česky

2. třída - Zajíčci

Podívejte se na třídu Zajíčků na komunitě Google +

 

LEDEN

Vážení rodiče, 
Zajíčci vkročili do nového roku s úsměvem a elánem. Leden nám rychle utekl. Aby taky ne, když jsme měli spoustu zajímavých akcí. Na konci měsíce jsme si rozdali vysvědčení. První pololetí je úspěšně za námi!

V češtině jsme se dozvěděli, co jsou slabikotvorné souhlásky. Naučili jsme se, které souhlásky jsou tvrdé a které měkké a trénovali psaní i/y. Není to zrovna jednoduché učivo, ale Zajíčci byli šikovní a dobře se s ním poprali.

V prvovědě jsme se učili o České republice: poslechli jsme si státní hymnu, podívali se, jak vypadá státní znak a nakreslili jsme českou vlajku. V atlase jsme našli, jak se jmenují naši sousedé a spolu s dalšími evropskými státy jsme je zapsali do slepé mapy. Přečetli jsme si o pralese, poušti i severních krajinách, zjistili jsme, jaká kde žijí zvířata.

V matematice Zajíčci tvořili s paní učitelkou úlohy na zimní témata, stavěli a zapisovali krychlové stavby a vyrobili si parkety k pokrývání podlahy.

V hudební výchově dokoukali film Pikola a Saxofon. V dalších týdnech budou plnit úkoly, které připravili Pikola se Saxem. Učili se také, jaké jsou druhy pochodů. Samozřejmě nechyběl zpěv a hra na nástroje.

Jak už zaznělo v úvodním odstavci, leden byl plný zajímavých akcí. Třikrát jsme byli bruslit. Zajíčci byli pilní, poctivě plnili vše, co si na ně instruktoři připravili, nyní jsou z nich úplní krasobruslaři. V první polovině měsíce nás navštívila paní košíkářka a učila nás svému řemeslu. Každý si odnesl domů krásný košíček. Den před vysvědčením jsme konec pololetí oslavili návštěvou čokoládovny v Šestajovicích, kde jsme barvili a odlévali čokoládu a samozřejmě také mlsali.

První měsíc letošního roku jsme si moc užili!

Karolína Klosová

 

 

LISTOPAD

Vážení rodiče,
listopad byl pro Zajíčky měsícem mnoha změn. Pevně věřím, že už si na nové učitelky a nový rozvrh
hodin zvykli a do prosince vkročí s dobrou náladou.
V češtině jsme průběžně opakovali druhy vět, a to prostřednictvím dvou her. Tzv. „Krále vět“ si děti
velmi oblíbily. Učili jsme se slova opačná, souznačná a mnohoznačná. Vymýšleli jsme co
nejzajímavější příklady, ukazovali jsme si je na obrázcích v knížce. Díky papírové skládačce jsme se
dozvěděli, co jsou slova souřadná, nadřazená a podřazená. V Malém čtenáři jsme si přečetli několik
příběhů o Tomovi. Inspirovali jsme se článkem o tom, jak byl Tom s rodiči a sestřičkou v Alpách, a
vyzkoušeli jsme si, jak se píše pohled. Psaní adresy byl trochu oříšek, ale nakonec si s tím všechny děti
poradily.
V matematice žáci trénovali početní operace do stovky a vymýšleli na ně slovní úlohy. Hledali
násobky ve stovkové tabulce a objevovali ornamenty, které na tabulce vytvářejí. Luštili rébusy a
doplňovačky.
V prvovědě jsme probírali ovoce a zeleninu. Naučili jsme se rozlišit malvici od peckovice a bobule.
Víme, která zelenina je plodová, košťálová, listová a kořenová. Poté jsme se začali probírat rok a
měsíce. Umíme nazpaměť vyjmenovat všechny měsíce a víme, jak pomocí sevřených pěstí zjistit, kolik
dní který měsíc trvá. Dokážeme vysvětlit, co je přestupný rok.
Ve vědě se Zajíčci zabývají vodou. Naučili se popsat a vysvětlit malý koloběh vody, rozeznají tři
skupenství vody. Ve druhé půlce měsíce zkoumali, které předměty hoří a které ne. Hry s ohněm
všechny žáky velmi bavila. Nejvíce je ovšem nadchnul pokus „faraonův had“. Koncem měsíce se
věnovali směsím, oddělovali od sebe písek, sůl a hoblinky železa.
Pan učitel z hudební výchovy píše o uplynulém měsíci takto: „Se Zajíčky je to vždy hezká práce, tento
měsíc jsme se učili o dřevěných dechových nástrojích, zkoušeli jsme hudební improvizaci, poslouchali
jsme hudbu a samozřejmě hráli a zpívali. Začali jsme nacvičovat vánoční vystoupení.“
Na Vánoce jsme se chystali i v pracovních činnostech. Vyrobili jsme si dlouhý papírový řetěz, kterým
si v prosinci vyzdobíme třídu. Ve výtvarné výchově jsme malovali autoportréty, rychlejší malíři stihli
také portréty svých spolužáků.
Na tělocvik začala s druháky chodit nová paní učitelka. Naučila hrát děti vybíjenou ve dvou
družstvech. Zpočátku jim trvalo, než pochopili pravidla, nakonec je ale hra bavila, nechtěly přestat.
Koncem měsíce k nám do školy přijelo divadlo Bořivoj s představením O Palečkovi. Zúčastnili jsme se
ho společně s 2.B, prvňáčky a školkou. Představení se nám líbilo, často jsme se něčemu smáli.
V prosinci nás čeká celá řada akcí. Všechny si společně určitě moc užijeme.
Karolína Klosová

