česky | english

1. třída - Veverky

Dobrý den,

Veverky zdraví všechny, kteří si budou číst náš poslední příspěvěk v tomto školním roce. Za celý školní rok jsme zvládli ujít pořádný kus cesty. Nejen, že jsme bez problému zvládli učivo předepsané osnovami a ještě kousek navíc,  ale zažili jsme společně skvělé věci. Sdíleli jsme společně naše zážitky, zkušenosti a dobrodružství, které jsme zažívali i mimo školu.  Rozvíjeli jsme se nejen ve vědomostech, ale i v sociální oblasti, takže jsme semknutá a přátelská parta, které je společně ve škole fajn. Tento poslední měsíc naší školní docházky,  jsme hodně cestovali. Naše cesta nás zavedla vlakem do Mirákula, MHD na školní pozemek do Satalic, dálkovým autobusem do IQ Parku v Liberci a poslední týden pěšky na Bohnickou farmu nakrmit koníky a opéct si špekáčky.

Jako paní učitelka této party musím říct, že děti byly skvělé nejen na výletech, ale celý školní rok. Ikdyž nás všechny dělí jeden krok od prazdnin, já se již těším na další školní rok a na společné dobrodružství, které společně s dětmi zažijeme.  Za sebe přeji nejen dětem, ale i Vám dospělím krásné letní  zážitky.

Tak na viděnou ve 2. třídě v září Veverky a paní učitelka Renata

 

Vážení rodiče,

je za námi další měsíc naší veverčí party z 1.B

V měsíci lednu musím opět děti moc pochválit. Po Vánocích jsme se sešli plní dojmů a krásných zážitků, které jsme ve škole sdíleli s ostatními. Vánoce na nás dýchaly ještě minimálně první lednový týden. Do učení jsme se pustili, ale i tak s nadšením. U některých dětí byl návrat do školního tempa náročný, ale během týdne se to srovnalo. První týden spolu s vánoční atmosférou byl celý veden v duchu velkého opakování. Praci jsme začali opravdu od začátku. Pracovali jsme s pohyblivou abecedou, abychom si oživili jak některé písmenka vypadají. V matice jsme opakovali počítání od 10-ti výš. Velice rychle se děti zahřály a mohlůi jsme začít probírat nové věci.

V českém jazyce jsme nenechali odpočinout slabikář. Všechny děti krásně čtou a poznávají krásně všechna písmena abecedy. I přesto upevňujeme používání znamenék a intonaci ve větě s otazníkem nebo vykřičníkem. Mimo základní hlásky procvičujeme bez větších problémů dvojhlásky OU a AU ve slovech. Děti také začiná zajímat Ě, tvrdé a měkké souhlásky. Začínájí samy na hodně věcí přicházet zcela spontálně a vlastními zkušenostmi. A já jsem opravdu pouze průvodcem, který potvrzuje, že mají pravdu. S dětmi stále cvičíme psací písmo v různých obnovách, tak aby to pro děti bylo stále zábavné. Přepisují přeházané písmenka a skládají z něj správné slova, doplňují vynechaná písmena ve slově, rozeznávají vlastní jmená s velkými písmeny.

Matematika byla tento měsíc velmi pestrá. To naše opakování od piky mělo totiž velký význam. S dětmi jsme v druhé půlce měsíce začali s poznáváním čísel do 100. Začalo to velmi jednoduše, kdy měli děti třídít různé skupiny po 10-ti a zapisovat pouze počet desítek. K tomu jsme také začali přidávat zlatý perlový materiál montessori. Tady si děti samy začaly zkoušet skládat různé čísla podle rozdělení počtu desítek a počtu jednotek. Nebylo to pro ně nic složitého, protože se s tím letmo setkaly již při přechodu přes desítku do 20-ti. Pracujeme a hrajemi si se stovkovou tabulkou, kde se děti orientují podle různých zadání. Někdy pracují ve dvojicích, ale už jim to dělím i na samostatné práce. A mají opravdu vysokou úspěšnost. Nyní jsme ve fázy sčítaní a odečítání bez přechodu mezi desítkami. Některé děti s tím nemají problém jiné si to ještě ujasňují. Průběžně nás také matematikou provází orientace v čase. Tady je to ještě delší práce, ale máme na ní pořád dost času.

