česky | english

7. třída - Aslani

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

skončil první měsíc tohoto školního roku a to je doba, kdy se ohlížíme za naší prací.

V hodinách českého jazyka jsme po většinu měsíce opakovali učivo z předchozích ročníků. V literatuře jsme opakovali, co jsme si zapamatovali z loňského roku o význačných českých a světových autorech, diskutovali o vlastní četbě a převážně se věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

Při hodinách dramatické výchovy jsme nejprve hráli několik kooperačních her, poznávali pojem živý obraz a etuda. Jedna hodina dramatické výchovy byla propojena s hodinou slohu, kdy jsme se bavili o pojmu komunikace, prostředcích, zásadách a postupech pro její efektivitu. V úvodní hodině slohu jsme používali klíčová slova a psali o zážitku z prázdnin. Také jsme při slohu pracovali s rozstříhaným básnickým textem, určovali jeho pořadí a pracovali s významem a rytmem.

V anglickém jazyce se paní učitelka se žáky věnovala nejprve opakování a konverzaci o prázdninových zážitcích. Byla mile překvapena tím, že žáci se hodně zklidnili a ve třídě při výuce panuje příjemná atmosféra.

Při hodinách matematiky jsme zopakovali učivo z minulého roku - pravidla dělitelnosti a rozklady čísel na prvočinitele. Nakonec jsme úspěšně našli největšího společného dělitele i nejmenší společný násobek dvou čísel a s chutí se vrhli na procenta. Naučili jsme se vypočíst procentovou část a hledali jsme souvislosti mezi procenty, zlomky a desetinnými čísly. Na závěr jsme vyřešili několik algebrogramů.

V hodinách fyziko – chemie si Aslani připomněli učivo z loňského ročníku – skupenství látek, převádění jednotek a příklady z učiva o hustotě. Po zopakování jsme se začali zabývat pohybem. Už víme, co to vlastně pohyb je, jak ho dělíme a umíme spočítat průměrnou rychlost.

V informatice se Aslani především zabývají kancelářskými programy. Prvně se učí pracovat s tabulkovým editorem, vkládat data, funkce a grafy.

V pracovních činnostech jsme navštívili poprvé školní pozemek a čistili jsme ho od různého plevele, který na něm během prázdnin narostl. Jako sladkou tečku jsme si otrhali každý pár jablíček.

V hudební výchově jsme se pokusili nacvičit zjednodušenou verzi písně Despacito. Na poslední hodině jsme měli poprvé baskytaru, která přinesla pravé oživení do třídní kapely.

V tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.


Pokud chcete nahlédnout do naší školy, můžete tak učinit zde:

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

https://plus.google.com/u/1/


S přáním krásného podzimu

paní učitelka Monika

 


footer_logos