Vážení rodiče,

listopad byl pro Zajíčky měsícem mnoha změn. Pevně věřím, že už si na nové učitelky a nový rozvrh hodin zvykli a do prosince vkročí s dobrou náladou.

V češtině jsme průběžně opakovali druhy vět, a to prostřednictvím dvou her. Tzv. „Krále vět“ si děti velmi oblíbily. Učili jsme se slova opačná, souznačná a mnohoznačná. Vymýšleli jsme co nejzajímavější příklady, ukazovali jsme si je na obrázcích v knížce. Díky papírové skládačce jsme se dozvěděli, co jsou slova souřadná, nadřazená a podřazená. V Malém čtenáři jsme si přečetli několik příběhů o Tomovi. Inspirovali jsme se článkem o tom, jak byl Tom s rodiči a sestřičkou v Alpách, a vyzkoušeli jsme si, jak se píše pohled. Psaní adresy byl trochu oříšek, ale nakonec si s tím všechny děti poradily.

V matematice žáci trénovali početní operace do stovky a vymýšleli na ně slovní úlohy. Hledali násobky ve stovkové tabulce a objevovali ornamenty, které na tabulce vytvářejí. Luštili rébusy a doplňovačky.

V prvovědě jsme probírali ovoce a zeleninu. Naučili jsme se rozlišit malvici od peckovice a bobule. Víme, která zelenina je plodová, košťálová, listová a kořenová. Poté jsme se začali probírat rok a měsíce. Umíme nazpaměť vyjmenovat všechny měsíce a víme, jak pomocí sevřených pěstí zjistit, kolik dní který měsíc trvá. Dokážeme vysvětlit, co je přestupný rok.

Ve vědě se Zajíčci zabývají vodou. Naučili se popsat a vysvětlit malý koloběh vody, rozeznají tři skupenství vody. Ve druhé půlce měsíce zkoumali, které předměty hoří a které ne. Hry s ohněm všechny žáky velmi bavila. Nejvíce je ovšem nadchl pokus „faraonův had“. Koncem měsíce se věnovali směsím, oddělovali od sebe písek, sůl a hoblinky železa.

Pan učitel z hudební výchovy píše o uplynulém měsíci takto: „Se Zajíčky je to vždy hezká práce, tento měsíc jsme se učili o dřevěných dechových nástrojích, zkoušeli jsme hudební improvizaci, poslouchali jsme hudbu a samozřejmě hráli a zpívali. Začali jsme nacvičovat vánoční vystoupení.“

Na Vánoce jsme se chystali i v pracovních činnostech. Vyrobili jsme si dlouhý papírový řetěz, kterým si v prosinci vyzdobíme třídu. Ve výtvarné výchově jsme malovali autoportréty, rychlejší malíři stihli také portréty svých spolužáků.