V prvovědě jsme si vyprávěli o zimní přírodě. Vrátili jsme se k některým zvířatům, které si děti měli vypracované. Pracovali jsme s encyklopedií a hledali jsme zajímavosti jak o zvířatech, tak zimním počasí. K zimně patří také zimní sporty a jiné aktivity, o kterých jsme si povídali a opět si hledali další informace. Je moc hezké nechat dětem v tomto volnost. Díky tomu, že už toho hodně přečtou, a každého zaujme něco jiného, dokáží mezi sebou informace moc hezky sdílet. Ke konci měsíce jsme začali řešit téma: Já a moje tělo. Do třídy jsme si vypůjčili umělou kostru, která se všem moc líbila a pojmenovávali jsme si různé části těla. Toto téma nás bude ještě chvíly provázet, protože chci dětem nechat opět možnost najít si pro ně zajímavé informace.

Nerada bych zapoměla na skvělou kulturní akci, a to muzikál Robin Hood v divadle Minor, kterého se zůčastnila celá naše škola. Dětem se představení moc líbilo a věřím, že i Vám doma o něm ještě hodně vyprávěly.

Tento měsíc Vás také čeká velká událost a tou je vysvědčení. Věřím, že se na něj všichni těšíte stejně, jako já na to velké předávání. Naštěstí nás čekají hned v návaznosti i jarní prázdniny, takže budete mít dost času na všechny babičky a dědečky a děti si to první vysvědčení moc užijí. Spolu s tímto posledním odstavcem bych Vám všem ráda popřála hezké jarní prázdniny.

Hlavně se mi všichni ve zdraví z hor a dalších akcí vraťte! J

Zdraví paní učitelka Renata

 

Milí rodiče,

zdravím ze třídy veverek. Máme poslední a podle mě nejkrásnější měsíc v roce, který je pro děti plný těšení, radosti a velkého očekávání. Společně jsme zažili moc hezkých chvil a společných zážitků.

V učení byl prosinec spíše opakovacím měsícem.  V češtině, jsme psali a napojovali známé písmena upevňovali jsme jejich umístění v řádku . Zaměřili jsme se i na psaní velkých písmen na začátku věty nebo ve vlastních jménech. Děti to moc dobře pochopily a začalo je to bavit, takže jsme s tím pracovali jako s hrou, která teď bude opravdu dlouhá, protože stále se učíme další a další nové velké psací písmena. Celý prosinec jsme také poctivě četli. Dětem to šlo opravdu moc dobře a hrdě se hlásí i k domácímu tréninku. Velice mile mě děti překvapily, když k nám do třídy přišel Mikuláš se svými pomocníky, kteří nám přinesli nejen dobroty, ale i obrázkové čtení , které mi děti hravě přečetli,  ikdyž je čekali písmena, které jsme ještě neprobrali.

Matematika je hra v každém měsíci. Celý prosinec jsme opakovali již zvládnuté početní operace od sčítání  přes slovní úlohy a začali jsme se orientovat v čase na hodinách. Hodiny jsou zatím ještě trošku oříšek , ale čekají nás v dalších měsících ve vyučování a vlastně i celý život, takže nemám strach, že by to děti nezvládly na výbornou.

V prvouce si povídáme o živočišné říši, teď to byla zvířata Evropy a jak přežívájí zimu e nejen ji. Do třídy jsme přikoupili několik encyklopedii, které si děti rády o přestávkách půjčují a dokonce si některé informace přepisují.

