česky | english

1.třída - Vrabečci

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

máme za sebou úspěšně první měsíc ve škole. Děti se během září učily sžít se s kolektivem, navazovaly kamarádské vztahy a postupně si osvojily návyky během vyučovacích hodin, o přestávkách a ve školní jídelně. Chtěla bych je všechny moc pochválit, jsou šikovné a snaživé.

V českém jazyce děti poznaly a určovaly samohlásky a naučily se rozlišovat velká, malá, krátká a dlouhá tiskací písmena. Vyhledávaly slova se samohláskami na začátku slov, popisovaly obrázky, učily se samostatně tvořit jednoduché věty. Určovaly, kde se ve slově daná samohláska nachází – na začátku, uprostřed, na konci. Děti si oblíbily poslech příběhů s písmenky Od Andulky po žížalu, snaží se zapamatovat slova, která slyšely a tvoří z nich krátké věty. K procvičování naučených písmen nám také slouží říkanky a zábavné hry. Děti tato práce moc baví a motivuje. Postupně poznáváme další písmena v Živé abecedě a začínáme tvořit slabiky. Představili jsme si písmeno M a četli jsme první slabiky – MA, MO, ME, MI, MU, na obrázcích jsme vyhledávali slova s těmito slabikami. V psaní jsme během září procvičovali grafomotorické uvolňovací cviky se znaky písmen. Děti si osvojují správné sezení a držení tužky. Nácvik uvolňovacích cviků prokládáme jinými aktivitami, cvičíme paměť pomocí říkanek, hrajeme zábavné hry – např. poznávání písmen hmatem se zavřenýma očima, skládání rozstříhaných písmen.

V matematice jsme se naučili, jak se dělí předměty do různých kategorií, a děti si našly své oblíbené způsoby třídění. V naší práci jsme se nezaměřovali na jednu správnou odpověď, ale spíše na názory a nápady dětí, a na rozvoj logického a samostatného myšlení. Představili jsme si Vennův diagram, který se zpočátku zdál „strašidelný“, ale děti si skvěle vypomohly, a některé samy vysvětlily spolužákům, kteří ze začátku neporozuměli, v čem spočívá. Poté jsme se vrhli na logické řady, naučili jsme se, jak nahradit obrázky v řadě jinými symboly, např. písmeny nebo čísly. Představili jsme si sloupcový graf, ve kterém jsme zjišťovali, kdo má kolik sourozenců, a zda má někdo doma domácí zvířátko. Každý den do grafu zapisujeme, jaké máme venku počasí. Začali jsme také se zápisem čísel od 0 do 12, která se nám ještě trošku pletou, a to hlavně čísla 3, 5, 6, 7, a 9. Budeme je poctivě trénovat, abychom je brzy zvládli psát správným směrem. Poslední týden jsme si představili pojmy „větší“, „menší“ a „rovná se“ a co nevidět se vrhneme na sčítání a odčítání.

V anglickém jazyce jsme si představili loutku Maxe, který nás bude provázet během školního roku. Každý se s Maxem pozdravil a představil se. Děti se poté vžily do role Maxe, a v angličtině se dozvěděly jména svých spolužáků. Děti se také naučily písničku „Hello, whats your name?“, kterou si náramně užily, a zvládli počítat do 4. Také jsme si představili povely „Stand up“, „Sit down“, „Shout Hooray“, a „Stretch“. V druhém týdnu jsme počítali do čtyř, a představili si šest základních barev, a fráze „Give me“, „Here you are“, „What is it?“, „Yes“, „No“. Děti v hodině prováděly aktivity, při kterých se samy sebe anebo celé třídy ptaly v angličtině, a já doufám, že se jim nové fráze a slovíčka již trochu vryla do paměti. Děti si také sepsaly list an.

V hodině prvovědy jsme si vyprávěli o zážitcích z prázdnin, děti se seznámily s okolím školy, jak se máme chovat v silničním provozu, Děti poznávaly některé dopravní značky a určovaly význam barev na semaforu. Vyprávěli jsme si pohádku O Smolíčkovi, při které jsme rozlišovali dobro a zlo, třídili jsme děj pohádky dle obrázků. Děti to velmi bavilo, samostatně se i snažily děj pohádky popsat.

V hudební výchově děti s chutí zpívaly a malovaly království hudby. V Dramatické výchově hrály pohybové hry v kruhu, ve výtvarné výchově malovaly vodovými barvami zážitky z prázdnin. Ve vědě jsme si řekli, jaké pokusy budeme celý rok společně dělat a všichni se na ně moc těšíme. V tělesné výchově chodíme cvičit do sokolovny, kde je velká tělocvična. Zkoušíme a učíme se kotouly vpřed, hrajeme míčové hry a závodíme v družstvech, což děti náramně baví.

Věřím, že si děti v nastávajících volných dnech odpočinou a budou se do školy těšit. A já věřím, že budou zase tak pilné a učenlivé jako první měsíc.

Lenka Tejkalová

 

 

 

footer_logos