česky

Filozofie a koncepce školky Heřmánek

Celková filozofie Školky Heřmánek je založena na přátelském a vstřícném prostředí pro děti. Snažíme se toto prostředí vybudovat menším kolektivem dětí ve třídě a laskavým přístupem našich paní učitelek.

Co o dětech víme...

Doprovázíme děti na jejich cestě. Učitel je pouze průvodce, který umožňuje dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Děti přijímají nabízené činnosti.

Důvěřujeme dětem, jejich schopnosti učit se, rozvoji jejich kognitivního a společenského vývoje, více než mechanickému učení a mechanickému myšlení.

Rozvíjíme schopnost dětí učit se a motivujeme je tím, že jim ukazujeme, že proces učení je příjemný, a naznačujeme jim cestu, jak se učit. Vytváříme vlastní výchovně vzdělávací systém, založený na inspiraci z předškolní výchovy zahraničních i jiných pokrokových vzdělávacích systémů. Budujeme více vnitřní motivaci v oblasti talentů, ale i v oblasti učení, více než dril a skupinové mechanismy. Doufáme, že celkovým výsledkem bude svobodný, tvořivý člověk.

Rozvíjíme sebedůvěru tím, že v dětech vidíme to dobré a chválíme je. Jsme ve vztahu k dětem pozitivní.
Děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci, k tomu, aby si pomáhaly. Spolupráce a týmová práce napomáhá rozvoji, nápodoba dobrých vzorů je přirozeným krokem růstu.

Používáme přirozeného, smyslového a zážitkového poznání (dramatická výchova).

Celková atmosféra školy je v oblasti slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úcty mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou.

Co Vaše děti naučíme...

Je naším cílem vytvořit dětem, pokud je v našich silách, náhradu toho, co mají doma. 
Je naším cílem, aby byly přijaté a milované a cítily se ve školce jako doma.
Je velmi mnoho věcí, které jsou Vaše děti schopné se za rok naučit se a my jsme rádi, že můžeme děti doprovázet v jejich rozvoji a přispět k naplňování jejich potřeb.
Určitě můžete očekávat, že se zlepší sociální vztahy dětí navštěvujících školku, že budou znát nové písničky a básničky. Mluvíme spolu o barvách, číslech nebo písmenkách. Je možné, že děti budou umět malinko počítat. A zcela jistě se naučí mnoho věcí dělat samostatně.

Program ve třídách

Program je veden dle ŠVP a je zaměřen na všestraný rozvoj dětí dle jejich věku. V rámci tohoto programu během celého školního roku dochází k rozvoji v oblastech jako je výtvarná činnost, tělesné dovednosti, hudební činnosti, rozvoj jemné i hrubé motoriky, sociální dovednosti.

Předškolní třída pomáhá našim dětem při přechodu ze školky do školy.

Všechny aktivity v této třídě směřují k všestranému rozvoji.

V této třídě je jako součást školkového procesu keramika, dramatická výchova a odpolední hodiny angličtiny.

Program v této třídě je plný hravé přípravy na školu.

Děti vypracovávají řadu grafomotorických listů, procvičují jemnou i hrubou motoriku.

Science - věda a technika ve školce

Jsme velkými příznivci anglosaského způsobu výuky přírodních věd. Jako další doplněk programu nabízíme a sami vytváříme program, který nazýváme Science. Je to soubor pokusů a experimentů, které jsou pro děti přístupné. Během roku spolu vyzkoušíme různé stavebnice a zajímavé stavění z Lega (poznávání jednoduchých strojů), zkusíme si mikroskopování, budeme navštěvovat malou "laboratoř" nebo spíše hru na laboratoř - přenášení vody do zkumavky, měření obsahu vody, zahřívání vody, odpařování, tvorba ledu, kontrola P.H., experimenty s větrem, jaké je počasí, větrník, pokusy s magnety, atd.

Výchovy

Všechny výše uvedené činnosti doplňují výchovy, které jsou buď jejich součástí, ovšem nabízíme je i mimo v odpoledních kroužcích.

Dramatická výchova je pro nás velmi důležitá. Mnoho lidí si pod pojmem dramatická výchova představí jen velice málo. My ovšem pod tímto vidíme všechny činnosti, které člověk dělá veřejně a které vedou k tomu, aby dítě sdělilo, kým je. Dramatickou výchovu pojímáme jako mluvení o rytmu a rytmických hrách, individuální hry - například na obchod, sociální hry jako je hra na molekuly, na zajíce a vlka a další, improvizace - třeba hra na jízdu tramvají, malý divadelní tvar - dětské divadlo, a také recitace či skupinový přednes. Dramatická výchova propojuje hru a umění divadla. Naše dramatická výchova má toto pravidlo - nejde nám o to, aby byl někdo nejlepší, ale snažíme se o společné tvoření. V rámci školky probíhá dramatická výchova a po školce odpolední klub dramatické výchovy se Soňou Motyčkovou.


Výtvarná výchova
Je báječné, když - ať je Vám těžko a nebo se máte nádherně - chce se Vám takové věci namalovat. Stojíte před stromem, který je nádherný a možná si říkáte, kdybych měl v ruce tužku. To je na konci a my jsme na začátku, kdy poprvé vezme dítě do ruky papír a tužku, štětec či nůžky a mluví jejich prostřednictvím. Naším cílem je v této oblasti vést, usměrňovat, ne však určovat pravidla a hranice. Spoléháme se na to, že děti se učí nápodobou a ve školce k tomu mají výborné podmínky. Malování miluje celá školka...

Literární výchova... to je nejvíc naše čtení před spaním, vyprávění příběhů a pohádek. Máme to rádi.

Tělesná a taneční výchova. V tělocvičně si děti jednou týdně mohou rozhýbat celé tělo, v běžném dni v krátkých rozcvičkách. Je možnost také odpoledního cvičení po školce a také tančit v baletním klubu.

Hudební výchova. Téměř každé dítě rádo zpívá, my také rádi zpíváme. Nevadí nám, že to ještě neumíme. Jde nám o to, aby děti zpívaly a zpívaly rády.

footer_logos