česky | english

1. třída - Zajíčci

ČERVEN

 

Vážení rodiče,

nastává velký důvod k oslavě za úspěšné zvládnutí prvního školního roku Vašich dětí.

Tento měsíc jsme s dětmi převážně opakovali to, co se za celý rok naučily. Bylo toho opravdu hodně, co se jim podařilo.  Zvládly poznat všechna písmenka, naučily se číst, umí již čitelně psát a tomu co píší a čtou i rozumí. Dokáží se pěkně vyjadřovat, vymýšlet příběhy. Získaly základy rozvíjet dále to, co se naučily.  Učení je pro děti i zábavou a tak to má být.

Naše procvičování probíhalo zábavnou formou. Hodně jsme hráli didaktické hry, často hrajeme pohádky, které si nejdřív čteme. Děti baví i Dílna čtení, kdy se každý vystřídá ve sdílení zážitků z knížky, co každý čte, a také je zde hodně baví, že mohou u čtení ve třídě ležet na polštáři nebo sedět tam, kde jim je dobře. V matematice se děti v rámci zábavných her na konci učebnice seznámily s Morseovkou a každý napsal zprávu pro druhé, kterou jsme pak luštili v Morseově abecedě.

Máme za sebou tento pěkné akce, které ke konci školního roku patří. Velmi krásná akce byla interaktivní výstava Brick Republic, která nebyla pouhou výstavou ale i poznáváním s otázkami o našich národních památkách, hradech a zámcích vše sestavené z lega a přizpůsobené dětem. Krásný výlet byl i Mirakulum Milovice, kde se děti ,,vyřádily“ na různých prolézačkách, lanových mostech, skluzavkách a lanovkách.

Při pracovním vyučování na pozemku, kam jsme jezdili, děti ukázaly, že se práce nebojí a jejich odhodlanost dokončit úkol, který měly, byla příkladná. Byli pracovití jako mravenečci.

Naší další akcí byl výlet do Divoké Šárky, kde jsme se nabažili krásnou přírodou. Děti se seznámily s pověstí o Ctiradovi a Šárce a viděli pověstnou skálu. Naše cesta údolím v horkém dni byla příjemná, protože jsme byli obklopeni převážně stromy a ve stínu. Děti se také prošly kousek potůčkem po kamenech a osvěžily se.

Konec školního roku jsme ukončili koncertem 1. – 3. tříd a ve stejném týdnu jsme ještě stihli výlet na farmu se zvířátky, kde si děti mohly nakrmit lamy a koně.

Poslední den školy si děti odnesly svá vysvědčení.

Přeji Vám všem krásnou dovolenou a dětem pohodové prázdniny a budu se těšit na viděnou v září.

JV.

 

 

 

Vážení rodiče,

v měsíci březnu jsme toho opravdu hodně stihli.

První den jsme naši práci zhodnotili na tripartitních třídních schůzkách a děti ukázaly své znalosti za uplynulý půlrok, co vše již umí a jak se naučily pracovat s pomůckami. Věřím, že to byla příjemná a užitečná chvíle i pro Vás.

V matematice jsme již hodně pokročili, musím děti moc pochválit. Umí již sčítat a odčítat zpaměti do 20, orientují se v desítkové soustavě, stále procvičujeme zápis desítek a jednotek v desítkové soustavě.  Hrajeme hry na sčítání a odčítání víceciferných čísel s pomocí plyšových číslic, kdy se děti i čísla průběžně vyměňují a mají tak názornou představu a musí i rychle reagovat. Na narozeninových dortech dětí co měly narozeniny v tomto měsíci jsme se učili rozdělit dort na polovinu, třetiny, čtvrtiny, pětiny, šestiny. Děti se tak postupně seznamují se zlomky. V geometrii jsme se učily rozpoznat tělesa jako je krychle, kvádr, jehlan, kužel, koule a zkoušeli je najít v předmětech, které nás obklopují.

V naší třídě máme již několik dobrých čtenářů. Již se blížíme ke konci našeho slabikáře, s dětmi jsme procvičovali spojení BĚ-PĚ-VĚ-MĚ a Ď,Ť,Ň – děti hledaly slova v psaném textu, která tato spojení obsahují. Provázeli nás jarní básničky, které si děti přepisovaly do psacího písma. Tento měsíc jsme psali také diktát, který jsme si předem přečetli a děti byly upozorněny na znaménka, která se ve slovech vyskytují. Společně jsme si pak diktát zkontrolovali. Tento měsíc jsme stihli natrénovat tato písmenka: R –Z-z-H-h-C-c-G-g-f. Čeká nás již jen pár písmenek k dokončení kompletní abecedy.

V prvovědě bylo naším tématem jaro a jeho znaky. Vyprávěli jsme si o zvířátkách a mláďátkách, děti se naučily poznat rozdíl mezi stromem a keřem, fáze růstu stromu a její znaky, rozdíl mezi setím a sázením, poznávali domácí zvířatka podle hlasu na zvukovém záznamu a děti hledali informace o zvířátkách v encyklopediích.

V rámci tělesné výchovy jsme začali chodit plavat a děti plavání baví.

Ve výtvarné výchově jsme znázorňovali živly – oheň - voda - vzduch - země a vyprávěli si s dětmi, co dobrého nám tyto živly přináší a kdy mohou být nebezpečné.  Moc se těšíme na Velikonoce a výzdoba naší třída o tom vypovídá. Naše okna a dveře zdobí velikonoční zajíčci, papíroví ptáčci a veverky z oken na zahradu stále děti baví svým lezením po stromech.

V tomto měsíci jsme oslavili s Tomáškem a Martinem jejich sedmé narozeniny.

Děti moc chválím, mají zájem o učení, naučily se v hodinách soustředit a některým to tedy opravdu hodně pálí.

Těším se na další měsíc s Vašimi dětmi a přeji hezké jarní dny. JV.

 

 

ÚNOR

Vážení rodiče,

je za námi nejkratší měsíc v roce a těšíme se na jaro. Hned jak děti dostaly svá první vysvědčení, začaly jim jarní prázdniny. Děti měly po návratu do školy co vyprávět a mohly opět začít získávat další vědomosti.

V českém jazyce přidáváme další písmenka, tentokrát to bylo D - d, Š, E, r. Procvičujeme přepis do psacího z tiskacího, hrajeme různé slovní hry na paměť, rozvoj slovní zásoby, učili jsme se dny v týdnu – jaké dny máme pracovní a jaké dny volna. Také jsme doplňovali chybějící písmenka na počítači v programu na procvičování. Sledovali jsme vzdělávací písmenkové DVD ,,Od Andulky po žížalu“, které si děti velmi oblíbily. Ve čtení jsme přidali slova se dvěma souhláskami na začátku (např. škola, skála). Děti se ve čtení moc zlepšily, někteří čtou již pěkně plynule. Tvoříme také svoje příběhy na základě kartiček s obrázky a děti jsou při jejich vyprávění velmi šikovné a vtipné.

V matematice stále procvičujeme sčítání a odčítání v oboru do 20 a to již zpaměti s ukazováním kartiček s číslem výsledku.  Děti se naučily používat číselné pyramidy, k procvičování.  Přidaly jsme i víceciferné sčítání a odčítání zábavnou formou s pracovními listy. Některým dětem již nedělá problém počítat i vysoká čísla zpaměti. Učili jsme se také odhadovat množství, určovat a převádět na jednotky (litr, půllitr, čtvrtlitr), např. litr za dva půllitry, půl litru za dva čtvrtlitry;, odhadovat výšku a váhu předmětů. Děti si opět připomněly veličiny, se kterými se seznámily v hodinách vědy.

V prvovědě probíráme téma: Lidské tělo. Měli jsme ve třídě kostru, na které si děti prohlédly jednotlivé části těla. Domácím úkolem bylo přinést do hodiny věci, které jim pomáhají se o tělo starat. Nejvíce dětí si přineslo zubní kartáček, nechyběly také balzámy na rty, hřebeny, kapky do nosu, proti kašli, vitamíny. Také překvapily,,mluvící encyklopedie“ o lidském těle, které byly nejen naučné, ale i zábavné.  Děti se naučily najít rozdíl mezi úrazem a nemocí a co je ošetření potřeba vybíraly z pracovních listů. Co se týká péče o tělo z pohledu výživy, vyhledávali jsme z letáků potraviny, které jsou zdravé a nezdravé a třídili je do pracovních listů. Také jsme si v rámci zdravé výživy naklíčili fazolky mungo a děti si je o svačině ochutnaly.

Ve výtvarné výchově jsme navrhovali tapety (chlapci) a šátky (dívky). V pracovním vyučování jsme zkusili vyšívat křížkovým stehem, některé děti opravdu překvapily svou trpělivostí a dokončením práce při vyučování.

Po jarních prázdninách u nás ve třídě proběhla oslava narozenin Terezky a společně jsme se u stolu s Terezkou a dortem vyfotili. Přibyl nám také do třídy další žák Hubert, tak máme radost.

V tělocviku jsme se učili držet rovnováhu chůzí po lavičce, různými obraty, otočkami. Děti se také naučily tancovat Mazurku na písničku ,,Měla babka“.

Měla jsem také možnost zastoupit pana učitele při hudební výchově a děti vidět při improvizaci na hudební nástroje a bylo to moc zajímavé.

