česky | english

2. třída - Rybičky

Červen
Vážení rodiče,
ráda bych se s Vámi podělila o červnové aktivity a zároveň se rozloučila.
Tento měsíc jsme zahájili v pondělí 6. 6. přírodovědnou soutěží Zlatý list. Soutěž proběhla
formou 4 přírodovědných stanovišť – poznávání květin, stromů, zvířat, ale i ovoce a zeleniny
podle chuti. Ve středu 15. 6. jsme byli na představení Robin Hood v divadle Minor a v pátek
17. 6. jsme navštívili ZOO – i přes nepříznivé počasí, jsme si to moc užili. Na závěr školního
roku jsme podnikli výlet na Vyšehrad a zúčastnili se školní atletické soutěže.
Poslední školní den 30. 6. jsme si předali vysvědčení (se slovním hodnocením) a odpoledne
nás čekala zahradní slavnost. V rámci zahradní slavnosti jsme mohli shlédnout divadlo
Bořivoj, poslechnout si velmi pěkně nacvičené vystoupení školního sboru Mateřídouška, také
jsme si předali diplomy za mimořádné školní a sportovní úspěchy.
Fotografie z posledních dní školního roku 2015/2016 si můžete prohlédnout na komunitě
Heřmánek na Google+
Závěrem mi nezbývá nic jiného než se všemi rozloučit a poděkovat za úžasný školní rok.
Děkuji vedení, zejména paní ředitelce, za to, že mi zde umožnila pracovat a pomohla mi jako
začínajícímu pedagogovi. Děkuji celému učitelskému sboru za spolupráci. Děkuji všem
žáčkům, jste úžasní, jen tak dál!
Naposledy se loučí třídní učitelka Barbora Plachá a její šikovné sovičky. Tímto vítám paní
učitelku Renatu Sychrovou a přeji všem, aby ten následující školní rok byl stejně tak úspěšný
a úžasný.

Krásné prázdniny.Vážení rodiče,

přiblížil se nám konec školního roku a tak je čas na rekapitulaci uplynulého školního roku. Nastoupila jsem k vašim dětem v dubnu. Přišlo období vzájemného poznávání a respektování. Musím všechny děti pochválit, společně jsme to zvládli. Chovají se k sobě jako kamarádi, umí si navzájem pomáhat. S dětmi se v hodinách dobře pracuje.

 

Zúčastnila jsem se s nimi některých akcí - Divadla úžasné fyziky, Veletrhu vědy AV ČR, výletu do IQ Landie, letního pěveckého vystoupení. Děti byly úžasné. S radostí se zapojily a vnímaly vše nabízené. Na Veletrhu vědy a v IQ Landii s chutí a nadšením ozkoušely všechna interaktivní zařízení a pustily se i do různých pokusů. Přála bych si, aby je nadšení a radost nikdy neopustily.

 

 

Dovolte mi popřát vám a vašim dětem klidné a šťastné prázdniny.

 

Vážení rodiče,

přiblížil se nám konec školního roku a tak je čas na rekapitulaci uplynulého školního roku. Nastoupila jsem k vašim dětem v dubnu. Přišlo období vzájemného poznávání a respektování. Musím všechny děti pochválit, společně jsme to zvládli. Chovají se k sobě jako kamarádi, umí si navzájem pomáhat. S dětmi se v hodinách dobře pracuje.

Zúčastnila jsem se s nimi některých akcí - Divadla úžasné fyziky, Veletrhu vědy AV ČR, výletu do IQ Landie, letního pěveckého vystoupení. Děti byly úžasné. S radostí se zapojily a vnímaly vše nabízené. Na Veletrhu vědy a v IQ Landii s chutí a nadšením ozkoušely všechna interaktivní zařízení a pustily se i do různých pokusů. Přála bych si, aby je nadšení a radost nikdy neopustily.

Dovolte mi popřát vám a vašim dětem klidné a šťastné prázdniny.

Prosinec

Vážení rodiče,

v českém jazyce jsme se s dětmi věnovali hláskování, hláskám samotným, písmenům a hláskování písmen. Děti se také seznámily s dvojhláskami  ou, au, eu, a také se slabikami se slabikotvorným r, l, m. Žáci ovládají učivo hláskování písmen a hlásky ve slově.  Začali jsme také měkké souhlásky, které děti skládají z dřevěných písmen.

Ve čtení jsme tento měsíc četli knihu: Příheby draka Balabána.

V matematice jsme se věnovali převážně trojciferným číslům - upevňováním: jednotky, desítky a stovky. Dále jsme procvičovali sčítání a odčítání s a bez přechodu desítky. Děti začínají příklady počítat velmi správně, orientují se v trojciferných číslech - umí je porovnat i zapsat.

V předmětu prvověda jsem se zaměřili na čas adventu, vánoční přípravy a zvyky.

Žáci se v hodinách snaží a velice pěkně pracují.

 

Děkuji, přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok, s pozdravem, Šantorová Marta.

 

 

Listopad

 

Vážení rodiče,

v listopadu jsme se s dětmi v Českém jazyce zaměřili na souhlásky a samohlásky. Většina dětí velmi pěkně hláskuje jednotlivá písmena u slov a všechny děti poznají samohlásky a souhlásky. S dětmi jsme pracovali pomocí dřevěných písmen psacích, také tiskacích písmen, pracovních listů. V pracovních listech žáci procvičovali písmena, hlásky, souhlásky, samohlásky, u, ú, ů.

Ve Čtení se zaměřujeme na téma pohádek, vyprávíme si o nich. Čteme různé příběhy z knihy Malý čtenář. Žáci příběhy vypráví, malují hlavní postavy. Zaměřujeme se na děj příběhu.  Někteří žáci čtou velmi pěkně, rychlejším tempem. Jiní žáci pomaleji. Žáci by se navzájem měli respektovat a tolerovat rychlost čtení.

