česky

Projekty

 • Projekt Podpora rodičů předškolních dětí - obecné informace

  Projekt Podpora rodičů předškolních dětí - obecné informace

  Název projektu: Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně Anotace projektu.Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvo...

 • Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

  Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

  LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování a prožitků a vla...

 • Projekt školní knihovna

  Projekt školní knihovna

  Projekt školní knihovna a školní kluby je projekt podpořený škola organizuje  čtenářský klub, klub logiky a deskových her V rámci projektu je škola připravuje čtenářkou maringotku, která bude př...

 • Projekt otevřené dveře

  Projekt otevřené dveře

  1. Podpora rozvoje znalosti českého jazyka na úrovni komunikace a na úrovni  čtení a psaní pro děti cizinců, které jsou pro tuto podporu doporučeny ředitelkou školy. Podpora zahrnuje: Individuá...

 • Školní bazar pro kamarády z Keni

  Školní bazar pro kamarády z Keni

  Heř,ímek připravuje školní vernisáž výtvarných výrobků žáků.  Vybraná částka bude poskyskytnuta kamarádům Afriky z Keni. Popis projektu: 1. Vzájemné seznamování Heřmánku a školy v Keni 2. Vyráb...

 • Projekt trvalé udržitelnosti - plánování rekonstrukce školní zahrady a zahrady školky

  Projekt trvalé udržitelnosti - plánování rekonstrukce školní zahrady a zahrady školky

  Proměny školní zahrady. Škola Heřmánek má několik školních zahrad. a) školní zahrada v Satalicích - pozemek 2 600 m2 školního sadu v zahrádkářské koloni u Satalické obory - na školní pozemek doc...

 • Slovní hodnocení a Scio testy

  Slovní hodnocení a Scio testy

  Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení, ale ve škole probíhá. Hodnocení na 1. stupni probíhá pomocí map učebního pokroku - ve které hodnotí učitel ...

 • Šablony mateřská škola

  Šablony mateřská škola

      Název projektu: MŠ Heřmánek 23 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003822 Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2017 Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2019 Délka realizace: 24 mě...

footer_logos