česky

Záleží nám na každém dítěti

Individuální přístup - hodnocení a "vysvědčení" - možnost využít dětského psychologa či logopeda.

Individuální přístup

Přemýšlíme o Vašem dítěti individuálně a společně s Vámi plánujeme jeho rozvoj.

Učitelky vytváří portfolio pro každé dítě, díky kterému je možné poznat pokrok dítěte v jednotlivých aktivitách. Pro odbornou péči spolupracujeme s dětským psychologem či logopedem.

Hodnocení pokroku

Každé dítě má založenu složku individuální práce s dítětem, ve které jsou plány práce jednotlivých učitelů s Vaším dítětem a slovní hodnocení. Tato složka je k nahlédnutí i Vám, případně můžete být aktivními spolutvůrci takového plánu tím, že našim pedagogům říkáte, jaké priority ve vývoji svých dětí vidíte.

Například je možné konzultovat s učitelkou, že Vaše dítě hezky a rádo kreslí a že byste rádi, aby se v odpoledním programu více motivovalo pro výtvarnou činnost. Vaše potřeby se mohou týkat i obslužných aktivit jako třeba zavazování tkaniček a podobně. Není však pro nás možné trénovat Vaše děti odvykat pleny a podobné věci. Jsme jen Vaši spolupracovníci.

Vysvědčení

Minimálně jednou ročně připraví učitelky Vašemu dítěti osobní dopis, ve kterém popíší jeho úspěchy ve školce. Berte tento dopis také jako příležitost ke komunikaci o Vašem dítěti. Naším cílem pro předškolní děti je, aby to byl povzbudivý dopis, který obsahuje úspěchy a radosti. Slabé stránky tímto dopisem neřešíme, takové věci řešíme individuálně s Vámi. Jde nám o to, abychom dítě i Vás povzbuzovali tím, jaké je skvělé a jak dobře se Vám i nám daří jeho výchova.

Takovéto hodnocení je předzvěst vysvědčení v základní škole, které bude mít na prvním stupni podobný charakter; v druhé části školní docházky bude více motivační.

Dětský psycholog

Dlouhodobě spolupracujeme s dětskou psycholožkou PhDr. Marií Dusilovou, která může Vaše děti vyšetřit z hlediska jejich osobnostního rozvoje či z hlediska pomoci v jejich slabých stránkách. Chápeme tuto spolupráci tak, že některým z Vás doporučíme vyšetření, je ovšem na Vás, abyste k tomuto vyšetření dali souhlas. Vyšetření bude hrazeno zvlášť, cena jedné hodiny je přibližně 400 Kč.

Výhodnou vyšetření je, že bude probíhat ve školce a nemusíte sebe i dítě přivádět do náročné situace vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Vybrali jsme ke spolupráci laskavou a přívětivou a odborně velmi zdatnou spolupracovnici. Pokud budete mít kdykoliv během roku o vyšetření zájem, nahlaste prosím tuto skutečnost paní ředitelce školky.

Dětský logoped

Dlouhodobě spolupracujeme s dětskou logopedickou poradnou, zde využíváme naší partnerské spolupráce s Komunitním centrem Motýlek. Vám a Vašim dětem se mohou věnovat odbornice s dlouholetou praxí, paní Mgr. Pavlína Radová a Mgr. Lada Kašparová.

footer_logos