česky

Seznamte se s naší školkou

Seznamte se s filozofií a koncepcí naší školky a přístupem k dětem. Naleznete zde dále informace o procesu přijetí, provozu školky, týmu učitelů a další.

 • Filozofie a koncepce školky Heřmánek

  Obrázek není k dispozici

  Celková filozofie Školky Heřmánek je založena na přátelském a vstřícném prostředí pro děti. Snažíme se toto prostředí vybudovat menším kolektivem ...

  Co o dětech víme... Doprovázíme děti na jejich cestě. Učitel je pouze průvodce, který umožňuje dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Děti přijímají nabízené činnosti. Důvěřujeme dě...

 • Provoz a časový režim školky

  Provoz a časový režim školky

  Organizace a chod školky – běžný a nadstandardní provoz, vycházky, spaní, potřebné oblečení a další informace.

  Přivádění a vyzvedávání dětí do a ze školky Příchod dětí do školky probíhá od 7.00 do 9.00 hod. Odchod dětí ze školky je možný i po obědě tj. ve 12.15 - 12:45 hodin. Běžný je ovšem odchod dětí p...

 • Záleží nám na každém dítěti

  Záleží nám na každém dítěti

  Individuální přístup - hodnocení a "vysvědčení" - možnost využít dětského psychologa či logopeda.

  Individuální přístup Přemýšlíme o Vašem dítěti individuálně a společně s Vámi plánujeme jeho rozvoj. Učitelky vytváří portfolio pro každé dítě, díky kterému je možné poznat pokrok dítěte v jedno...

 • Proces přijetí do mateřské školky

  Obrázek není k dispozici

  Seznámení - přihláška - záloha - aklimatizace dítěte - co dítě potřebuje s sebou.

  MŠ Heřmánek je otevřená pro děti i jejich rodiče. Pokud se k nám hlásíte, budeme rádi, když se před nástupem Vašeho syna či dcery přijdete k nám podívat a seznámíte se s prostředím. Před nást...

 • Často kladené otázky

  Obrázek není k dispozici

  Často kladené otázky týkající se vize a života naší školky.

  Vybíráme školku pro své dítě. Proč bychom měli přihlásit své dítě do Heřmánku? Myslíme si, že existuje řada dobrých školek státních i soukromých. Naše školka je specifická v několika ohledech. Zv...

 • Tým pracovníků školky

  Tým pracovníků školky

  Školní rok 2016/2017 Renata Sychrová - ředitelka Anna Dubcová - pedagog Fiona Cuce - pedagog    

footer_logos