česky | english

2. třída - Zajíčci

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc nového školního roku 2. A. Ráda jsem se opět setkala s dětmi po prázdninách a přivítala je v nové třídě jako druháky.

Tento měsíc jsme převáženě procvičovali učivo z 1. třídy. V českém jazyce jsme se zaměřili zpočátku na zopakování pravidel ve škole a připomněli si kouzelná slovíčka, která je třeba používat. Také máme novou učebnici českého jazyka se stonožkou Agátou, která děti provází celou učebnicí. K tomu přibyl i pracovní sešit k procvičování. Skládali jsme slova ze slabik, určovali slova jednoslabičná až čtyřslabičná, zkoušeli vymyslet i slovo pětislabičné. Procvičili jsme, co znamená věta a podle čeho ji poznáme a příslušnou interpunkci. Děti již vědí, jaké písmeno píšeme ve vlastním jménu. Podle obrázků děti vyprávěli pohádku přesně tak, jak se události postupně staly.

V literární výchově jsme si s dětmi četli povídku s názvem Domov a každý se tak mohl zamyslet, co pro něj domov znamená a co jej tvoří. Samozřejmě i nadále pokračujeme s naší dílnou čtení. Děti musím pochválit, že čtou čím dál lépe.

V matematice jsme opakovali sčítání a odčítání do 20, ale již procvičovali i čísla do 100. K tomu nám skvěle slouží nástěnná stovková tabulka, která je pro děti i zábavou a velmi se v práci s ní dětem daří. Porovnávání dvojciferných čísel, sčítání a odčítání s desítkami v oboru do 100 děti zvládají moc dobře. Nově jsme se naučili rozlišovat sudá a lichá čísla. V geometrii jsme si upevnili znalost geometrických tvarů a využili geodesky, které dětem hravou formou pomáhají tvořit nejen základní geometrické tvary. Geodesky budeme používat i nadále napříč druhou třídou.

V prvovědě jsme se vypravili na procházku do okolí školy a poznávali její okolí. Děti našly spoustu zajímavých bodů a budov, podle kterých se mohou orientovat. Tak Vás mohou po okolí provést. Každý si pak vytvořil svou mapu okolí školy, kde vše důležité vyznačil. Taky jsme ze naučili poznávat světové strany a používat kompas.

V pracovním vyučování se děti naučily přesadit květiny. Každý mohl přiložit ruku k dílu a práce byla dobře odvedená, květiny i květináče od Vás zdobí okna naší třídy.

Co se týká akcí, tento měsíc jsme navštívili Národní technické muzeum, kde děti měl možnost vidět významné národní architektonické stavby, vývoj techniky za posledních 100 let v oblasti domácích spotřebičů, knihtisku, astronomie a dopravních prostředků, které našly ve velkém areálu. Myslím, že výstava dopravních prostředků byla pro ně nejlepší podívanou. Navštívili jsme zde také v rámci výstavy aranžované televizní studio a děti si zkusily být na chvilku moderátory. Součástí byla také herna, kde si děti mohly stavět modely ze stavebnic. Výstava se jim moc líbila a věřím, že si odnesly zajímavé zážitky.

Přeji příjemné podzimní dny.

Jana Vašíková

 

footer_logos