česky

Platby a bankovní spojení

Při jakékoliv platbě uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte a účel platby.

Platby školka Ládví

školkovné - číslo účtu:  259118905 / 0300

stravné - číslo účtu: 246448112 / 0300

Školné i obědy se platí do 15. dne předchozího měsíce pod VS přiděleným Vašemu dítěti (obvykle RČ) a s uvedením jména a příjmení dítěte a účelu platby do poznámky pro příjemce. To nám pomůže urychlit vyhledávání Vaší platby.

Rodiče platí školní poplatky v režimu, v jakém si zvolí – ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně. Všechny typy školného jsou splatné předem do 15. dne   předchozího měsíce na měsíc následující. Zvolený způsob platby je stanoven ve smlouvě na základě dohody zákonného zástupce dítěte a mateřské školy a je závazný. Způsob platby lze změnit na základě písemného dodatku uzavřeného mezi oběma smluvními stranami.

Pokud nebude školné zaplaceno v termínu, může ředitelka školky rozhodnout o navýšení školného, o penále či o zrušení rezervace místa pro Vaše dítě a přijetí jiného klienta. Pokud školné nebude zaplaceno do posledního dne v měsíci a rodiče nesdělí zprávu o důvodu nezaplacení a nebudou z vlastní iniciativy se školou komunikovat, může být dítě ze školky automaticky vyřazeno.

V poplatku za školku je zahrnuto: rezervace místa pro dítě, zajištění výchovně - vzdělávacího procesu a provozu školky, a to každý pracovní den v měsíci mimo státem stanovených svátků.

Ve školném není zahrnuto: stravné – obědy (platí se zvlášť) a svačiny (rodiče dávají dětem vlastní), odpolední kroužky a případně plavání či další speciální akce – výlety, vstupné do divadla a jiné aktivity, na které se vybírá poplatek zvlášť.

Prázdninový provoz  (červenec a srpen) podléhá zvláštnímu režimu i s ohledem na školné a není součástí standardního provozu školky. Pokud o něj máte zájem, je možno ho zajistit, pokud se na něj přihlásíte nejpozději nejlépe do poloviny června v kanceláři školy.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat kontaktním formulářem či tím, že jako rodiče nám pošlete smsku s prosbou o kontakt 724 692 084. Takový vzkaz prioritně vyřídíme.

footer_logos