2. trojročí - Surikaty, Rybáři, Stopaři Akce - září

2. trojročí - Surikaty, Rybáři, Stopaři Akce - září

Organizace školy v 1. a 2. týdnu v září 

Po 2. 9. - 1. den ve škole, prosím, dejte dětem mimo slavnostního oblečení i pracovní. Budeme si připravovat třídy a celé prostory, stejně tak i 3. 9. Sejdeme se v 9.00 hodin ráno a budeme pracovat na svých prostorech 4 vyučovací hodiny. 

Čtvrtek 4. 9 - IO port ... https://www.iqport.cz/ - to nemůžeme vynechat. Skutečně pořádný vědecký dům v Praze, tentokrát na náplavce na lodi.

Pátek 5. 9. - 10. 30 Vyšehrad a dívadelní Vyšehrádky. 

Úterý 10. 9. - Pátek 13. 9. - historicko-přírodovědná výprava na Hrad Křivoklát s ubytováním na hradě a prací na projektech

Zde je trochu akcí pro polovinu září. Jsou ještě akce, které možná přibudou. Byli ve škole takoví rodiče, kteří by byli rádi, aby se akce neměnily. Život je komplikovaný - pracovníci muzeí jsou trochu nepořádní - pracovníci galerií jakbysmet a my nestíháme vždy všechno. Učivo si někdy samo řekne o tom, aby bylo podpořeno nějakou aktivitou. A abychom věci dobře zorganizovali, jsme se v organizování rozdělili na 3 trojročí.  Já bych byla velmi ráda, aby jste zíkali informace vždy týden dopředu. Ale zároveň Vás prosím a budu Vás motivovat k tomu, abyste informace vyhledávali na Edupage, podepisovali elektornicky hodnocení a byli s námi. 


Komunikace 2. trojročí se změní. Naše trojročí bude mít sekretářku Mgr. Lucii Jeřábkovou, na kterou se budou moci rodiče obracet písemně a osobně, ale pouze v pátek od 9. do 12.00 hodin.  Bude řešit docházku, omluvenky, žádosti o uvolnění panu řediteli, přihlašování na akce, Váš třídní fond  a úplně všechny prakticko-organizační záležitosti , ale i Vaši komunikaci směrem k učitelům a také vedoucímu trojročí. Je nás dohromady 3 třídy 30 žáků, tak doufám, časová kapacita 2 - 4 hodiny by měla stačit. Celkovým vedoucím třídním učitelem celého trojročí je Mgr. Miroslava Adamcová, ale nad každou třídou bude dohlížet ještě podtřídní učitel - pro Surikaty ing. Olga Černá, pro Rybáře Míla Prošková částečně i Kristýna (asistentka) a pro Stopaře Jan Ševčík.


Organizace nového školního roku 

Pro nový školní rok budeme mít nové třídy - bývalá školka, bývalá chodba školky a současná učebna českého jazyka. Prostory si budeme s dětmi promýšlet od 2. 9. sami, ale rodiče nám mohou pomoci 3. 9.  Naše výuka bude probíhat někdy společně (v případě nového tématu a seznamováním s ním), někdy ve skupině či jednotlivě (procvičování). Stále pracujeme metodou zaujmout žáky a věc řádně vysvětlit a ověřit, zdali znalost byla vytvořena. Možnost spojení žáků z různých věkových tříd nabízí společnou spolupráci, nabízí větší motivaci mladších žáků směrem ke starším, ale i obráceně. Budou předměty, které se budou  vyučovat klasicky - po třídách - jako je etika, hudební výchova a dramatická výchova. Tělesná výchova bude také klasicky - vyučovány všechny třídy dohromady 2 učiteli. 


Při výuce by dětem pomohly vlastní počítače, především Surikatám. Samozřejmě,kdo nebude mít, může používat školní. Prosím, zvažte, zda byste nemohli časem dětem vlastní levné počítače koupit. Oceníme podněty rodičů i pro společné školní počítače, repasované počítače firem a bank. Pro osobní potřebu dětí se mi zdají nejlepší staré  Macbooky, jsou spolehlivé a nejsou křehké, ale stále i z výprodeje jsou nejdražší. https://www.macbookarna.cz/, a v https://www.pocitacezababku.cz/ se dají pořídit notteboky repasovné velmi levné. Počítače si žáci mohou nosit domů, či si je mohou ve škole nechávat. 


