česky

2. třída - Veverky

Podívejte se na třídu Veverek na komunitě Google +

 

LEDEN

V lednu jsme začali pracovat hned od začátku na plno
V českém jazyce jsme si zopakovali v testu všechno, co jsme se naučili. Všechny děti v něm velmi dobře přispěly. V lednu nás v českém jazyce čekalo užívání Ů/Ú/U, kde se v tom většina dětí skvělé zorientovala a pamatují si i některé výjimky. Dál pokračujeme v procvičování tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách. V lednu jsme se nejvíce věnovali tvrdým souhláskám, pracovali jsme s Montessori kartičkami, což děti hodně bavilo.
V matematice stále procvičujeme malou násobilku. Užíváme si krásných cvičení v učebnici a doplňujeme je dalšími pracovními listy. Díky dobré znalosti principu násobení děti velmi rychle pochopily i dělení. To jsou teď dva hlavní body naší matematiky. Samozřejmě to prokládáme i sčítáním a odčítáním a hodně slovními úlohami, kdy někdy bojujeme s pochopením zadání, ale vždy dojdeme správnému výsledků. V prvovědě jsme opakovali zakladni informace o naší zemi. Děti hodně zaujala volba prezidenta :) V lednu jsme však opakovali i orientaci v čase - především v kanceláři.
A tady střípky z dalších předmětů:
HV: V lednu jsme dokoukali film Pikola a Saxofon a v dalších týdnech budeme plnit úkoly, které nám Pikola se Saxem připravili.
Věda: Tento měsíc jsme u Veverek zkoumali těžiště, zopakovali jsme si jak třídit odpad a vytvořili jsme si plakáty ke třídění odpadu. Dále jsme spolu poprvé mikroskopovali cibuli kuchyňskou a další preparáty, které jsou součástí mikroskopické sady.

Dramatická výchova: Stejně jako jiné třídy DV - téma partnerství, jak vzniká a proč? jak si udržet blízkého kamaráda, co pro to udělat? Nebo naopak, kdy ho nechat jít? (situace, hry, cvičení). Vyzkoušeli jsme si i skupinové improvizační hry, kdy jsme se navzájem vnímali a poslouchali, a poté jsme věnovali hodiny rytmu a hlasovému cvičení, jazykolamům. Na konec ledna zařazujeme rámcově pohybové skupinové hry o spolupráci na jevišti, tzv.cesta k partnerům na jevišti.

Výtvarná výchova: První lednovou středu jsme vyrobili mrazivá okna, jimi jsme vyzdobili třídu a poté jsme se dostali k tématu masopustu a na naší hodině vznikly masopustní masky, které jsme si ihned nasadili.

Sychrová Renata

 

 

PROSINEC

Vážení rodiče,

v prosinci jsme s dětmi v českém jazyce probraly význam slov. Děti si upevnily antonyma, synonyma a homonyma. Také se seznámily se slovy nadřazenými, podřazenými  a souřadnými. S dětmi jsme pracovali v učebnici i pracovním sešitě. Nejvíce děti bavila práce s Montessori pomůckami, kdy mohly pracovat samostatně i ve skupině. Také samostatně tvořily vlastní skupiny těchto slov. Jako další nás čekala slova neutrální, hanlivá a lichotivá, kde děti neměly žádný problém s pochopením. V matematice jsme začali pracovat v učebnici, kdy děti samostatně pracovaly na úkolech, některé jsme vypracovali společně. V učebnici jsme se především věnovali opakováním znalostí, které děti již mají jen s novými typy úkolů, kde to dětem šlo velmi dobře. V učebnici je spousta logických úkolů, kde se děti většinou dobře orientují a baví je to. Ve vědě děti rozdělovaly od sebe různé směsi. Všichni s zkusili práci s magnetem a filtraci. Dále jsme si hráli se saponátovými bublinkami. Na konci měsíce jsme zkoumali složení barev za pomocí pokusu - tzv. Newtonovo kolo. V předvánočním čase jsme vyrazili na výlet do svíčkárny v Šestajovicích, kde se dětem moc líbí. Do školy přijelo krásné představení divadla Bořivoj s Vánočním příběhem, které si děti moc užily. Týden před Vánocemi jsme se i s Vámi setkali při krásné školní besídce.