Měsíc únor jsme si moc užili. Chválím děti za to, že jsou moc šikovné i za jejich nadšení a iniciativu.

JV.

 

 

Vážení rodiče,

je za námi další měsíc třídy 1.A

Tento měsíc byly děti opravdu moc pilné. V českém jazyce jsme si vysvětlili, co znamená vykřičník a otazník. Děti vědí, kdy se tato znaménka používají a umí již na konci věty správně intonovat. Také jsme skládali slova z přeházených písmenek, pak je děti řadily do určitých kategorií a skupin a podskupin, kam co patří. Dále jsme hráli hry na procvičování paměti a udržení sluchové pozornosti s pomocí bzučáků, což děti moc bavilo. Ve čtení stále pokračujeme se slabikářem a již se dokážeme orientovat na stránce rychleji, díky tomu, že umíme rychleji číst. Učili jsme se číst dvojslabičná slova s uzavřenou slabikou (např. motýl) a trojslabičná slova s otevřenou slabikou (např. čepice). Mimo základní hlásky více procvičujeme dvojhlásky OU, AU ve slovech, k tomu nám pomáhají říkanky a písničky, kde jsou dvojhlásky zastoupeny. Děti se tento měsíc naučily psát nová písmena a to: velké psací T,L,S,P,I,J,N,U a tak máme dvojice malých i velkých písmen. Zkusili jsme si napsat i diktát na tato písmena a jejich dvojice a k tomu přidali i krátká slova.

V matematice jsme hodně času věnovali tématu Hodiny. Děti se naučily rozpoznat, co je digitální čas a analogový a určit, co znamená velká a malá ručička, kdy je celá hodina, půlhodina, čtvrt a tři čtvrtě. K úplnému poznání a naučení hodin děti musí ještě dozrát, toto téma budeme stále trénovat. V počítání stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20 s pomocí desítkové mřížky i s rozkladem čísel. Dále jsme rozlišovali desítky a jednotky v oboru do 100 pomocí obrázků v učebnici, a naučili se pojmenovat a zapisovat čísla do 100 po desítkách. K lednu jako prvnímu měsíci v roce jsme přidali i všechny další měsíce a naučili se je řadit, který je první, druhý až poslední dvanáctý a určovali pořadí, kdy každé z dětí představovalo jeden měsíc. Také jsme rýsovali geometrické tvary s pomocí pravítka a skládali tvary z plastových pomůcek trojúhelníků. Děti pak tvořily svůj vlastní obrazec a určovaly počet stran.

V prvovědě jsme si vyprávěli o zimních sportech a zimní přírodě se zvířátky. Děti se naučily a nakreslily si, jak vypadá stopa psa, veverky, zajíce, kočky, medvěda, lišky, bažanta. Na procházce v lesoparku jsme pak hledali stopy a poznávali, kterému zvířátku patří.

Ve výtvarné výchově jsme zakončili Vánoce vytvořením Tří králů a připomněli si příběh. V období masopustu jsme tvořili karnevalové masky zvířat.

V tělocviku jsme využili sněhové nadílky a šli jsme bobovat nedaleko od školy, v tělocvičně děti trénovaly přeskoky přes švihadlo, lezení, plazení a nechyběla ani oblíbená opičí dráha.

Velkým kulturním zážitkem byl muzikál Robin Hood, kterého se zúčastnila celá naše škola v divadle Minor. Dětem se moc představení líbilo a ještě po divadle si o tom chtěly vyprávět.

Nyní čeká Vaše děti hodnocení uplynulého pololetí a s ním vysvědčení. Musím děti opravdu pochválit, že mají do učení chuť a mnoho toho dokázaly. A i Vám děkuji za to, že s dětmi doma procvičujete.

Přeji krásné jarní prázdniny a budu se těšit na další polovinu školního roku.

JV.

 

 

 

 

Milí rodiče,

hlásí se nám konec roku a s ním i prosinec v 1.A.

Tento měsíc proběhl spíše ve znamení opakování a předvánočních akcí.

V českém jazyce stále čteme, mnoho dětí opravdu překvapilo, jak se ve čtení zlepšilo. Zaměřili jsme se více na psaní a to stabilní jistotu linie, udržení na řádku a opakování naučených psacích písmen. Opět jsme spojovali a přidávali nová písmena do slov a hráli i různé didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, procvičování paměti. Ve spojení s nácvikem vánoční besídky se děti učily srozumitelnému přednesu s patřičnou intonací.

V matematice již umí většina dětí sčítat a odčítat zpaměti do 10 bez použití pomůcek, dokonce nedávno si některé děti hravě poradily i s vyššími čísly, když chtěly vyzkoušet těžší příklady. V rámci slovních úloh jsme nakupovali a prodávali a přemýšleli, kolik peněz na nákup potřebujeme a kolik nám má paní prodavačka vrátit. Také jsme se začali učit hodiny s plastovými hodinami jako pomůckou ke snadnějšímu pochopení.

