česky

Často kladené otázky

Často kladené otázky týkající se vize a života naší školky.

Vybíráme školku pro své dítě. Proč bychom měli přihlásit své dítě do Heřmánku?

Myslíme si, že existuje řada dobrých školek státních i soukromých. Naše školka je specifická v několika ohledech. Zvolili jsme cestu nižšího počtu dětí. Tato cesta nám umožňuje vytvořit si s dětmi nadstandardní vztah. Naše paní učitelky si mohou dovolit být na děti hodné, mít je rády. Naším cílem je také to, aby děti ve školce společně s učitelem a ostatními dětmi měli dobré vztahy navzájem. Možná si říkáte, že to není to nejdůležitější, že byste rádi, aby děti uměly anglicky nebo číst. Vnímáme však láskyplné prostředí pro děti jako velkou prioritu. V naší školce najdou děti vlídné prostředí a rodiče vlídné ceny.

Je vhodné, aby se děti učily anglicky v raném věku a případně i s rodilým mluvčím?

V naší školce nabízíme výuku angličtiny. Děti absolvují hodinu a půl zábavné angličtiny týdně. V průběhu výuky učitel využívá množství písniček a nové generace výukových materiálů pro děti, které zapojují dětskou představivost. Výuka cizího jazyka probíhá tak, jak se dítě učí svou mateřštinu. Děti se učí prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují lektora, užívají metodu pokus-omyl a testují slova, jimž nerozumějí. Odborníci se dnes shodují na tom, že výuka jazykových dovedností v raném dětství, včetně zahájení výuky dalšího jazyka, je pro děti prospěšné. Čím dříve se dítě začne učit cizí jazyk, tím přirozeněji si jej osvojí.

Jaký je pravidelný program ve školce?

Ve školce probíhá vzdělávací program vycházející z Rámcového vzdělávacího programu stanoveného  MŠMT.  Školka má vypracovaný vlastní ŠVP, dle kterého probíhá vlastní každodenní program. Program probíhá ve dvou hlavních časech, ranním a odpoledním. Vše je zaměřeno na všestranný rozvoj dětí.

Máte školku dobře vybavenou hračkami?

Ano, upřednostňujeme tvořivé a chytré hračky, máme poměrně dost Lega a dalších hraček umožňujících dětem rozvoj jejich fantazie.

 

 

footer_logos