Další skvělá věc, kterou jsme v prosinci prožili byli fantastické výlety a akce.  První akcí v prosinci byla akce Bezpečná prevence dětem, kdy k nám do školi přijel záchranář a s dětmi mluvil o bezpečném chování a jednání v různém prostředí. Dětem velkou radost udělali i dárečky, které dostaly. Pěkný výlet, který byl velkým zážitkem byla návštěva svíčkarny RODOS v Šestajovicích, kde děti zdobily svíčky a vyráběly. Na výlet bylo krásné počasí a cesta vlakem byla pro mnohé nevšední událostí. Jelikož se blížili tolik očekávané Vánoce nemohli jsme vynechat divadelní příběh: Cesta do Betléma. V celém tomto shonu jsme se připravovali na Vánoční celoškolní besídku, kterou si děti také užily. Poslední týden už byl opravdu odpočinkový s dětmi jsme si četli vánoční příběhy, mluvili o tradicích, hodně vyráběli a zpívali koledy. Vyrábění bylo opravdu hodně i kvůli jedné z akcí, která byla na řadě poslední týden. Byla to akce pořádaná MČ Prahy 1 s názvem Zdobit můžer každý, kde jsme si nazdobili v Loretánské zahradě vlastní stromeček s vyrobenými ozdobami. Malovali jsme v dílničce a děti si mohli koupit trdelník, horkou čokoládu a další dobrůtky. Poslední den tohoto předvánočního týdne jsme měli ještě i třídní besídku, kdy se děti vzájemně obdarovaly, přinesly cukroví a společně jsme hráli různé hry.

S končícím rokem bych Vám i dětem ráda popřála radostné Vánoce a dobré vykročení do roku 2017 a budu se těšit na setkání v lednu.

Srdečně zdraví paní učitelka Renata

 

Milí rodiče,

máme za sebou první čtvrtletí a já mám z naší třídy obrovskou radost.  Děti jsou opravdu skvělé, takže už na začátku listopadu jsme zvládli dokončit růžovou písanku č. II. A celý listopad jsme si nechali na upevnění psacích písmen, které jsme se naučili, protože někdy P a J je těžké správně umístit do řádku. Celý měsíc jsme pracovali s pohyblivou abecedou, tato práce děti moc bavila. I přesto, že byl listopad takový opakovací, zkusili jsme si i nějaké nové písmenka. Myslím, že touto prací děti nasbíraly opravdu mnoho zkušeností, které se nám budou další měsíce hodit. Ke konci měsíce si děti už samy vymýšlely slova a neznámých písmen se vůbec nezalekly a dobře se nad nimi pobavily.  I přesto, že si myslím, že skládání a přepisování pro ně bylo zábavně, vetší zábava byla hraní slovního fotbalu, hry: šla babička do městečka, nebo jazykolamy. To jsme se společně hodně nasmáli. V matematice se děti dostaly bez problémů přes desítku, takže jsme začali sčítat a odčítat do 20-ti. Sčítání nám jde o něco málo lépe, ale trénujeme a nebojíme se toho. Pro začátek i teď  používáme montessori perlový materiál, který jste všichni viděli na třídní schůzce.  Práce s ním se dětem moc líbila a baví . V matice jsem dětem představila i slovní úlohy, které děti moc baví. Začali jsme hrát početního krále,  hru myslím si číslo nebo vymysli příklad pro číslo(?), kde se vyřádí děti, které zvládají i vyšší počty. V listopadu, jsme navštívili výstavu Archa Noemova, která se nám všem moc líbila. Děti si samy přepisovaly zvířata, která se jim líbila a pak do prvouky zpracovaly spolu s Vámi zajímavosti o zvířeti, které dostaly. Tímto se nám i prvouka přesunula na jiné téma, ale o tom jsem Vám už také říkala. Chtěla by jsem Vám moc poděkovat za tripartitní třídní schůzky, které pro mě byli krásným zážitkem. Měla jsem radost z toho, co všechno jsme si stihli ukázat i říct. Z mého pohledu jste všichni včetně dětí vypadli moc spokojeně a jsem za to moc ráda. Sešla se nám skvělá parta dětí, je s nimi krásná práce a už se společně těšíme na další měsíc.

Na znamení začínajícího adventu a blížících se Vánoc bych Vás všechny ráda pozvala na vánoční besídku naší školy, která se uskuteční 19.12.2016 od 17hod. v kostele u Jákobova žebříku, v Praze 8 – Kobylisích. Již nyní pilně nacvičujeme a těšíme se na Vaši účast.

