česky

Komunita žáků, učitelů a rodičů na sociálních sítích

Většinu podobných informací o škole najdete na Google komunitě Heřmánek. https://plus.google.com/communities/105816801330142986413

V tomto školním roce jsou na této komunitě uveřejňovány fotografie ze života školy. Podívejte se a jste vítáni do naší komunity, jako její členové, je možné

kliknout na ikonu Google , která je doplňkem ze života tříd. Vedení školy více tvoří facebookovou komunitu 

Naše škola komunikuje  s rodiči různým způsobem. Rádi bychom, aby rodiče byli informováni o tom, co jejich děti zažívají ve škole a byli informováni

Škola byla oceněna i v inspekční zprávě, jako škola mimořádně dobře komunikující s rodiči a zároveń jsme jednou ze 400 certifikovaných školy

v projektu Rodiče vítáni .

Náš koncept komunikace s rodiči je tvořen

a) komunikací osobní - možností osobních konzultací s učeli, pořádáním společných akcí učitelů, dětí a rodičů

b) aktivitiy pro rodiče - školní sborový zpěv, školní vzdělávací aktivity (Montessori semináře),

c) spolupráce s rodiči na různých tématech školy

d) Google komunita - informace o práci školy, www.prorodinu.cz - ze života tříd

f) vzájemným setkáváním rodičů- dítěte a učitele - dvakrát do roka

g) pořádání heřmánkového čaje pro rodiče (pro současné rodiče školy, pro rodiče prvňáčků)

 


 

footer_logos