V prvovědě jsme si vyprávěli o Vánocích a jak se na ně těšíme. Také jsme pověsili na strom krmítko a nasypali krmení ptáčkům, aby nehladověli. Přišel nás také do třídy navštívit Mikuláš s čertíky a anděly a děti se naučily novou mikulášskou písničku. K trpělivému čekání na Vánoce nám pomáhal adventní kalendář, kdy si každý den někdo z dětí vylosoval svůj adventní balíček + hádanku, kterou se pak celá třída snažila rozlousknout. K tomu jsme si každý den četli jednu část z 24-dílného adventního příběhu.

Při výtvarné výchově jsme hodně vyráběli vánoční dekorace, zdobili okna, dveře, co se dalo, pekli vánoční cukroví, které díky šikovným maminkám, které nám upekly perníčky, jsme si ve škole mohli nazdobit. Také jsme vykrajovali a pekli cukroví z lineckého těsta.

V hudební výchově děti pilně trénovaly vánoční pásmo a písničky a v naší škole celý prosinec stále zněly jejich hlasy prozpěvující si koledy a tradiční ,,Vánoce, Vánoce přicházejí“

Velmi významnou část měsíce tvořily předvánoční akce, kdy jsme navštívili svíčkárnu v Šestajovicích, což byl úžasný zážitek pro děti i pro nás učitelky. Děti si zde mohly vyrobit svíčky, nakoupit nějaké dárečky a vidět i minifarmu s hospodářskými zvířaty. Přálo nám i počasí, takže i cesta tam a zpět ve spojení vlakem a busem byla příjemná.

Další akcí bylo divadelní představení s názvem Cesta do Betléma a naše školní vánoční besídka, která se myslím hezky povedla. Také jsme si v Loretánské zahradě v rámci projektu MČ Prahy 1 ,,Zdobit může každý“ nazdobili náš vánoční strom, který je označen jeho tvůrčí skupinou a to 1.A a 1.B ZŠ Heřmánek. Zakončením školy před Vánoci byla společná třídní besídka, která proběhla moc hezky, děti se vzájemně obdarovaly a na nikoho se nezapomnělo.

S končícím rokem bych Vám i dětem ráda popřála radostné Vánoce a klidný rok 2017 a budu se těšit na setkání v lednu.

J.V.

 

 

Milí rodiče,

je za námi čtvrt roku a Vaši prvňáčci toho hodně dosáhli. V českém jazyce se děti naučily poznat již všechna tiskací písmena, malá psací písmena se stále učíme, ale již se blížíme ke konci růžové písanky. Již se učíme napojovat písmena do slabik a krátkých slov a přepisovat slova z tiskacího písma na psací. V souladu s naším psaním vytrvale čteme, mám velkou radost, že se dětem daří a některé již plně čtou s porozuměním. Je to i Vaší zásluhou, že děti vedete ke každodennímu procvičování. V matematice jsme se naučili zapisovat příklady pod sebe, na perlovém materiálu děti poznaly perličkové jednotky, desítky, stovky i tisícovku. Nyní pracujeme s jednotkami a desítkami a využíváme pestrou nabídku pomůcek k pochopení učiva. Také jsme začali počítat s přechodem přes desítku a učíme se rozkládat čísla. Přibyli nám také slovní úlohy, které děti učí přemýšlet v každodenních situacích a zjišťují tak, že matematika je potřebná a užitečná pro jejich život. V prvovědě jsme probírali téma ,,rodina“ – kdy i díky Vaší spolupráci s fotkami dětí, když byly miminka, vznikla moc hezká vyučovací hodina, kdy se děti poznávaly, kdo je kdo. V pracovně výtvarné výchově jsme se rozloučili s podzimem výrobou podzimních lucerniček a nakreslili si svého draka. V hudební výchově vyřizuji pochvalu od pana učitele, pan učitel se vyjádřil, že při práci s dětmi zde cítí závan umění. Naše čtvrtletní snažení jsme zakončili v českém jazyce čtvrtletním diktátem tiskacích a psacích písmen. V matematice následovala čtvrtletní matematická pětiminutovka na sčítání a odčítání do 10. Výsledky práce Vašich dětí jste viděli a dozvěděli se při tripartitních třídních schůzkách. Doufám, že to bylo stejně tak povzbuzující pro Vás, jako pro děti.  Naší plánovanou akcí byla také výstava Archa Noemova, kde se děti seznámily s příběhem o Noemovi a prohlédly si zvířata z jednotlivých částí planety. V rámci výstavy měly děti možnost vyzkoušet kormidlovat virtuální loď a zachraňovat zvířata z různých světadílů ve vymezeném odpočítávajícím čase, než přijde potopa. To byl pro děti velký zážitek.

