česky | english

Domácí vzdělávání

 

Březnové setkání DŠ

Na březnovém setkání jsme s rodiči diskutovali o tom, jak bude vypadat hodnocení v druhém pololetí. Informace o průběhu hodnocení byla zaslána všem rodičům, skze školu on line.  Byly také stanoveny termíny přezkoušení v Heřmánku, přihlašovat je možné na superssas.

 

Komunita domácího vzdělávání v Heřmánku https://plus.google.com/u/0/communities/106900192548058712041

 

Únorové setkání DŠ - uskuteční se hned 1. února. Ale POZOR! Tentokrát ne v Soukenické, ale na Pedagogické fakultě v Praze.

Program bude velmi zajímavý - Dynamická matematika v programu GeoGebra. Určeno pro děti od třetí třídy, při zájmu školáků z druhého stupně  oddělilíme  skupiny a přizpůsobil program.

Průvodcem nám bude pan Jančařík, který má s DV mnohaleté zkušenosti. Přihlášeným pošlu podrobný program a přesné informace ohledně časů a místa setkání. Přihlašujte se na Doodlu.

Prosím abyste ke jménu dítěte uváděli, v jakém je ročníku. Je to velmi důležité. Bez uvedení bude Vaše jméno smazáno. Na jeden řádek prosím uvádějte pouze jednu osobu.

 

 

Akademie se uskuteční dne 16. 4. 2016 od 11 do 15 hod  v Praze 1 v prostorách Církve
bratrské v Soukenické 15. Hlavní myšlenkou je dát dětem příležitost k tomu, aby mohly
předvést něco, na čem během letošního školního roku pracovaly. Akce je rozdělena do tří
bloků:
1. Projekty z oblasti historie, vědy, přírody atd. (viz níže) - průběžný program
2. Hudební, taneční, literární nebo dramatická vystoupení na pódiu
3. Výtvarné práce všeho druhu – galerie
Co se týká projektů, tady je pole opravdu široké. Dítě může např. napadnout nějaká
otázka, třeba proč je duha barevná nebo co potřebuje rostlina k růstu atd., a pak na tuto
otázku zkusí zjistit odpověď. Používat může různé knihy a encyklopedie, může zjišťovat
informace na internetu nebo se pustí do vlastního ověřování. Pak může svoje bádání
zpracovat nějakou prezentovatelnou formou. Mohlo by si s pomocí rodičů vyrobit třeba
plakát nebo nástěnku na dané téma, vytvořilo by např. nějaké tabulky nebo časové přímky,
které by návstěvníkům přiblížily dané téma, přidalo by obrázky apod.. Pokud možno vše by
mělo být vytvořené dítětem, přizpůsobené jeho věku a schopnostem. Nejzajímavější je,
pokud prezentaci doplní jednoduchým pokusem nebo nějak aktivně zapojí diváky. Nápady na
zajímavá témata se dají najít v některých dětských časopisech nebo v knihách a
encyklopediích. Bylo by fajn, kdyby téma dítě opravdu zaujalo; v předešlých dvou letech děti
rozebíraly témata jako jsou např.  meduzy, Irsko, lidské tělo, pražské metro, římské číslice,
husité, viděli jsme projekt s názvem Od zrna k chlebu s ochutnávkou domácího chleba apod..
Nebojte se, určitě na něco přijdete! Je možné, že pokud si prohlédnete vaše portfolio, uvidíte
něco, co by se dalo použít a stálo by zato představit ostatním domácím školákům.
Projektová část Akademie funguje tak, že si děti, které předvádějí své téma, najdou
v prostoru v Soukenické nějaké místo a tam si vytvoří svůj „řečnický koutek“. Návštěvníci pak
tyto stanice postupně obcházejí a děti vždy menší skupince vysvětlí, téma a smysl svého
projektu. Účelem by mělo být, aby si děti  trochu zkusily vystupování před neznámými lidmi a
aby se ostatní, hlavně další domácí školáci, z jejich prezentace zase něčemu přiučili.  Pokud je
dítě stydlivější, jistě, třeba aspoň pro začátek, může pomoci rodič nebo lze stanici připravit
samoobslužnou.
V hudebním, tanečním, literárním nebo dramatickém bloku můžou děti na pódiu zahrát na
hudební nástroj (k dispozici bude opět klavír), zazpívat, přednést básničku, přečíst vlastní
literární prvotinu, předvést nějakou dramatizaci, tanec apod. Ze zkušenosti z minulých let vás
prosíme, zda byste mohli limitovat vystoupení na max. 5 - 10minut, aby se stihly vystřídat
všechny děti. Pokud půjde o společné vystoupení více domácích školáků a potřebovali byste
více času, ozvěte se a pokusíme se domluvit. Ve výtvarném bloku mohou děti vystavit své
výtvarné práce a to jak plošné, tak prostorové. V místnosti nebo v ostatních prostorách
natáhneme provázky a vytvoříme provizorní galerii. I výtvarný blok může být interaktivní,
malý umělec může ostatní naučit třeba zajímavou výtvarnou techniku apod..
Pokud by vaše ratolest ráda předvedla něco jiného, něco „nezařaditelného“, určite to
akademii jen obohatí! Vítaní jsou i úplní začátečníci!!! Nepohrdneme však ani dětmi
staršími, aby se ty mladší mohly inspirovat.
Začněte proto přemýšlet, zda se letos Akademie aktivně zúčastníte, popřemýšlejte společně
s dětmi, s čím by se chtěly představit.
Na Akademii se přihlašujte do konce března na
https://docs.google.com/forms/d/1Sklk1DoDqm_lPDvwT_nnlWG7Hi-
XTw3NLQeJLEeEjyA/viewform