Vaše paní učitelka Renata a její veverky

 

 

Dobrý den,

zdravíme Vás ze třídy plné šikovných veverek. Píšu Vám, abych Vám sdělila všechny naše pokroky za měsíc říjen. V českém jazyce jsme zvládli dokončit písanku č. 1 uvolňovací cviky a začali další písanku, kde se nám to hezky sladilo s živou abecedou, protože jsme s dětmi průběžně poznávali i psací písmena stihli jsme dokončit i písanku č. 2. Děti pečlivě pracovali a psali, trénovali do písanky i na tabulku. Ke konci měsíce vznikla směrem k vám žádost  o sešit s linkami. Protože už známe hodně písmenek trénujeme i psaní do sešitu, děti to opravdu moc baví a i já mám radost, že je pro ně psaní hra. Při čtení čteme jednoduché dvouslabičné slova, které známe z živé abecedy , také jsme přidali čtení psacích písmenek pro lepší upevnění  a poznání.  V hodinách češtiny, jsme začali pracovat s pohyblivou abecedou, což jsou ty písmenka, na které si děti přinesly krabičky.  Jelikož jsme si písmenka roztřídili a popsali i tiskacím i psacím podle druhu písmenek, tak někteří zvládli individuálně poznat i více písmenek.  Písmenka se hezky přidávají k sobě, takže děti hezky vidí jak se písmenko správně píše i napojuje na další. Musíme ovšem přiznat, že někdy nás zlobí E a L. Protože jsme všechny písmenka zvládli rychleji, než je obvyklé budeme si je procvičovat a upevňovat v různých cvičeních celý listopad. V matematice jsme ze začátku října začali sčítat do 10-ti a postupně jsme přidali i odčítání. Děti se velice rychle zorientovali v rozdílech, protože jsme ke všemu názorně používali montessori pomůcky od vřetének až po perlový materiál. Děti si samy vybíraly pomůcky, s kterými chtějí pracovat a moc jím to pomohlo k uchopení matematických operací. Na konci října už samy začali vymýšlet příklady přes 10. Začalo to tak hezky přirozeně, že kamarádi v lavicích při zadání volné práce začali spojovat společně materiály a dostaly se k vyšším číslům. Od listopadu tedy sčítáme do 20-ti s perlovým materiálem. V prvouce jsme koncem října zakončili velké téma podzimu, kde jsme poznávali stromy , druhy zeleniny i ovoce a stěhovavé ptáky.

Chtěla by jsem všechny děti moc pochválit, protože je to skvělá parta, která drží pohromadě. Vzájemně si dokážou pomoct, jak ve vyučování tak o přestávkách. Ve vyučování, když je to v zadání se ve skupině výborně doplňují a nehádají se, umějí spolupracovat. Při obědě, si každý nachystá ke stolu a správně si založí příbor. Každý z nich si nalévá sám polévku dle vlastní chuti a hladu a umí po sobě uklidit i místo u stolu.  Dokonce a to Vás jistě mnohé překvapí, většinu přestávek, tráví nad pomůckami s kterými  jsme pracovali v hodině a vzájemně si je prezentují.

V listopadu by jsme chtěli stihnout návštěvu muzea a výstavy: Archa Noemova. O termínu vás budu informovat mailem.

Zdraví paní učitelka Renata

 

Dobrý den,

ráda by jsem Vás informovala o tom, jak se nám ve škole dařilo první týden.
S dětmi jsme společně vytvořily pravidla naší třídy, které se nám daří dobře dodržovat. Mezi jedno pravidlo patří, že spolu ve dvojici můžou sedět kamarádi, ale nesmí rušit souseda ani ostatní při vyučování. Pokud by se to nedařilo dodržovat, budu děti přesazovat. Samy s tím souhlasily a jsou teď opravdu vzorní.

Co probíráme v jednotlivých hodinách najdete ve škole online, kde můžete nahlédnout do třídní knihy. Hodinu dětem většinou rozděluji do dvou částí. V jedné pracují samostatně a v druhé pracují v různě velkých skupinách. Tady musím opět děti pochválit, že spolu umí spolupracovat a nevznikají zatím žádné dohady z čehož mám velkou radost.

