česky | english

Základní škola

Obecné informace o škole, další informace o škole najdete v horní liště webových stránek v sekcích Práce a život tříd, kde je k dispozici i kalendář školy, v sekci školní vzdělávací program se seznámíte s vizí školy a s kurikulem.

 • 0d září otevíráme nově 6. třídu

  0d září otevíráme nově 6. třídu

  NOVĚ OTVÍRÁME 6. TŘÍDU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU   Pro školní rok 2016/17 otevíráme v září poprvé druhý stupeň základní školy. Vzhledem ke kapacitě máme možnost Vám nabídnout volná místa v 6. ročník...

 • Možnost přestupu do 2., 3. a 4. třídě pro rok 2016/17

  Možnost přestupu do 2., 3. a 4. třídě pro rok 2016/17

  Možnost přestupu do 2., 3., 4. a 6. třídy pro rok 2016/17   Umožňujeme přestup žákům z jiných škol pro školní rok 2016/17 První stupeň Máme možnost Vám nabídnout poslední místo ve 2., 3., a 4....

 • Seznamte se s naší školou

  Seznamte se s naší školou

  Jak se můžete s naší školou seznámit? Pro seznámení s naší školou doporučujeme pročíst si především informace o školním vzdělávacím programu a ze života a práce tříd. Rodiče jsou velmi vítaní ...

 • Základní dokumenty školy

  Základní dokumenty školy

  Zde se můžete seznámit se školním řádem a dalšími dokumenty.

  Školní vzdělávací plán Heřmánek je dokument, který určuje práci naší základní školy, tento dokument najdete popsaný na těchto webových stránkách v sekci školní vzdělávací program. Zřizovací listi...

 • Přihláška do základní školy Heřmánek Praha

  Přihláška do základní školy Heřmánek Praha

  Vyplněním elektronické přihlášky si Vás zařadíme do seznamu zájemců a budeme Vás kontaktovat.

  Termíny přihlášení na zápisy do základní školy jsou pro školní rok 2016/17 vyhlášeny na 20. 1. a 27. 1. 2016 13. 1. 2016 - odklady Zápisy pro domácí vzdělávání - termín určí Judita Kapicová...

 • Komunita rodičů a učitelů školy

  Komunita rodičů a učitelů školy

  Většinu podobných informací o škole najdete na Google komunitě Heřmánek. https://plus.google.com/communities/105816801330142986413 Komunita Heřmánek  

 • Školné, platby a bankovní spojení

  Školné, platby a bankovní spojení

  Při jakékoliv platbě uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a účel platby.

  Školné pro školní rok 2016/17 Pro třídu s více jak 10 žáky je školné stanoveno na 29 500,- Kč ročně. Toto školné je možné zaplatit jednorázově, pololetně či měsíčně. Při jednorázové a pololetní ...

 • Grant Etická výchova

  Grant Etická výchova

  V roce 2015 se škola znovu zapojila do rozvojového programu MŠMT "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií". Letos v realiza...

 • Organizace hodnocení domácího vzdělávání pro první pololetí

  Organizace hodnocení domácího vzdělávání pro první pololetí

    Náhradní termíny pro přezkoušení individuálního vzdělávání jsou vypsané na 17. 2. v budově Rajmonova 1199, Praha 8 pro přezkoušení 2. třídy od 11 hodin, skupinově - český jazyk a matematika, i...

 • Dobrodružství v 6. třídě

  Dobrodružství v 6. třídě

  Dobrodružství v 6. třídě   Na začátku školního roku jsme se rozhodovali, zdali vytvoříme v příštím školním roce 6. třídu. A celý školní rok jsme se kladli otázku. Jaká má být? Zdá se, že jsme ...

footer_logos