školu, ale to se zkomplikovalo přes původní sliby neudělením souhlasu k založení základní školy radnicí Prahy 14, která byla zklamána předchozím provozem Montessori školy a nebyla nakloněna vzniku další nové školy. V roce 2010 a 2011 probíhala další jednání, která umožnila vznik školní právnické osoby k 1. 9. 2011. Situaci ovšem zkomplikoval nesouhlas radnice a škola byla v průběhu několika dnů přeložena do prostor Evangelikálního teologického semináře ve Chvalech v Praze 20, s velkým díkem pro tehdejšího ředitele Mgr. Jana Valeše a díky zastupitelstvu Prahy 20. Nechápu z dnešního hlediska vzniku školy tehdejší politické důvody - jednalo se formálně o málo obsazené velké školní budovy na Černém Mostě a o to, že by naše nově vznikající malá škola mohla vytvořit konkurenci. V tomto světle musíme opravdu vřele poděkovat zastupitelstvu Praha 20, které bylo ochotno vznik školy podpořit během 24 hodin, ale i dalším poskytovatelům souhlasu - městské části Praha Satalice a také jsme vděční za výbornou spolupráci s Prahou 8. V současné době je spolupráce školy a ostatních škol snadná. Jsme zapojeni v MAPu Prahy 8 a v MAPu Prahy 19 a zvláště školský úřad Prahy 8  je velmi spolupracující.

1. 9. 2011  vznikla Základní a mateřská škola Heřmánek (IČ 71341293). Zahájili jsme 1.třídu s třídní učitelkou Olgou Cajchanovou a Mgr. Miroslavou Adamcovou, s Ing. Petrem Adamcem jako učitelem etiky, s Mgr. Soňou Motyčkovou jako učitelkou dramatické výchovy a s Pavlem Pernicou jako učitelem hudební výchovy (tedy současní pracovníci školy). Škola se rozvíjela, každý rok přicházely nové děti, vznikla nová třída a přicházeli noví učitelé. Od roku 2012 škola získala k pronájmu další školní budovu na Ládví a tuto budovu plně na své náklady zrekonstuovala a upravila. Na  Ládví začala pracovat mateřská škola a rok po té také základní škola. Středisko Horní Počernice převzal mladý schopný učitel  David Fast a zakládající tým se přesunul na Prahu 8 - Ládví. Bohužel, osobní situace pana Fasta odvedla mimo hlavní město a zřizovatel školy se rozhodl rozvíjet školu pouze na jednom místě v Praze. V roce 2015 se Základní a mateřská škola Heřmánek (71321293) rozdělila do dvou organizací. Pod IČO 71321293 pokračovala v práci Mateřská škola Heřmánek, kterou v současné době řídí Renata Sychrová (učitelka MŠ ze začátků školky), a základní škola získala nové IČO a registraci pod IČO 04288939. Od doby vzniku školy 1. 9. 2011 je ředitelkou ZŠ Mgr. Miroslava Adamcová.

Tedy pro pořádek - existuje původní zřizovatel školy Centrum pro rodinu Heřmánek, který založil ZŠ a MŠ Heřmánek a Focus on Education, o.p. s. Důvodem založení o.p.s byla situace před vznikem školy, kdy nebylo jasné, zdali občanské sdružení může být zřizovatelem školní právnické osoby. Dále se ZŠ a MŠ Heřmánek rozdělila na MŠ Heřmánek (původní IČO) a na Heřmánek Praha, základní škola (zakladatel již o.p. s. ). Existuje také Nadační fond Heřmánek, který nám byl věnován jako původní fond pro založení křesťanské školy a byl přejmenován na Nadační fond Heřmánek. Vážení přátelé, cesta k zakládání škol v Čechách není jednoduchá, ale my již na ní nejsme, jsme na cestě úspěšného provozování základní školy.

Během svojí činnosti jsme byli tvůrci řady větších či menších projektů. Mezi nejhodnotnější projekty patří Tábor Heřmánek (20 let pořádání tábora na řece Berounce, kde vyrostly 3 generace účastníků), volnočasové aktivity - od organizace Dnů tvořivosti (300 účastníků), přes organizaci klubů, kroužků, multikulturních aktivit, až po rekonstrukci budovy Vybíralova, Rajmonova, organizaci mateřského centra atd. Celkově jsme zrealizovali 10 projektů EU velkého rozsahu  a 22 projektů celoročního rozsahu financovaných za podpory nejčastěji MŠMT a MPSV, ale také MK ČR, a oba dva velké projekty školy a školy, včetně k nim náležících projektů.

Webové stránky se jmenují prorodinu.cz - má to dva důvody - naši individualitu a respekt rodiny při vzdělávání a část zkratky Centra... pro rodinu :-)-.

Inspirace pro vznik školy

- první stupeň základní školy  - inspirace křesťanskými školami - Grunde school Uppsala a Christian international school in Prague

- druhý stupeň základní školy - inspirace křesťanskými školami - Grunde school Uppsala a Christian international school in Prague, inspirace Lauderovými školami, přírodním gymnáziem a Montessori semináře pro 2. stupeň

- Montessori systém, dramatická výchova, etická výchova a Step by step (Začít spolu)

Co znamená jméno Heřmánek

Když slyšíte Heřmánek, rádi bychom, abyste si vzpomněli na vůni bylin. Možná byste si mohli představit vůni letní louky, možná by mohla k heřmánku vonět i mateřídouška, borovice a další vůně svobody a léta. Když mluvíme  o Heřmánku, zkuste si představit, že pijete heřmánkový čaj, který naše škola nabízí, či jste v heřmánkových lázních. Vaše rány a bolesti může heřmánek uzdravit, zacelit a vytvořit nové školní prostředí, ale i nový osud jednoho malého dítěte. Ve škole pěstujeme bylinky na bylinných zahradách.  Pokud cestujete a nejedete zrovna do Grónska či do Antarktídy, potkáte heřmánek všude na celém světe. Heřmánek roste v Řecku, v Izraeli, v severní Africe a dokonce i na ostrově Tenerife, kde po jeho zničení před 300 lety moc bylin neroste. Heřmánek je nenápadně krásná rostlina. Není to svatební květina, ale rostlina, která patří k něčemu, co připomíná dětství a mateřskou náruč a otevírá se směrem k dospělosti.

footer_logos