Na tělocvik začala s druháky chodit nová paní učitelka. Naučila hrát děti vybíjenou ve dvou družstvech. Zpočátku jim trvalo, než pochopili pravidla, nakonec je ale hra bavila, nechtěly přestat.

Koncem měsíce k nám do školy přijelo divadlo Bořivoj s představením O Palečkovi. Zúčastnili jsme se ho společně s 2.B, prvňáčky a školkou. Představení se nám líbilo, často jsme se něčemu smáli.

V prosinci nás čeká celá řada akcí. Všechny si společně určitě moc užijeme.

 

 

Karolína Klosová

 

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc nového školního roku 2. A. Ráda jsem se opět setkala s dětmi po prázdninách a přivítala je v nové třídě jako druháky.

Tento měsíc jsme převáženě procvičovali učivo z 1. třídy. V českém jazyce jsme se zaměřili zpočátku na zopakování pravidel ve škole a připomněli si kouzelná slovíčka, která je třeba používat. Také máme novou učebnici českého jazyka se stonožkou Agátou, která děti provází celou učebnicí. K tomu přibyl i pracovní sešit k procvičování. Skládali jsme slova ze slabik, určovali slova jednoslabičná až čtyřslabičná, zkoušeli vymyslet i slovo pětislabičné. Procvičili jsme, co znamená věta a podle čeho ji poznáme a příslušnou interpunkci. Děti již vědí, jaké písmeno píšeme ve vlastním jménu. Podle obrázků děti vyprávěli pohádku přesně tak, jak se události postupně staly.

V literární výchově jsme si s dětmi četli povídku s názvem Domov a každý se tak mohl zamyslet, co pro něj domov znamená a co jej tvoří. Samozřejmě i nadále pokračujeme s naší dílnou čtení. Děti musím pochválit, že čtou čím dál lépe.

V matematice jsme opakovali sčítání a odčítání do 20, ale již procvičovali i čísla do 100. K tomu nám skvěle slouží nástěnná stovková tabulka, která je pro děti i zábavou a velmi se v práci s ní dětem daří. Porovnávání dvojciferných čísel, sčítání a odčítání s desítkami v oboru do 100 děti zvládají moc dobře. Nově jsme se naučili rozlišovat sudá a lichá čísla. V geometrii jsme si upevnili znalost geometrických tvarů a využili geodesky, které dětem hravou formou pomáhají tvořit nejen základní geometrické tvary. Geodesky budeme používat i nadále napříč druhou třídou.

V prvovědě jsme se vypravili na procházku do okolí školy a poznávali její okolí. Děti našly spoustu zajímavých bodů a budov, podle kterých se mohou orientovat. Tak Vás mohou po okolí provést. Každý si pak vytvořil svou mapu okolí školy, kde vše důležité vyznačil. Taky jsme ze naučili poznávat světové strany a používat kompas.

V pracovním vyučování se děti naučily přesadit květiny. Každý mohl přiložit ruku k dílu a práce byla dobře odvedená, květiny i květináče od Vás zdobí okna naší třídy.

Co se týká akcí, tento měsíc jsme navštívili Národní technické muzeum, kde děti měl možnost vidět významné národní architektonické stavby, vývoj techniky za posledních 100 let v oblasti domácích spotřebičů, knihtisku, astronomie a dopravních prostředků, které našly ve velkém areálu. Myslím, že výstava dopravních prostředků byla pro ně nejlepší podívanou. Navštívili jsme zde také v rámci výstavy aranžované televizní studio a děti si zkusily být na chvilku moderátory. Součástí byla také herna, kde si děti mohly stavět modely ze stavebnic. Výstava se jim moc líbila a věřím, že si odnesly zajímavé zážitky.

Přeji příjemné podzimní dny.

Jana Vašíková

 

footer_logos