česky | english

Školné, platby a bankovní spojení

Při jakékoliv platbě uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a účel platby.

Školné pro školní rok 2017/18

Pro nově přijímané žáky k 1. 9. 2017 bylo stanoveno školné ve výši 45 000,- Kč. Školné se platí po podpisu smlouvy dle podmínek stanovených ve smlouvě.

Školné pro školní rok 2016/17

Pro třídu s více jak 10 žáky je školné stanoveno na 29 000,- Kč ročně pro školní rok 2016/2017 pro žáky školy k 1. 9. 2016. Toto školné je možné zaplatit jednorázově, pololetně či měsíčně.

Při jednorázové a pololetní platbě je poskytnutá sleva.

Individuální výuka zajištěna rodiči v systému domácího vzdělávání je na škole administrovaná zdarma.

Plná docházka do školní družiny činí 1 000,- Kč měsíčně, družinová platba probíhá pololetně v částce dle zvoleného režimu. Dopolední školní družina 400,- Kč za měsíc, odpolední školní družina 600,- Kč za měsíc. 

Školné, družina, výukové materiály, třídní fond - číslo účtu:  272 121 770 / 0300.

Stravné - číslo účtu: 272 121 578 / 0300.

Školné i obědy se platí do 15. dne předchozího měsíce pod VS přiděleným Vašemu dítěti (obvykle RČ) a s uvedením jména a příjmení dítěte a účelu platby do poznámky pro příjemce.

Volnočasové aktivity - číslo účtu: 246 448 147 / 0300.

 

Rodiče platí školní poplatky v režimu, v jakém si zvolí – ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně. Zvolený způsob platby je stanoven ve smlouvě na základě dohody zákonného zástupce dítěte a školy a je závazný. Způsob platby lze změnit na základě písemného dodatku uzavřeného mezi oběma smluvními stranami.

Kompletní vzdělávací program školy kromě běžné výuky zahrnuje (i v základním školném) dvě hodiny anglického jazyka týdně, kroužek literárně - dramatické výchovy, kroužek vědeckých pokusů a kroužek biblické nebo etické výchovy.

Ve školném není zahrnuto: stravné – obědy (platí se zvlášť), další odpolední kroužky a případně plavání či další speciální akce – výlety, vstupné do divadla a jiné aktivity, na které se vybírá poplatek zvlášť.

Zvláštní jednorázový poplatek se hradí za učebnice a pracovní sešity, které si žáci po ukončení školního roku odnesou domů a během školního roku je budou aktivně používat a vyplňovat.

Pro žáky 1. a 2. tříd je možno zajistit prázdninový provoz (červenec a srpen), který podléhá zvláštnímu finančímu režimu. Pokud o něj máte zájem, je možno ho zajistit, pokud se na něj přihlásíte nejpozději nejlépe do poloviny června v kanceláři školy.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 724 692 084.


footer_logos