česky | english

3. třída - Surikaty

ÚNOR 2017

Měsíc únor nám začal pololetními a jarními prázdninami. Po návratu do školy jsme se pustili znovu usilovně do práce. V hodinách matematiky jsme oprášili a trénovali násobilku a slovní úlohy na násobení. Žáci pracovali samostatně, ve dvojicích či ve skupinách a musím je pochválit, že práce i spolupráce se výborně dařila. Vysvětlili jsme si také grafické (geometrické) znázornění násobení a objevili jsme speciální případy příkladů, které se znázorňují do čtverce - druhé mocniny. Tyto jsme pak měli díky montessori perlovému materiálu rozložit na řetízky, a tak se podívat na násobení v různých kontextech (plošné vyjádření v rovině jako i lineární s přenosem na číselnou osu).
V hodinách prvovědy jsme poznávali povrch České republiky, učili jsme se pohoří a určovali jejich polohu a trénovali orientaci na mapě. 
V českém jazyce žáci s paní učitelkou Monikou v půběhu měsíce dokončili vyjmenovaná slova po M a začali se seznamovat s vyjmenovanými slovy po P. Stihli si připomenout a zopakovat slovní druhy. Zážitky z jarních prázdnin se skvěle hodily do slohové výchovy, protože se na pár hodin proměnili ve spisovatele a vytvářeli vlastní zajímavé příběhy. Později domýšleli pokračování příběhů opravdových spisovatelů, které si četli společně ve třídě. Musíme se pochválit, že naše pokračování nebyla méně zajímavá než ta původní v knihách. A co teprve naše vlastní ilustrace k přečteným textům! Zkrátka se ukázalo, že třeťáci mají velkou fantazii a že o jejich tvorbě ještě určitě uslyšíte.
V pracovní výchově jsme pokračovali v návštěve řezbářské dílny a vyrobili si svícen a brousítko na tužky.
V novém pololetí jsme začali za dobrou práci zbírat známky - a to doslovně:-)

Více fotek najdete na stránkách komunity Heřmánek na Google+ a na facebookové stráce ZŠ Heřmánek.


 

LEDEN 2017 
V novém kalendářním roce jsme měli mnoho novinek.
V hodiná českého jazyku a matematiky jsme začali trénovat scio testy na počítačích. Takto jsme si zopakovali učivo, které jsme za první pololetí probrali, abychom se s chutí mohli pustit do další práce v novém pololetí. Předtím jsme ovšem ještě obdrželi pololetní hodnocení na vysvědčení.
V sobotu 14. ledna jsme se zúčastnili představení Louskáček v Národním divadle. Byl to zážitek nejen kulturní, ale také objevitelský - o přestávce jsme měli příležitost prozkoumat zajímavá zákutí Národního divadla a dostali jsme se také na střechu, odkud jsme viděli zlatou korunu ND a také krásný výhled na noční Prahu. Dalším kulturním zážitkem bylo představení Robin Hood, které jsme navštívili v divadle Minor. 
V hodinách pracovní výuky jsme začali navštěvovat řezbářskou dílnu pana mistra Troníčka na Střední škole umělecké a řemeslné, kde jsme se seznámili a vyzkoušeli jsme si (někteří úplně poprvé) práci s různým nářadím - hoblování, řezání, zatloukání, práci s pilníkem a rašplí, vrtání. V další hodině jsme vyráběli svícen z dřevěných kvádrů různých velikostí. Máme zde výbornou příležitost využívat poznatky z geometrie v praxi (měření, rýsování, určování útvarů apod).

Fotoalba z našich lednových zážitků najdete na na stránkách komunity Heřmánek na Google+ a na facebookové stráce ZŠ Heřmánek.PROSINEC 2016

Měsíc prosinec nám ve škole uběhl poměrně rychle a to i díky mnohým příjemným aktivitám, které k prosinci patří - navštívil nás Mikuláš, absolvovali jsme Vánoční besídku a před odchodem na vánoční prázdniny jsme si navzájem připravili drobné dárky. Také jsme si připravili ve třídě zimní výzdobu a zpívali jsme mnoho koled, hlavně jako přípravu na besíku.
V hodinách jsme se kromě pilného učení soustředili také na vytváření dobré pracovní atmosféry, která nám umožní dobré soustředění na práci a díky které toho zvládneme ještě více. 
V českém jazyce jsme neúnavně procvičovali vyjmenovaná slova - psaním cvičení a diktátů, básníčkami, písníčkami a také výrobou ozdobné řetěze. 
V matematice jsme si upevňovali sčítání a odčítání v oboru do 9 999 (někdy i větším) a zopakovali jsme si i geometrii, procvičili rýsování, určování úhlů, tvarů a jejich vlastností a seznámili se s orientací ve čtvercové síti.
V prvovědě jsme zkoumali typy krajin, jak a díky čemu se krajina může měnit, dozvěděli jsme se mnohé zajímavosti o různých částech světa, které jsme měli možnost také spoznat díky aplikaci Google Earth a fotkám. Na slepé mapě světa již dokážeme určit a označit přírodní typy krajin. 
Na vánoční besídce, která se konala 19. 12. naše třída vystoupila s hudebním programem, který natrénovala s panem učitelem Pavlem Pernicou a také s anglickou písní Rudolf, the red nose reindeer, kterou žási s paní učitelkami doplnili také drobným vystoupením. Dva žáci naší třídy, kteří navštěvují kroužek výuky hry na klavír, předvedli za doprovodu pana učitele skladby, které se naučili. Také děkuji všem rodičům, kteří pomohli s občerstvením.

