česky | english

Grant Etická výchova

V roce 2015 se škola znovu zapojila do rozvojového programu MŠMT "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií". Letos v realizaci projektu spolupracujeme s organizací Etické fórum ČR.

Cílem naší školy je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se rozvíjí osobnosti žáků a také dětské vztahy. Děti poznávají svoje chyby, ustanovují se základy jejich charakteru a chování. Projekt etické výchovy dále rozvíjí schopnosti učitelů, jejich znalosti a kompetenci vést děti v oblasti etické výchovy tak, aby byla opravdovým významným předmětem naší školy a pokládala dobré základy pro budoucí život žáků. Součástí projektu je vzdělávání a jeho přenos do výuky a také vytvoření rámce školního vzdělávacího programu, ročního vzdělávacího plánu pro 1. – 5. ročník a metodiky pro 1. – 3. třídu.

 

Naše škola získala v roce 2013 od MŠMT finance a podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání.

V rámci projektu byly v průběhu roku 2013 realizovány tyto aktivity:

a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Dva pracovníci školy (Ing. Petr Adamec a Šimon Drápal) absolvovali 40 hodinový seminář „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“ o integraci etické výchovy do jednotlivých předmětů, resp. propojení témat EV s dalšími vyučovacími předměty. Kurz pořádala společnost Etická výchova, o.p.s., obsah kurzu a anotaci najdete ZDE.

Pan Adamec vyučuje v ZŠ a MŠ Heřmánek Ládví biblickou a etickou výchovu ve všech ročnících. 
Pan Drápal v rámci spolupráce naší školy s Dr. Enrightem z International Forgiveness Institute pracuje na přípravě české verze programu Odpuštění. 
Oba se podílí na zapracování oblasti EV (včetně programu Odpuštění) do školního vzdělávacího programu naší školy.

b) Semináře pro pedagogický sbor v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Učitelský sbor absolvoval na podzim 5 seminářů vzdělávacího programu od společnosti Etická výchova, o.p.s., jenž je držitelem akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT-49697/2012-201-929. Jednotlivé semináře byly zaměřeny na tato témata: Emoce a škola, Motivace žáků, Spolupráce pedagoga s rodiči, Práce s odměnami a tresty ve škole, Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání.

c) Tvorba a realizace školních nebo žákovských projektů

1. Naši učitelé byli proškoleni v základech programu Odpuštění - byl uspořádán skype seminář vedený Dr. Enrightem. V průběhu roku se připravovaly materiály pro českou verzi programu pro 1. stupeň ZŠ (překlad curricula, pořízení doplňujících materiálů k programu a jejich překlad do ČJ). Více o programu Odpuštění si můžete přečíst na webových stránkách International Forgiveness Institute ZDE.

2. Pokračování v průběžném vzdělávání učitelů a rodičů, jako i programy pro žáky
- na jaře byly realizovány 2 semináře vedené americkými psycholožkami Kelly Myers a Sabrina Evans se zaměřením na témata emocí a chování dětí, semináře byly podpořeny praktickým workshopem, kterého se zúčastnili žáci školy;
- učitelé a pracovníci školy absolvovali 2 semináře psychologa Paula Rause se zaměřením na témata konfliktů a jejich řešení.
Semináře byly otevřeny také rodičům našich žáků a několik rodičů tuto možnost také využilo.

3. V rámci projektu podpory školy v Africe (Keňa) se zatím uskutečnila první vánoční sbírka – jarmark ručních výrobků žáků. Výtěžek byl určen na podporu pořízení školního vybavení pro tamní školu. Projekt bude dále rozvinut do přímějšího kontaktu mezi školami a vzájemné komunikace a podpory.

d) Inovace školního vzdělávacího programu: Pod vedením odborných metodiků společnosti Etická výchova byla započata práce na koncepčním začlenění témat etické výchovy do ŠVP ZŠ Heřmánek jako i programu Odpuštění. Na práci se podíleli Mgr. Adamcová (ředitelka), Ing. Adamec, Šimon Drápal a Olga Cajchanová.

footer_logos