česky

Učitel v Heřmánku - popis pro učitele i pro rodiče

Do Heřmánku Praha se hlásí učitelé, kteří si většinou přečtou webové stránky nebo již o Heřmánku něco slyšeli.

Jsou tedy dvě skupiny učitelů, kteří se do školy hlásí - alternativní učitelé a  začínající učitelé, obě skupiny jsou ve škole vítané.

Co se myslí -  alternativní učitel? Je to učitel, který potřebuje ve škole se žáky jiný prostor než je obvylé na státní škole. A může být jakýkoliv. Podmínky spolupráce jsou mimimální.

Největší podmínkou je to, že je nezbytně nutné se vzájemně domluvit.

Co se myslí začínající učitel? To by měl být učitel začátečník, ideálně ještě studující pedagogickou fakultu či ten,kdo pedagogickou fakultu dokončil.

O Heřmánek spolupráci se zajímají také odborníci, Ti, kteří chtějí spojit svůj obor s prací na základní škole - v oblasti vědy, techniky, přírodopisu, drama, jazyků.

 

Jak probíhá výběrové řízení:

Jsme velmi rádi, když je možné, aby budoucí učitel se školou spolupracoval již od ledna, či jako student. Je to velká výhoda.

Takový učitel se může v klidu se školou seznámit,zjistit, jak se u nás pracuje a případně absolvovat vzdělání učitele dopředu.

 

Všichni učitelé školy, kteří ve škole pracují jsou na svoji práci připravováni a podporováni ve vlastním rozvoji metodické zdatnosti.

Učitelé absolvují speciální pravidelná vzdělávání v různých oblastech, například učitel českého jazyka absolvuje semináře Montessori matematiky

organizaovné Montessori ČR a následně kurzy Hejného matematiky v Hmat institutu ,učitel českého jazyka absolvuje semináře českého jazyka tamtéž.

V současném roce má škola Montessori metodikou konzultatku,která podporuje rozvoj Montessori nastavení v jednotlivých třídách.

 

Učitelé se scházejí na pravidlených pracovní, provozních a pedaogogických poradách a také na metodických aktivitách.

Jednou měsičně probíhá na škole 4 hodinová supervize práce učitelů,ve které pod odborným vedením řeší svoje pracovní

těžkosti a díky této supervizi je na škole atmosféra větší otevřenosti vůči řešení výchovně - vzdělávacích situací.

 

Tým a vizi školy tvoří běžné třídy a běžná výuka, zároveň se vedení školy snaží zakomponovat vlastní vizi učitelů do celkové vize školy.

Tak například jednu samostatnou vizi školy sdílenou v celkové vizi školy má hudba a pan učitel Pernica. Nadšení pana učitele

do hudby je tak velké a nabízí je dětem a Ti,kteří si vyberou a mají k hudebě blízko zažijí podporu. Ti, kteří nemají tak blízko

se mohou trochu více přiblížit.

Ve škole tedy neplatí,co učitel to jedna třída na 1.stupni, ale každá třída má třídního učitele na hlavní předměty a pak

vedení školy raději otevře možnosti nadšení učiteli a dětem v oboru, který mají rádi a který jim učitel snadněji předá.

A proto jsou na škole i na prvním stupni specialisté - na hudební výchovu,

na dramatickou výchovu a literární výchovu, na výuku anglického jazyka a etiku, vědu a matematiku a etiku.

 

Pokud do školy nastoupí nový učitel musí si tedy zvyknout na jiný systém. Systém více vyhovuje potřebám vzdělávání a otevírá

nové možnosti a je pochopitelně oragizačně náročnější, ale i více smysluplný.

footer_logos