česky | english

5. třída - Netopýři

5. třída Heřmánek Ládví Třídní učitelka Monika Bláhová

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

první školní měsíc utekl jako voda a Netopýři se ohlížejí, kolik práce v něm stihli.

Hodiny českého jazyka jsme věnovali opakování všeho, čemu jsme se v tomto předmětu dosud naučili. Vzpomínání bylo někdy velmi namáhavé, ale často jsme měli radost z dobře odvedené práce. V následujícím měsíci náš už čeká probírání nové látky. V literatuře jsme se převážně věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme pracovali s texty s tematikou vesmíru, sv. Václava, dále jsme se dozvěděli o Klapzubově jedenáctce, pracovali s rýmem a básnickým jazykem. Učili jsme se pracovat s literární postavou a jejím popisem. Dále jsme tvořili myšlenkovou mapu, poznávali její princip a učili se klást otázky.

Při dramatické výchově jsme prostřednictvím seznamovacích her poznávali spolužáky z  šestého ročníku a spolupracovali s nimi při tvorbě etud s reklamním žánrem.

V matematice nyní pracujeme především s pracovním sešitem a s učebnicí. Jedná se zatím o opakování, ale i při tom se učíme něco nového. Společně jsme řešili různé slovní úlohy (práce s časem, korunami...), procvičovací příklady na sčítání, odčítání, násobení i dělení. Dále jsme doplňovali součtové trojúhelníky, učili jsme se správně zaokrouhlovat, rozkládat čísla nebo naopak tvořit různá čísla z číslic. Seznámili jsme se s tím, co je to zlomek a desetinné číslo a zkoušeli jsme převádět délkové jednotky. V poslední zářijové hodině se dostalo i na geometrii, kdy jsme si připomněli, co je to rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, a rýsovali jsme.

V anglickém jazyce jsme v prvním týdnu hlavně rozšiřovali slovní zásobu o názvy věcí, se kterými se běžně setkáváme. Jednalo se např. o témata příroda, počasí... Také jsme se učili hodiny. Dále jsme pracovali s pracovními listy, učili jsme se pracovat s čísly i v angličtině, procvičovali jsme hláskování a získávání informací z poslechu. Co se týká gramatiky, opakovali jsme dva časy: přítomný prostý a přítomný průběhový a učili jsme se rozlišovat mezi nimi.

V etické výchově jsme se bavili nejprve o tom, co je to komunikace a jak bychom měli správně komunikovat. Dál jsme mluvili o hodnotách jako je poslušnost a moudrost, a ukázali jsme si je na příběhu Nehemiáše.

V prvovědě jsme začali pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Příroda. V úvodní hodině jsme diskutovali o problémech, které vznikají při střetu člověka s přírodou. Dále jsme se seznámili s různými materiály a surovinami, ze kterých se vyrábí např. oblečení a potraviny. Sami jsme hledali přímo na obalech a cedulkách, z čeho se dané věci skládají.

V hodinách vědy jsme dělali pokus kyvadlem, při němž jsme zkoumali a měřili, jak závisí doba kyvu na délce kyvadla, velikosti a hmotnosti předmětu, který se kývá, výšce kyvu a sestavili jsme si tabulku. Dále jsme se učili o různých látkách, ze kterých se skládají tělesa kolem nás, a o tom, jaká známe tři základní skupenství látek.

V IT jsme se podívali do vnitřku počítače, pojmenovali jeho součástky a začali se zabývat počítačovou grafikou. Žáci si i navrhli svůj vlastní dům a vybavili ho nábytkem.

Při pracovní výchově Netopýři projevili velké nadšení pro práci. Proto jim nedělalo žádný problém vypořádat se s hromadou štěrku, který je na školním pozemku. Také se naučili, jak připravit na zimu keře šípku a růže.

V hudební výchově jsme začali hrát na zobcovou flétnu, v tělocviku jsme protáhli tělo v blízké sokolovně a zahráli několik kol vybíjené.

Pokud chcete nahlédnout do naší třídy, můžete tak učinit zde:

https://plus.google.com/u/1/photos/109697798233844816961/album/6467571445209531761/6467571449410609794?authkey=CJajh47_47Ludg&sqid=105816801330142986413&ssid=bd746d77-d5be-4f31-92ef-8b641d43807c

https://plus.google.com/u/1/photos/105343534915296702084/album/6464236627141674369/6464236625900826034?authkey=CLKV2bnc0oKrLQ&sqid=105816801330142986413&ssid=bbd0de9a-eb35-4cc3-bac3-46fbf396a595

https://www.facebook.com/HermanekPraha/?fref=ts

S přáním krásného podzimu
paní učitelka Monika

 

 

footer_logos