Žáci začínají nosit do školy Čtenářské deníky. Popisují několika větami příběh, o kterém četli. Čtenářské deníky jsou velmi vydařené. Rodiče svým dětem pomáhají při sestavení napsaného příběhu v několika větách.

V matematice se žáci věnovali procvičování počítání příkladů typu 83 + 5, 79 - 4, 80 - 5. Žáci se seznamovali s jednotkami, desítkami, stovkami u jednotlivých čísel, dvojciferná a trojciferná čísla porovnávali. Využíváme matematické pomůcky při počítání, žáci si daná čísla znázorňují pomocí matematických pomůcek.

V učebnici se žáci seznamovali s trojcifernými čísly pomocí různých cvičení. Psali čísla podle velikosti, doplňovali jednotky, desítky, stovky do určených polí, zapisovali různá trojciferná čísla podle daného cvičení. Potom žáci trojciferná čísla porovnávali.

V předmětu Prvověda jsem se žáky hovořila o rodině, o členech rodiny. Také jsme hovořili o narozeninách. S dětmi v tomto předmětu často hovoříme zpočátku hodiny. Poté žáci pracují ve svých pracovních listech, kde si učivo procvičují, ale také někdy osvojují. Žákům při práci v pracovních listech pomáhá paní učitelka. Někdy si žáci pomáhají při práci s pracovními listy. V hodině paní učitelka hodnotí také snahu, zájem o zadaný úkol. Tento předmět bývá v týdnu před koncem vyučování, děti bývají již unavenější. I přesto by žáci měli pořád dodržovat daná pravidla chování ve třídě. Na konci hodiny žáci uklízí své věci z lavice i pod lavicí.

Třídní učitelka Mgr. Marta Šantorová

Děkuji dětem i rodičům za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Říjen

Vážení rodiče,
v měsíci říjnu žáci probírali v Českém jazyce druhy vět, oznamovací, rozkazovací, přací, tázací.
Ve čtení jsme se s dětmi zaměřili zpočátku na čtení knihy Dášenka, nyní čteme texty z Čítanky pro 2. třídu.
Nyní s dětmi probíráme význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná, také antonyma a synonyma.
Žáci pracují pěkně a většina velmi rychle s pomůcky při češtině i při matematice. Žáci pracují v Českém jazyce při práci ve dvojici nebo trojici věcně, k tématu, svižně. Se žáky se učíme na konci práce hodnotit. Děti by si měly dát prostor, počkat, až jeden žák domluví. To se žákům začíná dařit.
V matematice jsme v měsíci říjnu sčítali - příklady typu: 30+7, 76-6 a 35+20, 87-50. Počítali jsme po 2, 3, 5, 10. Učili jsme se geometrické tvary - trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník, lichoběžník. U trojúhelníku - říkali jsme si úhly: ostrý, tupý, pravoúhlý. Nyní přecházíme se žáky na učivo: jednotky délky a měření.
Myslím, že matematika žáky zajímá, baví. Rádi pracují s učebnicí dle pokynů, s pomůckami pracují velmi pěkně a dle pokynů. Nyní procvičujeme ještě příklady typu: 35+20, 87-50.
V Prvovědě jsme se s žáky učili o bezpečnosti na silnici, jak chodíme na silnici, hovořili jsme o chůzi na chodníku (vpravo) a hovořili jsme o reflexních prvcích (na oblečení, obuvi, aktovce např.). Hovořili jsme také o podzimní přírodě, zvířatech na podzim. Tématem také v hodině byl les a zvířátka v lese. Budeme se ještě věnovat tématu podzimu - pouštění draka, noci se prodlužují, dny se zkracují, počasí na podzim apod.
Děkuji moc za spolupráci rodičů i žáků.Těším se na další spolupráci :-). Přeji pěkné podzimní dny.

Září

Milí rodiče!

Září se nám pomalu chýlí ke konci, a tak se společně pojďme podívat na to, jak jsme ho společně prožili.

Nastoupit první školní den zpět do školy je pro každého velmi náročné, ale musím pochválit

všechny žáky, kteří to opravdu skvěle zvládli, chovali se naprosto úžasně a společně vytvořili nový

kolektiv ve druhé třídě, jenž funguje tak výborně, jako kdyby spolu děti prošly celou první třídou.

Děti si též zaslouží pochvalu za to, jak plní svoje školní povinnosti. V matematice jsme zopakovali

sčítání a odčítání do dvaceti, počítání do sta a díky číselným řadám a nově probranému rozdělení

čísel na sudá a lichá jsme se nenápadně začali připravovat na násobení.

V českém jazyce opakujeme slabikování a hláskování, pilně se učíme abecedu, abychom byli

schopní řadit slova právě podle abecedy, a ve slohových cvičeních se zaměřujeme na zvládnutí

běžných situací, kdy je potřeba něco menšího vyřídit, umět se vyjádřit, domluvit a slušně

komunikovat se spolužáky i s dospělými.

V prvovědě jsme si nejdříve prošli opakováním dopravní výchovy, abychom se byli schopní při

společných výletech bezpečně orientovat například při chůzi na chodníku a přecházení silnice.

Společné akce mimo školu nás zatím teprve čekají, v současné době trénujeme přesuny při cestě na

hodiny tělesné výchovy do Sokolovny.

Velká pochvala náleží dětem, které samy ze své vlastní iniciativy vypracovávají vlastní domácí

cvičení nebo nepovinné úkoly. A také je třeba poděkovat těm, kteří nejsou lhostejní ke svým

kamarádům, a pokud vidí, že je třeba jim v něčem pomoci, sami od sebe tak učiní.


 

 

 

footer_logos