Určitě jste si všimli, že děti nenosí domů učebnice ani domácí úkoly, ve škole to máme tak nastaveno a budu to plnit i já. Jediná výjimka bude pokud nestihnou děti udělat práci v hodině. Zatím to vedeme tak, že dobu, kdy mají čas na práci označuji na plastových hodinách u sebe na stole. Dobře nám to funguje a děti se tak učí rozložit si práci. 
Tento dopis příště najdete na www.prorodinu.cz také se 4 - 5 fotografiemi, zbytek fotografií budu uveřejňovat v Google komunitě Heřmánek.

Organizační drobnosti:

Připomínám prosím krabici na písmenka. Nejvhodnější je menší krabice od bot nebo kufřík, tam se písmenka hezky vejdou.

Chápu, že už je to úplné šanonové šílenství, ale připomínám, že je potřeba, aby každý měl 2šanony (prvouka, čeština) a teď navíc prosím 1 do angličtiny. Celkem tedy prosím o 3 šanony.

Následující  týden platí, že máme vyučování ještě zkrácené, to znamená, že budeme končit po 5vyučovací hodině.

V pondělí ráno začínáme s dětmi povídáním o víkendu. Dala jsem jim nabídku, že kdo bude na nějakém hezkém výletu může do školy přinést pohled nebo jiný předmět, aby si ostatní mohli udělat lepší představu o jejich zážitku. Prosím zkuste je podpořit, aby si na to vzpomněli :)

Přeji hezký víkend plný pěkných zážitků. Zdraví p. uč. Renata Sychrová

 


Milí rodiče,

Máme za sebou další týden školy, můžu z mého pohledu říct, že se nám vydařil. Děti si zvykají na režim ve škole a je dobře, že i tento týden jsme měli kratší vyučování. Po každé hodině děti přepadá hlad a určitě i vy doma jste si všimli, že krabičky od svačiny jsou většinou prázdné. Není se čemu divit, protože všichni v hodině soustředěně pracují. Na obědě si každý zvládne správně založit příbor pred jídlem i po něm až se někdy cítím jako v restauraci.
V češtině jsme zvládli všechny samohlásky A, E, I, O, U a dokonce i písmenko M, díky kterému jsme zvládli z pohyblivé abecedy skládat jednoduché slova. Děti tato práce moc bavila a dobře jim šla. Protože se řady písmenek začínají rozšiřovat přišlo na řadu i třídění písmenek. Tady musím všechny děti moc pochválit, protože to byla hodně těžká práce udělat si systém pro efektivní třídění. Někomu to šlo rychleji, takže si děti mezi sebou hodně pomáhaly. Jejich vzájemná empatie a výpomoc mi udělala velkou radost myslím, že začínáme budovat skvělý kolektiv. V písance pokračujeme, také dost rychle a děti mi tvrdí, že už se moc těší na písmena. Doufám, že jim to vydrží :). V matematice jsme se zvládli naučit zapsat čísla 0-9, ale některé čísla nás trochu zlobí tím, jak mají být otočené, takže je každý den pečlivě trénujeme. V prvouce si povídáme o podzimu jeho plodech a dalších změnách v přírodě. Máme za sebou kus práce a společně se těšíme na další nové věci.
Chtěla by jsem se s Vámi domluvit, zda souhlasíte, aby jsme děti podpořily v samostatnosti a od konce září je už nedoprovázeli až do šatny. Všichni už se ve škole dobře orientují, vědí kde mají svou skříňku i třídu a při převlékání jsou samozřejmě úplně samostatní.  V šatně má vždy dozor jedna paní učitelka a od 8.50 jsme tam často již obě. Myslím, že by jsme tím mohli budovat jejich sebedůvěru a zároveň předejít některým těžkým loučením, které ráno můžou přicházet.
Dál by jsem Vám chtěla nabídnout a připomenout možnost konzultačních hodin. Podle nového a platného rozvrhu by šlo o středy 14.15-15h. Chápu, že většina rodičů chodí do práce ráda se pokusím přizpůsobit, ale mimo naši třídu 1.B učím i v dalších třídách a nemám tedy totožný rozvrh jako děti.

POZOR !!

Pokud neprší děti chodí celé září v době odpolední družiny na zahradu tj. do 16h. Přibalte dětem oblečení vhodné na delší pobyt venku

Děkuji a ziítra na viděnou p.uč. Renata

 

 

footer_logos