Na znamení začínajícího adventu a blížících se Vánoc bych Vás všechny ráda pozvala na vánoční besídku naší školy, která se uskuteční 19.12.2016 od 17hod. v kostele u Jákobova žebříku, v Praze 8 – Kobylisích. Již nyní pilně nacvičujeme a těšíme se na Vaši účast.

Přeji krásný předvánoční čas.

J.V.

 

Milí rodiče,

zdravím Vás opět po dalším měsíci s Vašimi prvňáčky.

Co se týká sebeobsluhy ve školní jídelně, mají děti rozdělené služby, takže každý den se střídají v tom, kdo prostře pro ostatní příbory a misky na polévku. Každý si tedy bez problémů umí nalít sám polévku z polévkové mísy. Také jsme již zautomatizovali naše oblékání a přípravu na ven, děti již vědí, kde co najdou a co s sebou. Musím děti pochválit za přípravu na vyučování, kdy již vědí, že je třeba zůstat sedět v lavici, protože za pár minut začne hodina, k tomu nám pomáhá i naše školní zvonění. V českém jazyce jsme dokončili Živou abecedu, děti poznají daná tiskací písmena a dokáží je spojit se samohláskami, umí již číst slabiky a jednoslabičná a dvojslabičná slova. Také umí z těchto slov tvořit věty a jejich slovní zásoba se tak rozvíjí. V růžové písance jsme pokročili také a děti se naučily psát malé psací – e – i – u, a stejně tak tyto samohlásky s interpunkcí. Jejich linie jsou již plynulejší a jistější. Hrajeme při vyučování různé didaktické hry, které nám český jazyk dělají zábavnější a děti tak procvičují čtení a psaní hravou a tvořivou formou. V matematice se děti seznámily s číselnou osou a znázorňováním čísel, procvičujeme sčítání a odčítání do 10, zábavná učebnice matematiky děti učí logicky přemýšlet v jim blízkých situacích, děti již umí porovnávat čísla a dosadit znaménka větší, menší, rovná se. Jsem velmi ráda za to, že děti doma procvičují čtení, psaní a počítání, je hned pak poznat, kdo takto trénuje. Prvověda v měsíci říjnu probíhala na téma ,,podzim“, kdy jsme si ji užili v souladu s přírodou v okolí školy a zvířátky za oknem třídy. V rámci prvovědy jsme si také zahráli pohádku O veliké řepě - děti byly moc šikovné a dramatizace v jejich podání byla skvělá. V pracovně - výtvarné výchově si děti vyřezaly dýně, které jsme si pak společně rozsvítili. Poslední den před podzimními prázdninami jsme zakončili celoškolním výletem do ZOO, kde mohly děti zblízka vidět slony a jejich mláďata a společně je nakrmit. To byl pro děti opravdu velký zážitek a snad i pro ty slony.

Přeji pěkný měsíc listopad. J.V.

 

 

 

Milí rodiče,

první měsíc Vašich prvňáčků ve škole je za námi. Děti se naučily zvládat základní návyky, které se týkají přípravy do hodiny, ve školní jídelně se každý umí obsloužit a sám si nalít polévku a pití. Naše přesuny do Her centra jsou již téměř bez následků, co se týká zapomenutých bačkůrek nebo oblečení na tělocvik.  Děti se rychle učí zodpovědnosti a samostatnosti. Přesuny ve dvojicích již zvládají skvěle, znají pokyny učitelů a vědí, co znamená být připraven na začátek vyučování a jak to chodí o přestávkách. V hodinách je již zřejmé komu jde lépe matematika a komu lépe český jazyk. V pátek jsme na toto téma měli s dětmi společný kruh o tom, že jsou již školáky celý měsíc. Každý měl možnost povědět druhým, co se mu povedlo, co se naučil a dříve neuměl a v čem myslí, že se mu daří lépe, zda v českém jazyce nebo v matematice. Mohu říci, že po mém pozorování při výuce měly děti z velké části odpovědi shodné s mými. Děti tedy vědí, v jakém předmětu je třeba posílit a co více trénovat. Vzhledem k tomu, že máme velkou část školního roku před sebou, máme na vše dostatek času. V českém jazyce začínáme pomalu číst slabiky a uvědomovat si je ve slovech. Děti také již umí poznat, na kterou hlásku dané slovo začíná. V psaní dokončujeme modrou písanku a grafomotorické uvolňovací cviky se znaky písmenek, abychom mohli plynule přejít na písanku růžovou, kde budou již skutečná písmena a čísla. Matematika stále pokračuje upevňováním sčítání a odčítání do 10, zrakovým rozlišováním počtu ve skupině předmětů a tvořením jednoduchých příkladů.  K tomu nám pomáhají různé Montessori pomůcky, které se již děti naučily používat.