Akademie se uskuteční dne 16. 4. 2016 od 11 do 15 hod v Praze 1 v prostorách Církve bratrské v Soukenické 15. Hlavní myšlenkou je dát dětem příležitost k tomu, aby mohly

předvést něco, na čem během letošního školního roku pracovaly. Akce je rozdělena do tří bloků:

1. Projekty z oblasti historie, vědy, přírody atd. (viz níže) - průběžný program

2. Hudební, taneční, literární nebo dramatická vystoupení na pódiu

3. Výtvarné práce všeho druhu – galerie

Co se týká projektů, tady je pole opravdu široké. Dítě může např. napadnout nějaká otázka, třeba proč je duha barevná nebo co potřebuje rostlina k růstu atd., a pak na tuto

otázku zkusí zjistit odpověď. Používat může různé knihy a encyklopedie, může zjišťovat informace na internetu nebo se pustí do vlastního ověřování. Pak může svoje bádání

zpracovat nějakou prezentovatelnou formou. Mohlo by si s pomocí rodičů vyrobit třeba plakát nebo nástěnku na dané téma, vytvořilo by např. nějaké tabulky nebo časové přímky,

které by návstěvníkům přiblížily dané téma, přidalo by obrázky apod.. Pokud možno vše by mělo být vytvořené dítětem, přizpůsobené jeho věku a schopnostem. Nejzajímavější je,

pokud prezentaci doplní jednoduchým pokusem nebo nějak aktivně zapojí diváky. Nápady na zajímavá témata se dají najít v některých dětských časopisech nebo v knihách a

encyklopediích. Bylo by fajn, kdyby téma dítě opravdu zaujalo; v předešlých dvou letech děti rozebíraly témata jako jsou např.  meduzy, Irsko, lidské tělo, pražské metro, římské číslice,

husité, viděli jsme projekt s názvem Od zrna k chlebu s ochutnávkou domácího chleba apod..Nebojte se, určitě na něco přijdete! Je možné, že pokud si prohlédnete vaše portfolio, uvidíte

něco, co by se dalo použít a stálo by zato představit ostatním domácím školákům.Projektová část Akademie funguje tak, že si děti, které předvádějí své téma, najdou

v prostoru v Soukenické nějaké místo a tam si vytvoří svůj „řečnický koutek“. Návštěvníci pak tyto stanice postupně obcházejí a děti vždy menší skupince vysvětlí, téma a smysl svého

projektu. Účelem by mělo být, aby si děti  trochu zkusily vystupování před neznámými lidmi a aby se ostatní, hlavně další domácí školáci, z jejich prezentace zase něčemu přiučili.  Pokud je

dítě stydlivější, jistě, třeba aspoň pro začátek, může pomoci rodič nebo lze stanici připravit samoobslužnou.

V hudebním, tanečním, literárním nebo dramatickém bloku můžou děti na pódiu zahrát na hudební nástroj (k dispozici bude opět klavír), zazpívat, přednést básničku, přečíst vlastní

literární prvotinu, předvést nějakou dramatizaci, tanec apod. Ze zkušenosti z minulých let vás prosíme, zda byste mohli limitovat vystoupení na max. 5 - 10minut, aby se stihly vystřídat

všechny děti. Pokud půjde o společné vystoupení více domácích školáků a potřebovali byste více času, ozvěte se a pokusíme se domluvit. Ve výtvarném bloku mohou děti vystavit své

výtvarné práce a to jak plošné, tak prostorové. V místnosti nebo v ostatních prostorách natáhneme provázky a vytvoříme provizorní galerii. I výtvarný blok může být interaktivní,

malý umělec může ostatní naučit třeba zajímavou výtvarnou techniku apod..Pokud by vaše ratolest ráda předvedla něco jiného, něco „nezařaditelného“, určite to

akademii jen obohatí! Vítaní jsou i úplní začátečníci!!! Nepohrdneme však ani dětmi staršími, aby se ty mladší mohly inspirovat.

Začněte proto přemýšlet, zda se letos Akademie aktivně zúčastníte, popřemýšlejte společně s dětmi, s čím by se chtěly představit.

Na Akademii se přihlašujte do konce března zde.

 

Informace Lucie Beštová -  domaci.vzdelavani@prorodinu.cz

 

 

-

footer_logos