česky | english

Jak se přihlásit.do 6. a 7. třídy

Vzniká nová 6. třída (žáci přestupují do 6. a 7. třídy)

Pro školní rok 2017/18

Otevíráme novou 6. třídu se 14 - 16 žáky

Škola mezi základní školou a gymnazim.

Doplňujeme kolektiv 7. třídy

Prosím vyplňte přihlášku.

 

Testy jsou organizovány   27. června, 22. sprna, 5. a 12. září a 3. října  je na ně možné se přihlásit zde.

Na testy prosíme přinést poslední vysvědčení, rodný list dítěte a OP rodiče a kartičku pojišťovny dítěte.

Součástí přijetí je rozhovor s rodiči (otcem i matkou) po úspěšném složení testu. V rozhovoru s rodiči sdílíme vizi o vzdělání svého syna či dcery a zjišťujeme možnosti společné spolupráce.

 

1. Nabízíme seznámení ze školou prostřednictvím našeho webu

2. Vážní zájemci ať kontaktují zástupkyni ředitele Ing. Olgu Cajchanovou s žádosti o přestup mailem na zastupce.reditele@prorodinu.cz

Přestupový proces může v některých obdobích školního roku trvat několik dnů, ale v září, v lednu či v červenu i několik týdnů.

 

Postup přestupu:

1. Rodič zkontaktuje školu a vyplní písemnou přihlášku, včetně všech podstatných informací

2. Rodič může využít pro náhled do školy termínů Dnů otevřených dveří

3. Proběhne individuální přijímací řízení s žákem a jeho rodiči (u starších ročníků včetně testu) - vypsané termíny od 16.30 do 17.30

4. Rodič se závazně vyjádří k nástupu do školy a složí rezervační polatek v hodnotě 500,- Kč

5. Žák je přijat na 1 - 5 dnů do vyučování a může nastoupit i během školního roku

6. Škola oznámí rozhodnutí zákonním zástupcům, v případě přijetí se dohodnou na dni přestupu, podepsání smlouvy a způsobu placení školného

7. Oba rodiče se zúčastní seznámení se školním řádem, se ŠVP na osobní schůzce se zástupcem školy  (45 minut)

footer_logos