Co se týká tělocviku, děti si ho v září užily ještě v přírodě, kdy bylo krásně a dalo se běhat na louce, hrát pohybové hry, přeskakovat provaz mezi stromy a soutěžit ve družstvech.

Také jsme zužitkovali několik plodů šípkového keře, děti šípky začátkem září otrhaly, pak jsme si je usušili a poslední týden v září jsme si z nich uvařili šípkový čaj.

Náš třídní kolektiv se utužuje, i když je zde více chlapů než děvčat, není to na překážku a děti spolu vycházejí hezky a věřím, že to tak zůstane i nadále.

Na shledanou v říjnu se těší J.V.

 

3. týden 1. třídy
Milí rodiče,
třetí školní týden je za námi.
Tento týden jsme hodně procvičovali vše naučené z minula. V matematice stále tvoříme variace na sčítání a odčítání do 10.  Děti baví práce s kamínky, které k sobě přiřazujeme a tvoříme čísla. Tyto názorné metody jdou ruku v ruce s učebnicí, kde děti podobné příklady řeší psanou formou. Využíváme také velké plyšové kostky s čísly a znamínky, jimiž si házíme navzájem a tak se děti učí sčítat a odčítat.  Také již celkem obstojně umí psát číslice do 10. V českém jazyce jsme přidali písmeno M a již se tedy učíme číst slabiky s naučenými samohláskami A –E –I – O - U. Dokonce u nás proběhl první diktát na tyto samohlásky. Děti byly rozdělené do dvou skupin, tak, aby náhodou někdo nemusel opisovat.  Diktát dopadl výborně až na pár přeslechnutých písmenek. V prvovědě jsme na znamení podzimu navštívili okolí školy a přilehlý lesopark a poznávali listnaté stromy a jejich plody. V tělocviku si děti užily tělocvičnu, kde jsme si zahráli pohybové hry, děti trénovaly chůzi po lavičce a seskoky. Také prolézací látkový tunel jim udělal ohromnou radost.
Nově také proběhla výtvarná výchova, kde jsme si vytvořili narozeninovo - svátkový kalendář, kdy vzhledem k počtu dětí vyšel na každého jeden měsíc v roce. Pokud chcete výtvory vidět, visi v naší třídě, tak abychom na nikoho nezapomněli a měli kalendář stále na očích. První, kdo slavil u nás ve třídě svátek byl Kryštof.
Vše probíhá dobře, děti jsou snaživé, pilné a trpělivé, na to kolik informací musí vstřebat a pochopit.
Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec měsíce, bylo by dobré již děti vést tak, aby si v šatně při příchodu do školy dokázaly poradit bez asistence rodičů. Během přestávky před vyučováním probíhá dozor v šatně a třídách a není tedy problém dětem v případné nesnázi pomoci. Musím však řici, že při přesunech na obědy, nebo do her centra zvládají vše již samostatně a tak by to mělo být, když jsou již ti školáci.
Žádám Vás tedy, abyste toto nejpozději od 1. října akceptovali a děti na to připravili. Děti se budou cítit důležitě, když se budou samy starat o svou skříňku, své věci a Vy budete pyšní, že vše zvládnou bez Vaší pomoci.
Přeji hezký víkend Vám i dětem.
J.V.
2. týden 1. třídy
Milí rodiče,
máme za sebou druhý týden ve škole. Děti si v třídním kolektivu budují své pozice a začínají se projevovat tak, jak je pro ně přirozené. Někdo velmi výrazně, někdo opatrně. Každý z dětí tu má své místo. Pomalu začínáme pronikat do říše číslic a písmenek a to jak psaných tak čtených. Děti už pár věcí znají, nebo i znaly dříve, takže třeba v matematice není problém vysvětlit úlohu s počítáním předmětů do 10, kde jsou uvedeny číslovky anglicky. Při jedné úloze mě překvapily sborovým odříkáním číselné řady od 1 do 10 v angličtině. Také trénujeme psaní číslic, což je trochu běh na dlouhou trať, tak, aby číslo vypadalo tak jak má. Stejně tak je to s písmenky. Děti už umí poznat všechny samohlásky A,E,I,O,U dlouhé i krátké a vyslovovat je. K tomu nám pomáhá spousta učebních pomůcek, tak, aby bylo učení pro děti zábavné a motivující. Zkusili jsme poznávat a učit se rozlišit písmenka a čísla podle hmatu se zavřenýma očima, nebo projít si číslo krokem, nakreslené na zemi křídou, takže hodina matematiky probíhala i částečně venku. Pohádky a říkanky zvláště o zvířátkách především příběhy O pejskovi a kočičce děti milují a jsou zároveň dobrou předlohou pro grafomotorická cvičení a dále nácvik již úplných písmenek.