Před odchodem na vánoční prázdniny jsme se rozloučili příběhem Děvčátko se sirkami od Hanse Christiana Andersena a povídáním o tom, co je pro nás na Vánocích nejdůležitější či nejradostnější. U stromečku jsme si rozdali dárky, které si žáci navzájem připravili a udělali jsme si společnou fotku. Znovu se uvidíme v novém roce a bude to rok 2017!

Fotky najdete ve fotoalbech na stránkách komunity Heřmánek na Google+ a na facebookové stráce ZŠ Heřmánek.


LISTOPAD 2016

V listopadu jsme pokračovali v pilné práci a také nám začaly přípravy na vánoční vystoupení. Shlédli jsme divadelní představení souboru Bořivoj s názvem „Karlovo Nové Město“, které svou participační formou poskytlo žákům prostor zapojit se přímo do představení. Ve středu 23. 11. proběhly tripartitní třídní schůzky, na kterých měli žáci příležitost ukázat rodičům svou práci a spolu s učiteli zhodnotit své dosažené výsledky v učení. Tento měsíc jsme se v matematice věnovali písemnému odčítání v oboru do 9 999 a žáci rodičům představili metodu rozměňování desítek, stovek či tisíců pomocí montessori pomůcky - známková hra.
V prvovědě žáci s panem učitelem Petrem probírali téma finanční gramotnosti, v souvislosti s čím řešili tvoření rozpočtu, zdroje příjmů a téma různých povolání. K tématu také přidali povídání o bydlení. My sme se věnovali tématu mapy a orientace v přírodě a žáci si ve dvojicích vytvořili knížečku o vlastním kopci (určování nadmorské výšky, zakreslení vrstevnic, části kopce). Na vědě zkoumáme elektřinu, její vlastnosti a jejich využití.
Výtvarná výchova - Budujeme vztah k výtvarným činnostem, který se dětem v průběhu školní docházky v jiných školách poztrácel. Pro výtvarné aktivity je v této fázi důležité pozorování a schopnost přenést pozorované a mít výtvarný úspěch. Namalovali jsme oblíbený strom, práce ve formálu A3 jsme zalaminovali a čekají na vernisáž v květnu. V současné době žáci pracují na rozvoji barevnosti pomocí antistresových omalovánek a pastelek, jeden žák pracuje s hrnčířským kruhem a připravujeme velký vánoční projekt malby postavy dřevěného Louskáčka. S tímto projektem souvisí také návštěva divadelního představení Louskáček pro motivaci a inspiraci. Mimo zážitku divadelního představení, budeme také dbát na pozorování proporcí "postavy" Louskáčka.
V rámci přípravy na představení jsme si příběh Louskáčka pustili na videu v animované verzi s klasickou hudbou a baletními vstupy ztvárněnými podle tanečníků New Yorského baletu.

Spustili jsme domácí úkoly na www.onlinecviceni.cz.ŘÍJEN 2016

Druhý měsíc školy je za námi a výuka probíhá v plném nasazení. V matematice řešíme sčítání víceciferných čísel - nejoblíbenějším číselným řádem jsou rozhodně miliony! V českém jazyce začínáme trénovat vyjmenovaná slova, v prvovědě se seznamujeme s mapou, zeměpisnou osou, určováním světových stran a práci s buzolou a kompasem. Na vědě zkoumáme elektřinu a její vlastnosti a ve výtvarné výchově jsme započali práci na projektu malování oblíbeného stromu. Více informací se nachází v třídnici na Škole online. Na konci měsíce nás příjemně občerstvily prodloužené podzimní prázdniny, v průběhu kterých se konal denní tábor na téma Hledání indiánského pokladu! Ještě před prázdninami jsme absolvovali exkurzi v ZOO Praha, kde jsme kromě jiného navštívili také maskoty naší třídy - surikaty.

Více fotek najdete ve fotoalbech na stránkách komunity Heřmánek na Google+, kde nám můžete vyjádřit svou podporu hodnocením +1 k jednotlivým přístpěvkům.

ZÁŘÍ 2016

V novém školním roce jsme se sešli 1. září znovu v naší třídě, ovšem letos jsme již třeťáci! Žáci se v průběhu prvních dnů seznámili s novými učiteli, s novým předmětem, který nám letos přibyl do rozvrhu, a také s novými prostory, ve kterých výuka probíhá. Nový předmět se jmenuje Instrumentální obohacování a je založen na metodě vytvořené prof. Reuvenem Feuersteinem, PhD., která rozvíjí kognitivní funkce mozku a podporuje rozvoj učení. U nás na škole předmět vučuje certifikovaná lektorka Bc. Tereza Cajthamlová. Nově máme také na angličtinu zahraničnou lektorku - paní učitelku Bhawnu Vajglovou. Nové prostory máme pro pracovní a výtvarnou výchovu a to v ateliéru v Satalicích, kde se můžeme věnovat tvořivým aktivitám různého druhu. Do Satalic dojíždíme v pátek také do tělocvičny TJ Sokol Satalice, kde v rámci tělesné výchovy máme výborný prostor pro pohybové aktivity a kde všestranně rozvíjíme své gymnastické zručnosti s využitím místního nářadí.
V září jsme navštívili Objevy a vynálezy, díky které se žáci vrátili zpět v čase o desítky i stovky let a objevili největší vynálezy a objevy všech dob, jenž využívame i v dnešní modrení době.


footer_logos