česky | english

6.třída - Delfíni

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

třída Delfínů má za sebou první měsíc v nové škole. Počáteční seznamování s novými kamarády, učiteli a prostředím je za námi a je čas pochlubit se výsledky naší práce.

Hodiny českého jazyka byly věnovány opakování, zjišťování, jaké znalosti si v tomto předmětu děti přinesly z předchozích škol. V literatuře jsme se převážně věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

V dramatické výchově jsme se poznávali prostřednictvím seznamovacích her. Provázeli jsme své nové kamarády po svých oblíbených místech, učili se vnímat prostor a kooperovat při tvorbě živých obrazů a etud. Dramatickou výchovu jsme propojili i s výukou slohu, kde jsme pracovali s básní Shela Silversteina Most. Zamýšleli jsme se nad jejím významem a myšlenkou „mostu, který nás dovede jen na půl cesty a druhou půlku musíme ujít sami“. Psali jsme slohové cvičení na téma, kam bychom chtěli, aby nás zavedl náš most. Tento most jsme následně začali malovat olejovými pastely při výtvarné výchově.

V anglickém jazyce byla paní učitelka mile překvapena, že angličtina mnoha žáků je velmi dobrá. Proto tento měsíc proběhl bez jakýchkoliv potíží, hodiny byly věnovány zejména konverzaci s rodilou mluvčí. Děti jsou kreativní, spolupracují a tento jazyk mají rády.

V matematice jsme „ochutnávali“ různá prostředí. Násobili jsme indicky i běžným způsobem, řešili součinové čtverce i šipkové grafy. Pracovali jsme s dřívky a geodeskami a začali jsme hlouběji pronikat do tajemství zlomků a desetinných čísel.

V zeměpise objevujeme vesmírné dálky, povídáme si o planetách Sluneční soustavy a o lidech, kteří se zasloužili o tento pohled.

V dějepise jsme po úvodní hodině, kdy jsme se bavili o potřebě znát svou historii, jsme rovnou vstoupili do nejstaršího období dějin - pravěku. Mimo to jsme si ukazovali různé způsoby, jak můžeme číst a zkoumat dějiny. Žáci luštili stará písma a hieroglyfy a zkoumali staré mince, z nichž se snažili zjistit dataci a původ.

Fyziko – chemie je pro Delfíny úplně novým předmětem, a proto jsme si na začátku září řekli, o čem se v něm budeme učit. Vysvětlili jsme si základní pojmy – látka a těleso, naučili jsme se rozeznávat nejčastější skupenství různých látek a na konci měsíce jsme objevovali atomy a molekuly.

První hodiny přírodopisu byly opakovací. Zopakovali jsme látku od nejmenších organizmů (bakterie, viry) až po ty nejsložitější (člověk). Novým tématem se pro nás stala Země a její vznik. Dozvěděli jsme se, co je to The big bang, z jakých částí se skládá zemský povrch, kdy se objevili první živočichové a rostliny a co tomu předcházelo. Na konci měsíce jsme si povídali o projevech každého živého organismu.

V informatice se šesťáci na první hodině učili funkci základních počítačových komponentů a jejich funkcí. Nyní se budeme zabývat především grafickými editory. Prvním úkolem bude tvorba prezentace.

V pracovní výchově jsme navštívili poprvé školní pozemek. Vytrhali jsme plevel, který na pozemku během prázdnin narostl. Jako sladkou tečku jsme si otrhali každý pár jablíček.

V hudební výchově se ukázalo, že ve třídě jsou zkušení muzikanti. Vytvořili jsme s žáky malou třídní kapelu. S nadšením jsme nacvičovali hudební doprovod k písni Černý muž a nyní nacvičujeme novou skladbu.

V tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.

Pokud chcete nahlédnout do naší třídy, můžete to udělat zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/bd746d77-d5be-4f31-92ef-8b641d43807c

https://plus.google.com/u/1/photos/117882671551319792310/album/6468238948715568433/6468238946900590178?authkey=CIOz6fS8kvfIkwE&sqid=105816801330142986413&ssid=f5dcc09c-68b9-42bb-8986-ab8d28b77afc

https://plus.google.com/u/1/photos/118062824089630222300/album/6462695698001939601/6462695699622694610?authkey=CLnEjPXCiuGjyQE&sqid=105816801330142986413&ssid=bbd0de9a-eb35-4cc3-bac3-46fbf396a595

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

S přáním krásného podzimu

paní učitelka Monika
footer_logos