česky | english

Základní škola

Obecné informace o škole, další informace o škole najdete v horní liště webových stránek - život tříd a školní vzdělávací program.

 • Ohlédnutí za školním rokem 2016/17

   Ohlédnutí za školním rokem 2016/17

  Školní rok 2016/17 Tento školní rok je právě za námi a před námi - prázdniny. Dovolte mi drobné ohlednutí za tím, co se škole podařilo během tohoto školního roku. Škola vzdělávala 60 žáků zákla...

 • Seznamte se s naší školou

  Seznamte se s naší školou

  Jak se můžete s naší školou seznámit? Pro seznámení s naší školou doporučujeme pročíst si především informace o školním vzdělávacím programu a ze života a práce tříd. Rodiče jsou velmi vítaní ...

 • Základní dokumenty školy

  Základní dokumenty školy

  Zde se můžete seznámit se školním řádem a dalšími dokumenty.

  Školní vzdělávací plán Heřmánek je dokument, který určuje práci naší základní školy, tento dokument najdete popsaný na těchto webových stránkách v sekci školní vzdělávací program. Zřizovací listi...

 • Přihláška do základní školy Heřmánek Praha

  Přihláška do základní školy Heřmánek Praha

  I během školního roku je možné učinit dotaz na volná místa v naší škole. Přihláška do 1. třídy Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhl 4. a 5. dubna  2017 ve škole Heřmánek Praha...

 • Komunita rodičů a učitelů školy

  Komunita rodičů a učitelů školy

  Většinu podobných informací o škole najdete na Google komunitě Heřmánek. https://plus.google.com/communities/105816801330142986413 V tomto školním roce jsou na této komunitě uveřejňovány fotograf...

 • Školné, platby a bankovní spojení

  Školné, platby a bankovní spojení

  Při jakékoliv platbě uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a účel platby.

  Školné pro školní rok 2017/18 Pro nově přijímané žáky k 1. 9. 2017 bylo stanoveno školné ve výši 45 000,- Kč. Školné se platí po podpisu smlouvy dle podmínek stanovených ve smlouvě. Školné pro š...

 • Grant Etická výchova

  Grant Etická výchova

  V roce 2015 se škola znovu zapojila do rozvojového programu MŠMT "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií". Letos v realiza...

 • Organizace hodnocení domácího vzdělávání

  Organizace hodnocení domácího vzdělávání

    Náhradní termíny pro přezkoušení individuálního vzdělávání jsou vypsané na 17. 2. v budově Rajmonova 1199, Praha 8 pro přezkoušení 2. třídy od 11 hodin, skupinově - český jazyk a matematika, i...

 • Domácí úkoly

  Domácí úkoly

  Naše základní škola je příznivcem smysluplných domácích úkolů. Vizí naší školy je nepřetěžovat děti a co nejvíce se naučit ve škole (škola má delší vyučování než je obvyklé a začínáme také později...

 • Nabídka spolupráce pro učitele

  Nabídka spolupráce pro učitele

  Pro nový školní rok 2017/18 vypisujeme výběrová řízení na:   Učitele / učitelku 1. stupně základní školy pro nové 1. třídy Požadavky: - učitel/učitelka kvalifikovaný(á) pro výuku 1. stupně zák...

 • Dokumenty ke stažení

  Dokumenty ke stažení

  Dotazník pro vyšetření v PP - 1. vyšetření - 1. stupeň Dotazník pro vyšetření v PP - 1. vyšetření - 2. stupeň Dotazník pro vyšetření v PP - následné vyšetření - 1. stupeň Dotazník pro vyšetření...

footer_logos