Těším se na další měsíc. S pozdravem Sychrová RenataŘÍJEN

Vážení rodiče,

V říjnu jsme s dětmi měli jako každý měsíc hodně práce. V matematice jsme si do počítání přidali závorky a děti se velmi rychle zorientovaly, naučily se s nimi pracovat a dojít ke správnému výsledku. Kromě běžného počítání a opakování slovních úloh jsme se začali seznamovat s principy násobení. Na ukázku jsme používali Montessori materiály a procvičovali jsme to i v pracovních listech. V českém jazyce jsme si zopakovali všechna písmena v abecedě a naučili se, jak jdou všechny za sebou. S tímto jsme také pracovali téměř celý měsíc. Děti se naučily správně slova řadit podle abecedy. Koncem měsíce jsme probírali pořádek slov ve větě a dále druhy vět. Z prací v obou předmětech musím všechny moc pochválit za jejich práci.

V prvovědě jsme probírali rozdělení plodů zeleniny a ovoce, kdy jsme si udělali i ochutnávku a třídění plodů. Pokračovali jsme ze zahrady do lesa a naučili se poznat několik stromů a jejich plodů.

V říjnu jsme navštívili také planetárium, kde jsme si rozšířili znalosti o vesmíru, ve kterých i nadále budeme průběžně pokračovat.

Kdyby jste měli chvilku času, podívejte se na Facebookové stránky a na naší fotodokumentaci.

Těším se na další měsíc. S pozdravem Sychrová Renata


 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc školy, který utekl jako voda. Celý měsíc jsme prakticky věnovali opakování všeho, co jsme zvládli v první třídě. V matematice jsme začali sčítáním a odčítáním do deseti, do dvaceti až do sta bez přechodu mezi desítkami. Pracovali jsme s perlovým Montessori materiálem, kde ho většinou děti už vůbec nepotřebovaly. Opakovali jsme geometrické tělesa i orientaci v číslech do 1000, které jsme podle zadání skládali opět z perlového materiálu. V matematice jsme kompletně zopakovali všechna psací i tiskací, malá i velká písmena.

Zopakovali jsme si, co je hláska, souhláska, slabika, slovo i věta. Začali jsme společně trénovat celou abecedu a učit se zpaměti, kde jsou děti opravdu jedničky. V souvislosti s tímto začínáme řadit slova podle abecedy, což děti velice baví. I v češtinu pokládáme úkoly, kde se snažím rozvíjet logické uvažování i fantazii. Děti dostaly ke konci měsíce také za úkol přinést si vlastní knihu ke čtení. Dvakrát v týdnu budeme část hodiny českého jazyka věnovat samostatné četbě, ale možnost si číst děti využívají i ve volných chvílích. Každý pak postupně knížku představí spolu s hlavními hrdiny a dějem, který děti budou prezentovat v našich komunitních kruzích, které pravidelně děláme.

V prvovědě jsme nakoukli do vesmíru a chvíli u něj zůstaneme a budeme zase hodně číst, mluvit o tom co jsme se dozvěděli a podíváme se také na další dokumenty. Spolu s tímto tématem jsem dětem pustila DVD: Byl jednou jeden objevitel. Konkrétně šlo o Neila Armstronga a vše, co předcházelo prvnímu úspěšnému letu na měsíc. Děti jsou také objevitelé a toto téma je pro ně opravdu velmi zajímavé a jsou něm velmi aktivní.

Na konci mého psaní bych všechny chtěla strašně pochválit. Byla jsem strašně zvědavá, kolik věci si děti budou po prázdninách pamatovat a co si naopak pamatovat nebudou. Musím říct, že jsou úžasní, protože opravdu šlo o opakování a ne učení se znovu něčemu, co už měly umět. Věřím, že je to i Vaše zásluha, že se děti vrátily do školy s jistotou.

Těším se na další měsíc. S pozdravem Sychrová Renata

 

footer_logos