česky

Proces přijetí do mateřské školky

Seznámení - přihláška - záloha - aklimatizace dítěte - co dítě potřebuje s sebou.

MŠ Heřmánek je otevřená pro děti i jejich rodiče. Pokud se k nám hlásíte, budeme rádi, když se před nástupem Vašeho syna či dcery přijdete k nám podívat a seznámíte se s prostředím.

Před nástupem do školky Vás seznámíme s paní učitelkou i třídou, kterou bude Vaše dcera či syn navštěvovat. A to je jen začátek celého procesu přijetí...

Proces přijetí.

Den otevřených dveří je stanoven 2 x ročně, individuální setkání je nutno dohodnout minimálně týden předem. Mimo tyto termíny jsme ochotni poskytnout nezávazné informace na mailu.

Zájemci, kteří chtějí přihlásit dítě a mají vážný zájem, prosíme o vyplnění předběžné internetové přihlášky. Bez této přihlášky není možné pokračovat v dalším procesu Vaší registrace!

Po vyplnění přihlášky bude dohodnuta Vaše návštěva školky společně s Vaším dítětem. Vy a Vaše dítě si prohlédnete školku a paní učitelky a my se rádi seznámíme s Vámi.

Při tomto prvním pohovoru je dobré, abyste nás upozornili na všechna specifika vašeho dítěte (jiný režim stravování, potřeby speciálního přístupu apod.).

Přihláška a rezervační poplatek

Pokud zájem z Vaší strany trvá, obdržíte přihlášku do školky, evidenční list a tyto dokumenty potvrzené pediatrem do 7 dnů (nebo do domluveného termínu) odevzdáte osobě pověřené přijímacím procesem.

Po potvrzení přijetí dítěte do školky je nutné, aby rodiče zaplatili první měsíční školné do 14 dnů nebo do doby stanovené dohodou ve smlouvě. Školné se vždy platí do 15. dne předchozího měsíce – pokud se jedná o září jako první měsíc,  je za předchozí měsíc považován měsíc červen.

Může nastat situace, kdy se rodiče do školky přihlásí v lednu a chtějí, aby jejich dítě nastoupilo od září. Pokud chtějí mít místo ve školce rezervované, pak je nutné již v lednu zaplatit rezervační poplatek.

Rezervační poplatek je nevratný. Pokud rodiče později změní názor, rezervace byla platná a není možné poplatek vracet. První měsíční školní poplatek je zaplacen bez ohledu na zvolenou pravidelnost docházky (celý týden nebo jen určité dny v týdnu). Poplatek je nevratný proto, že hradí také vstupní náklady rezervace a chápeme jej jako reálné potvrzení naší i Vaší rezervace. Pokud nedojde k včasnému zaplacení, není místo ve školce závazně rezervováno.

Tím je proces přijetí ukončen a platný.

Kriteria přijetí dítěte

Podmínkou pro přijetí dítěte je ve větší či menší míře samostatnost - schopnost setrvat v jiném prostředí bez rodinného příslušníka po určitou dobu, dobrý zdravotní stav a doporučení lékaře.

Příprava dítěte na pobyt ve školce

Některé z Vás čeká první den Vašeho dítěte ve školce. Prosíme, promluvte o tom s dítětem, ukažte mu školku a mluvte s ním o školce častěji.

Co dítě do školky potřebuje s sebou

Prosíme, připravte si tyto věci, které přinesete do školky první den nebo ještě dříve:

-       domácí obuv (zdravotně kvalitní, pohodlná, NE s černou podrážkou)

-       kartáček, pasta, kelímek

-       deka a polštářek s povlečením (speciální prostěradlo bude přidělěno)

-       ve školce je zajištěn pitný režim,

-       náhradní oblečení, venkovní oblečení, pyžamko, pláštěnka, holínky

-       do školky si může Vaše dítě přinést hračku či hračku na spaní, oblíbenou knihu a cokoliv, co mu aklimatizaci zjednoduší

Budeme Vás žádat 2 x ročně (při plné docházce) o přinesení balíku papírových kapesníků nebo navlhčených ubrousků. Pokud nám s tím pomůžete, je pro nás pak obsluha Vašich dětí snadnější. Rodiče také prosíme při nástupu o dodání jednoho balíku kancelářského papíru na výtvory dětí.

Aklimatizace dítěte ve školce

Pro začátek docházky dítěte do školky doporučujeme - Nechte si, prosím, první den či první týden ve školce klidnější režim. Pokud nastupujete do zaměstnání, pokud možno nespojujte Váš nástup do zaměstnání a vstup Vašeho dítěte do školky. Doporučujeme nechat si vstup do zaměstnání o něco později. Berte to prosím jako doporučení.

Přijďte do školky v klidu. Doporučujeme přijít mezi 8 a 8:30 hodinou. Pokud se opozdíte, nespěchejte. Jistě Vás v aklimatizační den přijmeme i později. Přijďte v den, který jsme si vzájemně stanovili. Doporučujeme udělat si den před nástupem do školky procházku a ukázat dítěti cestu. Pokud bude Vaše procházka kolem 15 hodiny, můžete zazvonit na paní učitelku a přivítat se s ní.

Pokud přijdete do školky, ohlaste se prosím Vaší učitelce, v klidu dítě převlékněte. Učitelka Vám ukáže šatní box Vašeho dítěte. Vložte všechny věci do boxu, nenechávejte nic mimo. Pak předejte dítě Vaší učitelce.

Buďte první den připraveni na telefonické zavolání, kdyby Vás Vaše dítě potřebovalo vidět dříve než po 12 hodině. Prosíme Vás, abyste zvážili možnost nenechávat Vaše dítě první týden ve školce spát a pobývat do 15.30. Poté je vhodné projednat s třídní učitelkou výsledek aklimatizace.

footer_logos