česky

Projekt Podpora rodičů předškolních dětí - obecné informace

Název projektu: Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně

Anotace projektu.Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvořit podporu těmto rodičům s cílem udržení jejich pracovního zapojení či vytvoření nové pracovní možnosti v návaznosti na aktivity dvou základních škol, které  citlivě vnímají potřeby rodičů, jejich možnosti ve sladění pracovního a osobního života a organizují řadu mimoškolních volnočasových aktivit a také se aktivně zapojují v místní komunitě nabízejí péči a podporu rodičům.

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016

Datum trvání projektu: 24 měsíců

 

footer_logos