česky

Projekt Podpora rodičů předškolních dětí - praktické informace

Od začátku školního roku aktivně probíhá v ZŠ Heřmánek Projekt podpory rodičů v zaměstnanosti, který má za úkol vytvořit takové podmínky pro rodiče, aby mohli dále rozvíjet svou pracovní kariéru a zároveň, aby bylo postaráno o jejich děti, a ty smysluplně využívaly volný čas.
Každý den probíhá ranní dětský klub v prostoru MŠ a odpolední dvouhodinový dětský klub, který navazuje na školní družinu a je ve stejné budově Her centra, takže se děti nemusí nikam přesouvat. Program je poskládán tak, aby si každé dítě mohlo vybrat svůj zájem. V pondělí se vyrábí ze dřeva a jiných materiálů, využíváme školní ateliér i pracovní dílnu, činnosti jsou různorodé, náměty se přizpůsobují roční tématice. V úterý probíhá ZOO kroužek, kdy chodíme do ZOO, pořádáme besedy o zvířatech a se zvířaty, účastníme se interaktivních programů o zvířatech. Ve středu je kroužek keramiky, o který je největší zájem. Ve čtvrtek probíhají pohybové hry v tělocvičně i v dalších herně Her centra, hry jsou různorodé, jde o míčové, běhací, ale i podporující práci ve skupině, logiku a kolektivní myšlení. V pátek máme dramatické hry, kdy hrajeme různé etudy, rolové hry, čteme prózu i poesii.

Kromě dětského klubu je možnost využít doprovázení dětí na kroužek a z kroužků v okolí školy, které je také využíváno.

V neposlední řadě jsou součástí i příměstské tábory. Máme za sebou již 3 tábory, které proběhly o podzimních, jarních a velikonočních prázdninách.

Další tábory nás čekají tento školní rok o nadcházejících letních prázninách a o prázdninách v průběhu dalšího školního roku. Témata táborů jsou atraktivní jak pro kluky, tak pro holky, aktivity jsou navrženy pro děti 1.stupně ZŠ, a tak si každý najde to své. Budeme se učit rovněž spolupracovat a prohlubovat přátelské a respektující vztahy v kolektivu. Obědy budou pro děti zajištěny ve školní jídelně. Aktuální nabídku táborů najdete zde.


Vážení rodiče,

předkládáme Vám volnočasovou koncepci školy, kterou zabezpečují tyto aktivity pro školní roky 2016/2017 a 2017/2018:

Projekt se týká pouze dětí 1. stupně ZŠ, nevztahuje se tedy na předškolní děti a žáky 6. třídy.

Ranní dětský klub od 7:00 do 8:00 hodin - zdarma pro příjemce podpory projektu -  bude probíhat v předškolní třídě

Odpolední dětský klub - od 16:00 do 18:00 hodin  - pro příjemce projektu zdarma, bude probíhat vždy v Her centru .

 

Doprovázení dětí na kroužky je pro příjemce projektu zdarma.

Příměstský tábor je pro příjemce projektu zdarma.

 

Příjemci projektu jsou rodiče dětí ZŠ Heřmánek, ale i mimo školu, kteří splňují jednu z těchto podmínek (oba rodiče) :

a) jsou zaměstnaní

b) podnikají

c) jsou registrováni trvale na úřadu práce.

d) studují, nebo jsou v průběhu rekvalifikačního kurzu

Vyjímkou je rodič samoživitel, který pro prokázaní oprávněnosti příjmu projektu nemusí prokazovat situaci partnera.

Pokud splňujete tyto podmínky prosím pište na email: druzina@prorodinu.cz, nebo využijte telefon 735 172 154

Rodiče, které nejsou v této kategorii mohou využít podobné služby, jako klienti projektu ale placeně.

 

Ceny :

Ranní dětský klub - nepoužívají neklienti projetku

Odpolední dětský klub - nepoužívají neklienti projektu

Příměstský tábor - pro příjemce projektu zdarma

 

Příjemce projektu bude dokládat oprávěněnost příjmu podpory a se způsobem doložení bude seznámen.

Zápisní lístek do školní družiny a přihlášku do dětského klubu obdržíte 1. 9. 2016.

 

footer_logos