česky | english

Základní škola

Obecné informace o škole, další informace o škole najdete v horní liště webových stránek - život tříd a školní vzdělávací program.

 • Zprávy ze školy

  Zprávy ze školy

  Březen Milí žáci a milí rodiče, během měsíc března začnou první třídy chodit na plavání do bazénu do Letňan. Druhá a třetí třída pak od dubna. Vše organizují a připravují třídní učitelé. Bazén v...

 • Seznamte se s naší školou

  Seznamte se s naší školou

  Jak se můžete s naší školou seznámit? Pro seznámení s naší školou doporučujeme pročíst si především informace o školním vzdělávacím programu a ze života a práce tříd. Rodiče jsou velmi vítaní ...

 • Základní dokumenty školy

  Základní dokumenty školy

  Zde se můžete seznámit se školním řádem a dalšími dokumenty.

  Školní vzdělávací plán Heřmánek je dokument, který určuje práci naší základní školy, tento dokument najdete popsaný na těchto webových stránkách v sekci školní vzdělávací program. Zřizovací listi...

 • Přihláška do základní školy Heřmánek Praha

  Přihláška do základní školy Heřmánek Praha

  Vyplněním elektronické přihlášky si Vás zařadíme do seznamu zájemců a budeme Vás kontaktovat.

  Termíny přihlášení na zápisy do základní školy jsou pro školní rok 2016/17 vyhlášeny na 20. 1. a 27. 1. 2016 13. 1. 2016 - odklady Zápisy pro domácí vzdělávání - termín určí Judita Kapicová...

 • Komunita rodičů a učitelů školy

  Komunita rodičů a učitelů školy

  Většinu podobných informací o škole najdete na Google komunitě Heřmánek. https://plus.google.com/communities/105816801330142986413 V tomto školním roce jsou na této komunitě uveřejňovány fotograf...

 • Školné, platby a bankovní spojení

  Školné, platby a bankovní spojení

  Při jakékoliv platbě uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a účel platby.

  Školné pro školní rok 2016/17 Pro třídu s více jak 10 žáky je školné stanoveno na 29 000,- Kč ročně pro školní rok 2016/2017 pro žáky školy k 1. 9. 2016. Toto školné je možné zaplatit jednorázově...

 • Grant Etická výchova

  Grant Etická výchova

  V roce 2015 se škola znovu zapojila do rozvojového programu MŠMT "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií". Letos v realiza...

 • Organizace hodnocení domácího vzdělávání

  Organizace hodnocení domácího vzdělávání

    Náhradní termíny pro přezkoušení individuálního vzdělávání jsou vypsané na 17. 2. v budově Rajmonova 1199, Praha 8 pro přezkoušení 2. třídy od 11 hodin, skupinově - český jazyk a matematika, i...

 • Příměstský tábor - 6. 2. - 10. 2.

  Příměstský tábor - 6. 2. - 10. 2.

  Příměstský tábor

  Vážení rodiče žáků naší školy, ale i vážení rodiče, kteří nejste rodiči žáků naší školy, ale máte děti na 1. stupni, jste vítáni na příměstském táboře o pololetním prázdninách   Téma: JAK VYCVI...

 • Domácí úkoly

  Domácí úkoly

  Naše základní škola je příznivcem smysluplných domácích úkolů. Vizí naší školy je nepřetěžovat děti a co nejvíce se naučit ve škole (škola má delší vyučování než je obvyklé a začínáme také později...

 • Nabídka spolupráce pro učitele

  Nabídka spolupráce pro učitele

  Pro nový školní rok 2017/18 vypisujeme výběrové řízení pro Učitele 1. stupně základní školy pro nové 1. třídy základní školy Heřmánek Požadavky: učitel -učitelka kvalifikovaná pro výuku 1. stupn...

footer_logos