česky

Rok 2018 ve škole

Rok 2018

Leden

Multikulturní kuchyně - ukrajinský boršč  - 7. třída

11. 1. 18:00 Pěvecký sbor rodičů a přátel školy

16. 1. Zahájení práce šachového kroužku - od 14,15 do 16 hodin

17. 1. Slavnostní zahájení provozu čtenářské maringotky - pro hodiny čtení s prvky pracovní výchovy pro všechny ročníky

/Děti si budou samy v maringotce zatápět. Prosíme, pokuste se je to naučit./

18.1. 18:00 Pěvecký sbor rodičů a přátel školy

23. - 24.1. Škola plná košíků - košíkářské dílničky pro děti  /třídy se vystřídají v rámci pracovní výchovy/

23. 1.  Košíkářká dílna pro rodiče, učitele a přátele školy :-) /cena 270,- Kč/

- pro Heřmánek pořádá Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem -www.dumpodjasanem.cz

25. 1. 18:00 Pěvecký sbor rodičů a přátel školy

Přezkoušení individuálního (domácího) vzdělávání - 3., 12. a 19. 1. pro 3. - 8. třídu a další termíny pro 1. - 3. třídu

Dny otevřeného vyučování, zápisy do 1. třídy a přestupy do dalších ročníků 1. stupně:

- Dny otevřeného vyučování pro zájemce o 1. třídu a o přestup do dalších ročníků 1. stupně: 11. + 12. 1. a 8.+ 22. 2.

- Předzápisová setkání se zájemci o 1. třídu: od 1. 2. do 22. 3.

- Zápisy do 1. třídy:  4. 4. 2018

Otevřené vyučování a zápisy na 2. stupeň  ZŠ:

- Zápisy - přestupy do 6. třídy: 22. 2. + 1., 8. a 15. 3., dny otevřenýho vyučování pro 5., 6. a 7. třídu: 11. a 19. 4.

- Přijímací testy - 19. 4. a 24. 5.

 

Únor

1.2. 18:00 Pěvecký sbor rodičů a přátel školy

x. x. Slavnostní zahájení provozu maringotky školní družiny

x. x. Zahájení pravidelného plavání (od 1. do 7. třídy): bazén v hotelu Duo http://www.hotelduo.cz/sportscenter-cs.html

2. 2. Oslava prvních 100 dní ve škole pro 1. třídy (V té době jsou zrovna školní prázdniny, proto oslavovat budeme 1. 2. a také si předáme vysvědčení)

8. 2. 18:00 Pěvecký sbor rodičů a přátel školy

12. 2. - 18. 2. Jarní prázdniny

14. 2. Seminář o školní výuce českého jazyka pro rodiče současných žáků a zájemce z řad rodičů budoucích žáků školy - 17.00

26. 2. - 2. 3. Projekt Edison - na škole vyučují zahraniční vysokoškolští studenti v angličtině (od 1. do 3. třídy s překladem, od 4. do 7. třídy snad bez překladu)

xx - Scio testy - srovnávací testy pro 3. a 7. třídu

- pracovní výchova - Učíme se vařit polévku - pro  4. - 7. třídu - hledáme lektora - z cyklu Objevujeme Prahu a Objevujeme základy naší kultury a jiné kultury

28. 2. Malování Vltavy pro 1. třídy - Muzeum Bedřicha Smetany


Březen

1. 3. Divadlo Spejbla a Hurvínka 1. - 3. třída

9. 3. divadlo Údif

14. 3. Malování Vltavy pro 2. a 3. třídu - Muzeum Bedřicha Smetany

19. - 22. 3. Lyžařský výcvik 5. - 7. třída

http://www.moravskabouda.cz/

čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. - velikonoční prázdniny

Školní kolo soutěže Matematický klokan http://matematickyklokan.net/

14. 3. Seminář o školní výuce matematiky  pro rodiče současných žáků a zájemce z řad rodičů budoucích žáků školy - 17.00

27. a 28. 3. Velikonoce v Heřmánku - soubor velikonočních aktivit - z cyklu Objevujeme  základy naší kultury a jíné kultury

Duben

Trénujeme kuličky - prosíme, pořiďte svým dětem pytlík hliněných kuliček a pochopitelně i nějaké skleněné - z cyklu Objevujeme základy naší kultury a jiné kultury

http://hlinene-kulicky.cz/cs/, http://www.kulicky.com/

Školní kolo soutěže Zlatý list

Krajské kolo soutěže Zlatý List - www.zlatylist.cz

- Národní technické muzeum - 1. - 3. třída

5. a 6. dubna - Přednáška pamětníků - obětí holocaustu (dr. Vidláková), 3. - 7. třída, z cyklu Objevujeme základy naší kultury a jiné kultury

Návštěva ZOO 1. a 2. třída, pracovní aktivity, pozorování, zkoumání  v ZOO - 3. - 7. třída

20. 4. - Návštěva Židovského muzea a program Golem: 1. - 3. třída,  z cyklu Objevujeme základy naší  kultury a jiné kultury

27. 4. - Návštěva Židovského muzea a program Hebrejská abeceda: 4. - 7. třída, z cyklu Objevujeme  základy naší kultury a jiné kultury

 

Květen

2. května - Školní kuličkiáda

xx během května se z naší družiny opět stává plně lesní školní družina

3. - 4. května - Muzejní dny: Berlín - ostrov muzeí (6. a 7. třída - především muzeum Pergamon)

3. - 4. května - Botanická zahrada 1. - 3. třída

- Muzeum Karla Zemana  1 - 3. ročník muzeum 4. - 7. ročník kurz animace

http://www.smb.museum/en/museums-institutions/pergamonmuseum/home.html

20.6. Seminář pro rodiče budoucích žáků 1. a 6. tříd

8. - 11. května - ředitelské volno

28. 5. - 1.6. Celoškolní škola v přírodě: http://horskydomov.cz/ Herlíkovice

Tripartitní třídní schůzky

 

Červen

5. 6. Vyšehrad - muzeum  1. - 3. ročník  - Objevujeme základy naší kultury a jiných kultur

5. 6. - staré Město - 4. - 7. ročník  Staroměstská radnice  -  Betlémská kaple - hra po Praze

Školní kolo Zlatého listu

25. 6. Divadlo Údif...

26. a 27 6. Pražský hrad - 26. 1. - 7. třída, a 27. 6. pouze 4. - 7. třída

28. 6. Celoškolní výlet na parníku

Hlavní prázdniny:  od pondělí 2. 7. 2018 do pátku 31. 8.  2018

28. 6. Celoškolní výlet na parníku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018

 

Méně viditelné aktivity školy:

Ve škole probíhají pro Vás neviditelné aktivity, které jsou výrazně odlišné od toho, co je v českém školství obecně zvykem, a jsou nedílnou součástí vnitřní kvality školy:

Pravidelná měsíční supervize učitelského týmu

Pravidelná měsíční supervize týmu vedení školy

Pravidelná supervize ředitele školy

Metodické vedení učitelů českého jazyka a matematiky Montessori poradcem

Pravidelná vzdělávání učiltelů v oblasti kurzů Montessori, kurzů Matematiky profesora Hejného a dalších

Téměř pravidelná práce školy na tvorbě pomůcek ve všech oblastech

 

Dále probíhají aktivity pravidelné:

Metodická setkání učitelů 1. stupně, učitelů matematiky, učitelů českého jazyka, učitelů uměleckých předmětů a učitelů vědeckých a objevitelských předmětů

Práce výchovného poradce školy

Práce preventisty školy s žáky, kteří potřebují podpořit, a  s třídními kolektivy

 

 

 

 

 

footer_logos