česky | english

1. třída - Sýkorky

ZÁŘÍ

Milí rodiče 1. A.,

První měsíc je za námi, a s ním i nové znalosti a zážitky ze školy. Pevně věřím, že děti chodí do školy rády, líbí se jim tam, a jsou nadšené do učení a poznávání nových věcí.

Děti se na začátku školního roku seznámily s pravidly ve škole a ve třídě, a pořád se je učí dodržovat. Učíme se, jak být ohleduplní jeden k druhému, neskákat si do řeči, a poslouchat, když někdo jiný mluví. Děti se naučily mnoha novým věcem, a to jak akademickým, tak i těm, které se týkají vztahů mezi spolužáky a dospělými. Každý den se učí, jak se k sobě chovat s respektem, vycházet si vstříc, a být zdvořilý k dospělým. Některým se to daří méně, ale věřím, že v následujících dnech a měsících spolu dokážeme udělat veliký pokrok kupředu.

Děti začínají být skvělý tým, ve kterém každý hraje svou roli a ukazuje svou osobnost. Nestačím se divit, jak je každý žák odlišný a má úplně jinou povahu. Někdo rád pomůže, druhý si rád nechá poradit, jiný ukazuje obětavost, a další odvahu. Jsem moc ráda, že mám ve třídě děti takové, jaké jsou, a věřím, že se skvěle doplňují.

Ve třídě jsme zavedli motivační notýsek, do kterého děti budou dostávat za vzorné chování a práci každý den razítka. Kdo zvládne nasbírat 5 razítek, dostane pochvalu. Za pět pochval žák dostane překvapení, a může si vybrat, zda chce, aby byla odměněna celá třída kolektivně a nebo si bude přát překvapení jen pro sebe.

A co jsme se za tento měsíc naučili?

V hodinách českého jazyka si děti vyzkoušely, jaká již poznají písmena, a zda se umí podepsat křestním jménem. Děti byly aktivní, a moc pěkně spolupracovaly při poznávání různých obrázků. Seznámily se s písmenem A, a vymýšlely slova začínající na toto písmeno s pomocí nástěnných obrazů, i bez nich, a zkoušely vytvořit jednoduché věty. V psaní děti procvičovaly uvolňovací cviky a učily se k nim říkanky. Tímto cvičením jsme se na psaní dobře připravili. Důležité je správné držení tužky, které budou děti postupně zlepšovat.

Žáci se také naučili číst A O E, rozlišují malá a velká, krátká a dlouhá  písmena. Poznávají písmena na začátku, uprostřed a na konci slov, slova slabikují. Poslechem DVD Od Andulky po žížalu si děti cvičí paměť, snaží se zapamatovat slova, která slyšely a tvoří z nich krátké věty. K procvičování naučených písmen nám také slouží říkanky a zábavné hry. Děti tato práce moc baví a motivuje. V psaní procvičujeme uvolňovací cviky, používáme tříhrannou tužku. Děti si osvojují správné sezení a držení tužky. Některým se to daří, některé děti si potřebují správné držení tužky osvojit. Dále jsme v ČJ procvičovali slova se samohláskami na začátku slov. Děti si rozvíjely slovní zásobu, popisovaly obrázky, učily se samostatně tvořit  jednoduché věty. Poznávali jsme nové významy slov názvy zvířat jako např. Emu – Ibis – Úhoř a vyprávěli jsme si, kde žijí a co umí. Určovali jsme, kde se ve slově daná samohláska nachází – na začátku, uprostřed, na konci. Také jsme poprvé zkusili diktát na magnetických tabulkách, který dopadl výborně až na několik přeslechnutých písmen, Ve psaní pokračujeme s grafomotorickými uvolňovacími cviky se znaky písmen. Začátky psaní jsou pro děti náročné – jak správně sedět, jak správně držet tužku, apod., proto jej prokládáme jinými aktivitami, cvičíme paměť pomocí říkanek, hrajeme zábavné hry – např. poznávání písmen hmatem se zavřenýma očima, skládání rozstříhaných písmen.

V matematice jsme se naučili, jak se dělí předměty do různých kategorií, a děti si našly své oblíbené způsoby třídění. V naší práci jsme se nezaměřovali na jednu správnou odpověď, ale spíše na názory a nápady dětí, a na rozvoj logického a samostatného myšlení. Představili jsme si Vennův diagram, který se zpočátku zdál „strašidelný“, ale děti si skvěle vypomohly, a některé samy vysvětlily spolužákům, kteří ze začátku neporozuměli, v čem spočívá.

Poté jsme se vrhli na logické řady, ve kterých jsme se naučili, jak nahradit obrázky v řadě jinými symboly, např. písmeny nebo čísly. Také jsme si představili sloupcový graf, ve kterém jsme zjišťovali, kdo má kolik sourozenců, a zda má někdo doma domácí zvířátko. Také si každý den do grafu zapisujeme, jaké máme venku počasí. Začali jsme také se zápisem čísel od 0 do 12, která se nám ještě trošku pletou, a to hlavně čísla 3, 5, 6, 7 a 9. Budeme je poctivě trénovat, abychom je brzy zvládli psát správným směrem. Poslední týden jsme si představili pojmy „větší“, „menší“ a „rovná se“ a co nevidět se vrhneme na sčítání a odčítání.

V anglickém jazyce jsme si představili loutku Maxe, který nás bude provázet během školního roku. Každý se s Maxem pozdravil a představil se. Děti se poté vžily do role Maxe, a v angličtině se dozvěděly jména svých spolužáků. Děti se také naučily písničku „Hello, what’s your name?“ kterou si náramně užily, a zvládli počítat do 4. Také jsme si představili povely „Stand up“, „Sit down“, „Shout Hooray“, a „Stretch“.

V druhém týdnu jsme počítali do čtyř, a představili si šest základních barev, a fráze „Give me,“ „Here you are,“ „What is it?,“ „Yes,“ „No.“ Děti v hodině prováděly aktivity, při kterých se samy sebe anebo celé třídy ptaly v angličtině, a já doufám, že se jim nové fráze a slovíčka již trochu vryla do paměti. Děti si také sepsaly list anglických slovíček, které je zajímají. Představili jsme si i novou „barevnou“ písničku.

V první hodině prvovědy jsme si povídali o našich zážitcích z prázdnin, a dozvěděli jsme se, kam žáci cestovali, kde se jim nejvíce líbilo,  a jaké aktivity si užili, prozkoumali jsme okolí školy, a řekli si něco o obchodech a institucích v našem sousedství.

V další hodině jsme si vyprávěli o zaměstnancích v naší škole, a co díky nim máme. Ukazovali jsme si rozdíly mezi různými školami a tou naší, a jak se do ní z domova bezpečně dopravit. Následovaly dopravní předpisy, přednosti pro chodce a vozidla, a jak fungují semafory.

Děti byly nadšené z hudební výchovy, s chutí zpívaly a malovaly království hudby. V dramatické výchově hrály pohybové hry v kruhu, ve výtvarné výchově malovaly vodovými barvami zážitky z prázdnin, a vyráběly zvířátka z kaštanů.

Ve vědě jsme si řekli, jaké pokusy budeme celý rok společně dělat a všichni se na ně moc těšíme.

Já se těším na vstup do nového měsíce, a snad budeme mít z učení stejnou radost, jako v tom předešlém.

Kamila Hofmanová

 


footer_logos