V hudební výchově s panem učitelem si s chutí zazpívaly za doprovodu kláves. Ve vědě se s paní učitelkou seznámily s fyzikálními veličinami, jako je výška, váha, objem. Při tělocviku jsme si zasoutěžili ve družstvech a trénovali přeskoky.
Co se týká příštího týdne, již bude probíhat dle rozvrhu. Žádám Vás tedy o kontrolu, zda mají děti potřebné vybavení především na VV (vodové barvy, triko) a TV – cvičební úbor.
Přeji krásný víkend a těším se na viděnou v příštím týdnu.
J. V.
1. týden 1. třídy
Milí rodiče,
dovolte, abych Vás informovala o tom, jak jsme strávili s dětmi náš první týden ve škole.
První dny proběhly poznáváním dětí mezi sebou. Děti se také seznámily se školními prostory, jídelnou, okolím školy - vytvořili jsme společná pravidla, děti byly poučeny o bezpečnosti ve třídě, v jídelně s pravidly stolování, s pravidly při vyučování i ve volném čase na zahradě. Následující dny již probíhala výuka. Děti jsou moc šikovné a je vidět, že mají do učení velkou chuť. Za první týden toho stihly opravdu hodně, dokumentaci každého předmětu a konkrétní vyučovací hodiny naleznete ve škole online - třídní knize. Poslední páteční hodinu v rámci českého jazyka jsem se rozhodla věnovat čtení a komunikaci. Děti se učí vyjadřovat svoje zážitky, co se nám spolu povedlo, vlastní názory a třeba i obavy. Mohu říci, že si děti velmi rychle osvojují pravidla naprosto jiného a nového režimu v jejich životě a je radost je sledovat jak se jim to daří. Za sebe mohu slíbit, že se budu děti snažit podporovat, aby měly mezi sebou hezké vztahy a zároveň dokázaly respektovat odlišnost toho druhého a uměly se vzájemně povzbuzovat. Budu se těšit na další školní dny s Vašimi dětmi.
Níže zasílám seznam učebnic, se kterými nyní pracujeme:
ČJ: Živá abeceda – nakladatelství Alter
Písanka – nakladatelství Alter – nyní č. I. – uvolňovací cviky (následuje II,III)
Matematika: Mathematics – Life in the Sea – č. 1 – učebnice kreativně podporuje logické myšlení a děti velmi baví. Jedná se o učebnici v angličtině (dětem je vše vysvětleno)
Dále výuku doplňujeme pracovními listy, Montessori pomůckami a dalšími inovativními metodami. Děti si své práce zakládají do svého portfolia, šanonu.
J.V. třídní učitelka
3. týden 1. třídy
Milí rodiče,
třetí školní týden je za námi.
Tento týden jsme hodně procvičovali vše naučené z minula. V matematice stále tvoříme variace na sčítání a odčítání do 10.  Děti baví práce s kamínky, které k sobě přiřazujeme a tvoříme čísla. Tyto názorné metody jdou ruku v ruce s učebnicí, kde děti podobné příklady řeší psanou formou. Využíváme také velké plyšové kostky s čísly a znamínky, jimiž si házíme navzájem a tak se děti učí sčítat a odčítat.  Také již celkem obstojně umí psát číslice do 10. V českém jazyce jsme přidali písmeno M a již se tedy učíme číst slabiky s naučenými samohláskami A –E –I – O - U. Dokonce u nás proběhl první diktát na tyto samohlásky. Děti byly rozdělené do dvou skupin, tak, aby náhodou někdo nemusel opisovat.  Diktát dopadl výborně až na pár přeslechnutých písmenek. V prvovědě jsme na znamení podzimu navštívili okolí školy a přilehlý lesopark a poznávali listnaté stromy a jejich plody. V tělocviku si děti užily tělocvičnu, kde jsme si zahráli pohybové hry, děti trénovaly chůzi po lavičce a seskoky. Také prolézací látkový tunel jim udělal ohromnou radost.
Nově také proběhla výtvarná výchova, kde jsme si vytvořili narozeninovo - svátkový kalendář, kdy vzhledem k počtu dětí vyšel na každého jeden měsíc v roce. Pokud chcete výtvory vidět, visi v naší třídě, tak abychom na nikoho nezapomněli a měli kalendář stále na očích. První, kdo slavil u nás ve třídě svátek byl Kryštof.
Vše probíhá dobře, děti jsou snaživé, pilné a trpělivé, na to kolik informací musí vstřebat a pochopit.
Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec měsíce, bylo by dobré již děti vést tak, aby si v šatně při příchodu do školy dokázaly poradit bez asistence rodičů. Během přestávky před vyučováním probíhá dozor v šatně a třídách a není tedy problém dětem v případné nesnázi pomoci. Musím však řici, že při přesunech na obědy, nebo do her centra zvládají vše již samostatně a tak by to mělo být, když jsou již ti školáci.
Žádám Vás tedy, abyste toto nejpozději od 1. října akceptovali a děti na to připravili. Děti se budou cítit důležitě, když se budou samy starat o svou skříňku, své věci a Vy budete pyšní, že vše zvládnou bez Vaší pomoci.
Přeji hezký víkend Vám i dětem.
J.V.
2. týden 1. třídy
Milí rodiče,
máme za sebou druhý týden ve škole. Děti si v třídním kolektivu budují své pozice a začínají se projevovat tak, jak je pro ně přirozené. Někdo velmi výrazně, někdo opatrně. Každý z dětí tu má své místo. Pomalu začínáme pronikat do říše číslic a písmenek a to jak psaných tak čtených. Děti už pár věcí znají, nebo i znaly dříve, takže třeba v matematice není problém vysvětlit úlohu s počítáním předmětů do 10, kde jsou uvedeny číslovky anglicky. Při jedné úloze mě překvapily sborovým odříkáním číselné řady od 1 do 10 v angličtině. Také trénujeme psaní číslic, což je trochu běh na dlouhou trať, tak, aby číslo vypadalo tak jak má. Stejně tak je to s písmenky. Děti už umí poznat všechny samohlásky A,E,I,O,U dlouhé i krátké a vyslovovat je. K tomu nám pomáhá spousta učebních pomůcek, tak, aby bylo učení pro děti zábavné a motivující. Zkusili jsme poznávat a učit se rozlišit písmenka a čísla podle hmatu se zavřenýma očima, nebo projít si číslo krokem, nakreslené na zemi křídou, takže hodina matematiky probíhala i částečně venku. Pohádky a říkanky zvláště o zvířátkách především příběhy O pejskovi a kočičce děti milují a jsou zároveň dobrou předlohou pro grafomotorická cvičení a dále nácvik již úplných písmenek.
V hudební výchově s panem učitelem si s chutí zazpívaly za doprovodu kláves. Ve vědě se s paní učitelkou seznámily s fyzikálními veličinami, jako je výška, váha, objem. Při tělocviku jsme si zasoutěžili ve družstvech a trénovali přeskoky.
Co se týká příštího týdne, již bude probíhat dle rozvrhu. Žádám Vás tedy o kontrolu, zda mají děti potřebné vybavení především na VV (vodové barvy, triko) a TV – cvičební úbor.
Přeji krásný víkend a těším se na viděnou v příštím týdnu.
J. V.
1. týden 1. třídy
Milí rodiče,
dovolte, abych Vás informovala o tom, jak jsme strávili s dětmi náš první týden ve škole.
První dny proběhly poznáváním dětí mezi sebou. Děti se také seznámily se školními prostory, jídelnou, okolím školy - vytvořili jsme společná pravidla, děti byly poučeny o bezpečnosti ve třídě, v jídelně s pravidly stolování, s pravidly při vyučování i ve volném čase na zahradě. Následující dny již probíhala výuka. Děti jsou moc šikovné a je vidět, že mají do učení velkou chuť. Za první týden toho stihly opravdu hodně, dokumentaci každého předmětu a konkrétní vyučovací hodiny naleznete ve škole online - třídní knize. Poslední páteční hodinu v rámci českého jazyka jsem se rozhodla věnovat čtení a komunikaci. Děti se učí vyjadřovat svoje zážitky, co se nám spolu povedlo, vlastní názory a třeba i obavy. Mohu říci, že si děti velmi rychle osvojují pravidla naprosto jiného a nového režimu v jejich životě a je radost je sledovat jak se jim to daří. Za sebe mohu slíbit, že se budu děti snažit podporovat, aby měly mezi sebou hezké vztahy a zároveň dokázaly respektovat odlišnost toho druhého a uměly se vzájemně povzbuzovat. Budu se těšit na další školní dny s Vašimi dětmi.
Níže zasílám seznam učebnic, se kterými nyní pracujeme:
ČJ: Živá abeceda – nakladatelství Alter
Písanka – nakladatelství Alter – nyní č. I. – uvolňovací cviky (následuje II,III)
Matematika: Mathematics – Life in the Sea – č. 1 – učebnice kreativně podporuje logické myšlení a děti velmi baví. Jedná se o učebnici v angličtině (dětem je vše vysvětleno)
Dále výuku doplňujeme pracovními listy, Montessori pomůckami a dalšími inovativními metodami. Děti si své práce zakládají do svého portfolia, šanonu.
J.V. třídní učitelka

 

footer_logos