česky | english

Seznamte se s naší školou

Jak se můžete s naší školou seznámit?

 • Pro seznámení s naší školou doporučujeme pročíst si především informace o školním vzdělávacím programu a ze života a práce tříd.
 • Rodiče jsou velmi vítaní na Dnech otevřených dveří - informace viz zápis.
 • Velmi rádi s rodiči komunikujeme, napište nám svoje otázky, nápady, pochybnosti při výběru školy.

Jaké děti do školy rádi přijímáme?

 • Děti rodičů, u kterých je jasné, že rodiče rozumí naší vizi. A ta se shoduje či podobá jejich vlastní představě o vzdělávání dítěte.
 • Většinou se jedná o rodiče, kteří si přejí, aby se jejich děti vzdělávaly rády, měly pozitivní vztah k učení a žily v příjemném dětském kolektivu.
 • Děti rodičů, kteří jsou rádi, když neznámkujeme a umíme děti naučit věci tak, že sami rozumí učení. Rodiče, kteří nás v této snaze podporují a spolupracují, a podporují i svoje děti.
 • Děti rodičů, kteří jsou rádi, když učíme jinými způsoby, než si pamatují z dětství a dospívání.
 • Pracujeme s dětmi s mimořádným nadáním (děti mohou na jednotlivé předměty docházet do vyšších tříd, děti se na některé předměty rozřazují podle úrovně schopností a dovedností a vývojových potřeb - anglický jazyk, věda).
 • Pracujeme s dětmi nadanými i s dětmi, které potřebují podporu s grafomotorickými dovednostmi, či mají drobné zrakové, řečové či jiné poruchy čtení.
 • Pracujeme s dětmi bilinguálními a s dětmi cizinců.
 • Pracujeme s dětmi, kteří potřebují intimnější prostředí či s dětmi, jejichž rodiče si pro své děti přejí osobnější prostředí.
 • V jedné třídě můžeme pracovat s jedním dítetem s poruchou soustředění či s asistentem.
 • Nejraději pracujeme s dětmi od předškolní třídy do 9. třídy (připravujeme vznik 4 letého gymnazia).

Jaká je naše vize?

Základní škola Heřmánek je škola, kterou mají děti rády.

 • Je škola s pozitivními vztahy mezi školou, dětmi a rodiči.
 • Je školou s pozitivním a podporujícím vztahem k učení s hranicemi.
 • Je škola s tvořivým vyučováním (využívající postmontessori, dramatickou výchovu, čtením a psaním k tvořivému myšlení a vědu a pokusy).
 • Je školou inspirující se v zahraničním školství.
 • Je školou s rozšířenou výukou anglického jazyka.
 • Je školou s velkým a bohatým odpoledním programem.
 • Jsme školou se zaměřením na etiku ve vzdělávání a nepovinnou možností biblické výchovy pro děti z rodin rodičů, kteří si to přejí.
 • Jsme školou nezávislou, soukromou, vytvářejí akademické prostředí.
 • Jsem školou dostupnou dopravně i finančně.

Jaké jsou hodnoty školy?

 • tvořivost (věda, umění, řemesla, ale i vyučování)
 • vztahy a respekt (mezi žáky, mezi učiteli, mezi rodiči a školou, malý počet dětí ve třídě)
 • rozvoj  emoční inteligence, schopnosti komunikovat (etická a dramatická výchova, malý počet dětí ve třídě, supervizní dohled učitelů, vedení školy)
 • rozvoj kognitivních schopností žáků (kvalitní vyučování, vedení žáků k rozvoji rozumových schopností, rozvoji schopnosti samostatnosti a zodpovědnosti, podpora učitelů v dalších tvořivých činnostech)
 • rozvoj pracovní inteligence a zodpovědnosti žáků (pracovní výchova, zodpovědnost žáků za život školy)
 • respekt k nadáním žáků, podpora jejich slabých stránek
 • praktické vyučování

 

 • Vize, hodnoty a koncepce školy

  Vize, hodnoty a koncepce školy

  Vize školy Vize naší školy je obsažena v těchto jednoduchých bodech: Dobré vztahy a týmová spolupráce. Kvalitní vzdělávání. Nadstandardní důraz na rozvoj anglického jazyka (na použití v...

 • Co a jak se v naší škole učí

  Obrázek není k dispozici

  Představujeme vám jednotlivé předměty a způsob jejich výuky v ZŠ Heřmánek.

 • Doba vyučování a družina

  Doba vyučování a družina

  Ranní družina v Základní škole Praha 8 Ládví začíná v 8 hod a trvá do 8.45. Poté přecházejí žáci do tříd. Vyučování v základní škole Heřmánek začíná v 9 hodin a končí v první třídě ve 14.10 hod...

footer_logos