česky | english

Projekty

 

 

 

 

Mateřská škola Heřmánek, Heřmánek Praha a Lauderovy školy společně realizují projekt číslo

Multikulturní škola - Otevřené dveře

Všechny tři školy podpořené školy pracují se žáky, kteří přicházejí z jiného kulturního prostředí

Z projektu jsou podpořeny tyto aktivity

Průvodcovství žáků a rodičů jiným kulturním prostředím

Asistence pro žáky v době jejich aklimatizace v českém prostředí

Podpora výuky českého jazyka /individuální a skupinová/

Podpora rozvoje výuky českého jazyka

Podpodra integrace formou přímé podpory volnočasových aktivit

Metody otevření většinové společnosti žáků

Podpora učitelů formou supervizní práce v oblasti multikulturní výchovy

 

Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2018

Pověřenou vedoucí projektu je Mgr. Miroslava Adamcová

 

footer_logos