Domácí úkoly: Počítejte s minimálně 4 pracovními sešity za školní rok z českého jazyka jako s domácí přípravou. A s podobným množstvím matematiky. Učitelé anglického jazyka možná se také přidají. Další část domácí přípravy bude probíhat on line. Součástí domácí přípravy je také pravidelné domácí čtení a tvůrčí práce či práce na projektech. Jako v minulém školním roce - žák dostane zadaný úkol, bude stanoven termín a rozvržení času bude na žákovi. 


Hodnocení práce v českém jazyce - jak probíhá a bude probíhat. 

Jak se pozná, že bylo splněno učivo za pololetí z českého jazyka? Součástí hodnocení jsou z hlediska znalostí gramatiky :

a) každý měsíc bude pro hodnocení žákem vybrán jeden diktát, který napíše ve škole a jež odráží jeho znalost gramatických výsledků ( diktátů bude žák psát libovolné množství), součástí hodnocení budou testy on line i psané, součástí hodnocení bude testování Scio,

b) součástí hodnocení jsou čtenářské výkony, přečtené knihy, zpětné vazby z přečtených knih dle vlastní volby, ale v náležitém množství,

c) součástí hodnocení budou vlastní tvůrčí texty,

d) součástí hodnocení je přednes či divadlo,

e) součástí hodnocení jsou domácí práce V českém jazyce se budeme učitel společně všichni, každá třída zvlášt, různé skupiny a úrovně zvlášť.

Hlavní učitel českého jazyka je Mgr. Mirka Adamcová, jednou týdně e-testy - Mgr. Šimon Plašil, individuální v rámci výuky celého trojročí Tomáš Hora a diktáty bude každý den zájemcům diktovat Šimon Drápal. V rámci čekého jazyka se budeme soustředit na rozvoj čtenářství a vlastního tvůrčího psaní, na dovednosti v oblasti gramatiky a také součástí bude další divadelní představení. Pokud se podaří napsat scénář, tak od září budeme nacvičovat  divadelní představení Sherlock Holmes, s pomocí rodičů - tentokrát doufám, že dokážeme přemluvit N. S., a ona  bude mít zdraví a sílu pomoci s choreografií a také nová maminka přislíbila pomoc s maskami. Autorka scénáře přemýšlí o tom, že budou 4 Sherlokové a 4 dr. Watsoni a 4 krátké příběhy, které se mezi sebou . Ideální by bylo, kdyby někdo z rodičů našel zdroj penprolnouěz, abychom si mohli zaplatit zkoušky v divadle a nebo přesvědčil Prahu 8, aby nám dala slevu. V oblasti divadla budeme potřebovat pomoc rodičů, především proto, abychom zvládli nacvičit divadlo se všemi, kteří o to mají zájem. 


Matematika 

Součástí hodnocení budou pravidelné testy opět dle výběru žáků /žáci si nevybírají test jako takový, ale test, který je do hodnocení zařazen - tedy ten nejlepší/ a také soubor domácích prací, stejně jako v českém jazyce soubor online prací v matematice. Hlavní učitelem matematiky v tomto trojročí bude Ing. Olga Černá s online pomocnicí Mílou Proškovou a s Adélou Ptáčkovou. Budou probíhat prezentace učitele a vlastní pracovní aktivity žáků. 


Anglický jazyk 

Výuka anglického jazyka projde výraznou změnu. Ve výuce se budou střídat 3 učitelky -  Bhawna Vajglová, Katka Zítková a Anna Adamcová. Rozhodli jsme se, že nemá cenu mít výuku v dvou odděleních tříd, protože úrovně anglického jazyka jsou tak rozdílné a většinou se učitel zabýval tou nejlepší úrovní či tou nejhorší. Třídy se rozdělí na 3 až 4 skupiny a žáci budou docházet na vyučování 4 x 25 minut a nebo 2 x 45 minut. Abychom mohli rozvinout výuku anglického jazyka co nejefektivněji, bude výuka probíhat v odpoledních hodinách a tak se může stát, že jedna skupina žáků v jedné třídě bude mít odpolední vyučování ve středu a v pátek a druhá ve čtvrtek a v úterý. V tomto ohledu počítáme i s osmou vyučovací hodinou. 


Provověda a přírodopis a pracovní výchova - zahrada - nově vyučuje Míla Prošková, Jan Ševčík  obvyklým způsobem a externisté. 


Provoděda a dějepis a zeměpis budeme vyučovat Mirka Adamcová a Olga Černá 


Výuka tělesné výchovy proběhne s panem učitelem Ševčíkem jako dosud - spojené tři třídy v jedné velké tělocvičně, či plavání a bruslení 


Výtvarná výchova bude vyučována v Her centru - Stopači a část Rybářů paní Hložkovou a část Rybářů a Surikaty Mirkou Adamcovou


 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí